Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 50 / 77

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==502-B
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Perspectieven voorjaarstoediening van dierlijke mest op kleigrond [Boek]
Clevering, O. \ 2002
In deze bureaustudie uitgevoerd in opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn van voorjaarstoediening van dierlijke mest op klei. Achtereenvolgens worden de logistieke problemen bij voorjaarstoediening, (emi ...
help
De Spelsimulatie Akkerbouw : rapportage van vier groepsbijeenkomsten [Boek]
Kuiper, D. \ Zaalmink, W. \ 2002
De Spelsimulatie Akkerbouw is een strategisch management programma dat is ontwikkeld door het LEI. Het kan door akkerbouwers samen met bedrijfsadviseurs gebruikt worden voor de strategieontwikkeling en planvorming. Als onderdeel van het project "test ...
help
Bedrijfseconomische beoordeling van onkruidbestrijdingsstrategieën [Boek]
Bleeker, P. \ Jukema, A. \ Weide, R. van der \ Schoorlemmer, H. \ 2002
Voor verschillende gewassen zijn onkruidbestrijdingsstrategieën beschreven. Hierbij wordt een gebruikelijke of 'standaard' strategie uitgelegd en tevens een innovatieve of 'geoptimaliseerde' variant besproken. Onder 'standaard' wordt de strategie ver ...
help
Stikstof- en fosfaatverliezen in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt : projectplan voor het bodemonderzoek op de kernbedrijven Vredepeel em Meterik van het project 'Telen met toekomst' [Boek]
Zwart, K. \ Smit, A. \ 2002
In opdracht van Plant Research International is een gedetailleerd projectplan opgesteld voor het onderzoek naar de uitspoeling van stikstof en fosfor op twee kernbedrijven binnen het project Telen met toekomst. De kernbedrijven zijn Vredepeel voor ak ...
help
Projectplan Telen met toekomst : kernbedrijf Meterik [Boek]
Langeveld, J.W.A. \ 2002
Bij dit onderzoek wordt speciaal aandacht besteed aan processen in bodem en water die de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en duurzame beheer van bodem sterk kunnen beïnvloeden: (de)nitrificatic, mineralisatie, uitspoeling e.a. Het onderzoek w ...
help
Projectplan Telen met toekomst : kernbedrijf Vredepeel [Boek]
Langeveld, J.W.A. \ 2002
Bij dit onderzoek wordt speciaal aandacht besteed aan processen in bodem en water die de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en duurzame beheer van bodem sterk kunnen beïnvloeden: (de)nitrificatie, mineralisatie, uitspoeling e.a. Het onderzoek w ...
help
Vernatting en gevolgen voor de teelt van akkerbouwgewassen [Boek]
Alblas, J. \ 2002
Verhoging van grondwater- en slootwaterpeilen heeft gevolgen voor het grondgebruik, en voor de teelt van gewassen in het bijzonder. In een literatuurstudie en na gesprekken met teeltdeskundigen zijn beschrijvingen gemaakt van te verwachten gevolgen v ...
help
Grote verschillen tussen percelen : vroeg poten en snel afstervende planten geven sterk wisselend beeld van de aardappeloogst in Europa \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Lankveld, R. van \ 2002
Het verloop van het teeltseizoen voor consumptieaardappelen in de belangrijkste teeltgebieden in Noordwest-Europa (Nederland, het zuidwesten van België, het noordwesten van Frankrijk en het Rijnlandgebied in Duitsland), een beeld van de opbrengsten e ...
help
Quotumkorting kost bietenteler € 250 per hectare : suikerbieten telen komt financieel overeen met aardappelteelt bij een prijs van € 8,50 per hectare \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Knuivers, M. \ 2002
Financiële consequenties voor Nederlandse suikerbietentelers van de korting op het suikerquotum door de Europese Commissie (waardoor een deel van de bieten als C-bieten wordt afgerekend) en de opgelegde naheffing (voor geëxporteerde suiker) over 2001 ...
help
Hoop op goede stroprijs na matige graanoogst : akkerbouwers houden stro vast: handel waarschuwt voor te veel optimisme \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Hammink, H. \ 2002
De prijsontwikkeling voor tarwestro in 2002 in vergelijking met 2001, en de verwachtingen m.b.t. vraag en aanbod (ook Europees) van akkerbouwers en handelaren. Volgens de handel is er veel goed en goedkoop stro te krijgen, met name in Frankrijk; bove ...
help
Bewaren van pootgoed \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Cesaro, V. \ Van Ruymbeke, C. \ 2002
Resultaten van onderzoek van twintig loten pootaardappelen en dochterknollen in drie opeenvolgende jaren (1999,2000,2001) op infecties door zilverschurft, lakschurft, bacterierot en gewoon schurft
help
Tarra verschuift van rooier naar inschuurlijn \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2002
Capaciteit draaien zonder knollen te beschadigen vraagt veel van de inschuurlijn
help
Aardappel wil 'snelle mest' \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2002
DLV beproefde op de Rusthoeve in Colijnsplaat enkele mogelijkheden van rundvee- en varkensdrijfmest en mestkorrels. De gegevens van de mestsoort; hoeveelheid; tijdstip van toediening; basisgift van stikstof; stikstofbijbemesting; totaal stikstof in k ...
help
Hoptelers halen oogst binnen \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Masscheleyn, P. \ 2002
Verslag van een bezoek aan een hopteler ten tijde van de oogst
help
Rooien met de Grimme is een lust voor het oog : akkerbouwer goedkoper uit met bunkerrooier \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2002
Deze machine geeft een verdubbeling van de capaciteit en lagere kosten per hectare. De aardappelen blijven van hoge kwaliteit
help
Rhizoctonia in bieten : aandeel resistente rassen moet hoger \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2002
Het verschil tussen professionele akkerbouwers en boeren waarvoor de bietenteelt bijzaak is komt duidelijk naar voren in de besmettingsgraad van percelen. Meer aandacht voor de teelt alsmede een verhoging van het aandeel resistent zaad kan de besmett ...
help
Voordeel precisielandbouw nog niet haalbaar in bieten \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Swaaij, N. van \ 2002
Met precisielandbouw is het mogelijk om teeltmaatregelen plaatsspecifiek door te voeren waarbij dit tot een verhoging van de opbrengsten en een verbetering van de kwaliteit kan leiden. Voor suikerbieten is dit op korte termijn nog niet haalbaar
help
Bintje verdwijnt niet zo maar : veel afzetmogelijkheden gecombineerd met vrijheid houden Bintje aantrekkelijk \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2002
De voordelen van het telen van Bintjes belicht: goedkoop pootgoed, gemakkelijke teelt en bewaring, veel afzetmogelijkheden en een concurrerend saldo, zoals blijkt uit een saldovergelijking tussen Bintje en een licentieras fritesaardappelen. Verder ee ...
help
Ga zoveel mogelijk kijken bij kwaliteitsbepaling : wantrouwen bij telers vaak gevolg van onwetendheid over gang van zaken bij keuring \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Knuivers, M. \ 2002
Veel aardappeltelers wantrouwen hun afnemers m.b.t. het gevoerde kwaliteitsbeleid. Om goed beslagen ten ijs te komen bij het tarreren kan de teler zelf het nodige doen. Tips wat betreft kennis van contract en keuringsvoorwaarden, het voldoen aan de c ...
help
Geen nieuw triticaleras : meerjarige cijfers bevestigd \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Brink, L. van den \ Wever, C. \ 2002
De raseigenschappen bij triticale: gemiddelden over de jaren 1997 t/m 2002 voor korrelopbrengsten op zandgrond en dalgrond, eigenschappen (wintervastheid, lengte stro, stevigheid, vroegheid aar, vroegrijpheid) en resistentie tegen bruine roest en bla ...
help
Zo doen zij dat : najaarsonkruidbestrijding effectief en goedkoop \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Hammink, H. \ 2002
Drie akkerbouwers (uit Zeeland en Groningen) over de (probleem)onkruiden op hun bedrijf en de strategie om ze aan te pakken. Bij de bedrijven met een groot aandeel graan ligt de nadruk op de chemische bestrijding van duist. Een najaarsbestrijding in ...
help
Lichtgewicht machine voor de aardappeloogst : perspectieven voor Helix-rooier; capaciteitsmachine kan zich meten met gangbare moderne aardappelrooier \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Smits, M. \ 2002
Het belangrijkste onderdeel van de experimentele eenrijige aardappelrooier van uitvinders Visser en Dijkhuis is de 240 meter polyethyleen slang waaruit de goot bestaat die de zeefketting vervangt. De machine raakt de grond snel kwijt, ontziet de aard ...
help
Korrelmaïs een echt akkerbouwgewas : Brabander ziet geen heil in halfslachtige dubbeldoelteelt \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2002
Bedrijfsreportage. Gewezen veehouder Frans Swinkels uit Boxmeer organiseert de teelt van korrelmaïs, niet alleen voor zichzelf maar ook voor de Voerbank, een vereniging van veehouders en akkerbouwers. De kenmerken, resultaten en rentabiliteit van de ...
help
Graanprijs moeilijk hoger : heffingvrije invoer blokkeert stijging \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Lankveld, R. van \ 2002
Overzicht van de graanoogsten wereldwijd en de effecten op de telersprijzen voor voertarwe, maaltarwe en brouwgerst. Door tegenvallende kwaliteit wordt het prijsverschil tussen voer- en maalkwaliteit hoger; door invoer uit landen rond de Zwarte Zee k ...
help
Rassenonderzoek wintertarwe \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Wittouck, D. \ Ghekiere, G. \ Boone, K. \ 2002
Rassenproeven wintertarwe van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen, in tabellen een overzicht van rassen, korrelopbrenst, weerstand tegen bladziekten, strolengte en weerstand tegen legeren
help
Courgettes vereisen doordachte aanpak \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
De Bruyne, L. \ 2002
Bezoek aan gemengd bedrijf waarbij het accent ligt op vollegrondsgroenten en sinds twee jaar courgettes geteeld worden
help
Cichorei past in Veenkoloniaal bouwplan : Tepper: 'Onkruid vraagt meer aandacht' \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2002
Bedrijfsreportage. In de Veenkolonieën groeit dit jaar voor het eerst cichorei, op contract voor verwerker Sensus uit Roosendaal. Het past goed in het veenkoloniale bouwplan en kan een saldo opleveren dat tussen dat van granen en zetmeelaardappelen i ...
help
Onkruidbestrijding in wintertarwe \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Eelen, H. \ Lamont, J.L. \ 2002
Onkruidbestrijdingsproeven van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen waarin een aantal recente herbiciden vergeleken worden met de klassieke graanherbiciden volgens een gemeenschappelijk protocol en op diverse proefplaatsen, waardoor verschillende gr ...
help
Het graanziekteonderzoek in Nederland: kaalslag in de polder (2) \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Kema, G.H.J. \ 2002
Geschiedenis, verworvenheden en bedreiging van het nationale graanziekteonderzoek (roest in tarwe) in Nederland. Rubrieken in dit artikel: 1) Resistentieonderzoek; 2) Certificering en inputreductie; 3) Ziekteninventarisatie. Gegevens in bijgaande tab ...
help
Deelteelt maakt prijsrisico uien draaglijker : Zeeuwse maatschap vindt uien vaktechnisch en financieel leukste gewas \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Tholhuijsen, L. \ 2002
Bedrijfsreportage van het akkerbouwbedrijf van maatschap Vos in Vlissingen. Aandacht voor de uienteelt op het bedrijf, gericht op klasse 1 uien in deelteelt met een sorteerbedrijf. De deelteeltovereenkomst houdt in dat voor gezamenlijke rekening word ...
help
Europese telersprijzen wijken weinig van elkaar af : vervoerskosten bepalen belangrijkste prijsverschillen tussen granen, havens zijn ijkpunten voor prijs \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Lankveld, R. van \ 2002
Overzicht van de marktstructuur en de afzet en prijsvorming van granen in Duitsland, België, Groot-Brittanië en Frankrijk. De telersprijzen en groothandelsprijzen (prijzen in de havens) verschillen niet veel in de West-Europese landen
help
Rustige markt tafelrassen : goede Europese oogst houdt grote prijsstijging tegen \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Lankveld, R. van \ 2002
De prijsontwikkeling voor tafelaardappelen seizoen 2002 in vergelijking met voorgaande jaren. De binnenlandse afzet verloopt stroever; de export trekt aan door concurrerende prijzen; hogere prijzen worden tot het voorjaar niet verwacht
help
Schotse akkerbouwers stellen hun toekomst zeker : structuur en schal van Schotse akkerbouw verandert in rap tempo \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2002
Akkerbouwsector tracht te overleven door kostenbesparing, schaalvergroting of bedrijfsvreemde activiteiten
help
Cichorei past in Veenkoloniaal bouwplan : Tepper: 'Onkruid vraagt meer aandacht' \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2002
Bedrijfsreportage. In de Veenkolonieën groeit dit jaar voor het eerst cichorei, op contract voor verwerker Sensus uit Roosendaal. Het past goed in het veenkoloniale bouwplan en kan een saldo opleveren dat tussen dat van granen en zetmeelaardappelen i ...
help
Aardappel krijgt laatste kans in bouwplan : Zeeuwse broers hebben buik vol van slechte prijzen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2002
Sinds 1998 is er geen goed jaar meer geweest, het vertrouwen in de aardappel als economische trekker van het akkerbouwbedrijf is verdwenen. Bij gebrek aan een alternatief poten de gebroeders Rijk uit de provincie Zeeland toch weer aardappelen
help
René van Diepen, NAO : "Nieuwe beursnotering thermometer voor de aardappelsector" \ Aardappelwereld [Artikel]
Delleman, J. \ 2002
Sector breed gedragen en gebaseerd op onderling vertrouwen zijn de regionale beursnoteringen van start gegaan. Volgens NAO directeur van Diepen is het fysiek bijeenkomen van wezenlijk belang om een juiste notering te krijgen
help
LandbouwRAI blijft als relatiebeurs \ Aardappelwereld [Artikel]
Hanse, L. \ 2002
De landbouwbeurs blijft de gelegenheid voor het leggen van contacten met nieuwe relaties en het onderhouden van bestaande contacten ondanks tanend enthousiasme. Besproken worden verder: een pootbedbereider, een eocologische rugschoffel, een tweerijig ...
help
Oogst gladjes verlopen \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Sleegers, J. \ 2002
Terugblik op de oogst van graan, bieten en aardappelen dit najaar. Door het mooie najaar hebben akkerbouwers toch nog veel van het land kunnen halen na de natte zomer
help
Focus op....uien \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Masscheleyn, P. \ 2002
Nederland is de grootste exporteur van uien ter wereld. In deze focus op... een bezoek aan twee Nederlandse bedrijven : een uienteler en een uienverwerkingsbedrijf. Twee artikelen over Belgische bedrijven : een gemengd bedrijf en een uiengrootghandel ...
help
Kwaliteitsopvolging seizoen 2001-2002 : bewaring \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Demeulemeester, K. \ Lebrun, P. \ 2002
Invloed van bewaarplaatsen op bakkwaliteit. Bij veertien telers werd de kwaliteit tijdens bewaring van cultivar Bintje gevolgd. Tevens overzicht van de groeiomstandigheden van 2002
help
Rassenonderzoek triticale : resultaten 2001-2002 \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Haesaert, G. \ 2002
Resultaten van rassenproeven van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen
help
Focus op ... Kwaliteit bij het rooien van suikerbieten \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Vandenbosch, A. \ 2002
Zeven artikelen over fabrikanten die bietenrooiers ontwikkelen waarbij speciale aandacht voor het voorkomen van beschadigingen bij de oogst en het beperken van blad- en grondterra. Tevens een gesprek met directeur van de suikerfabriek van Moerbeke ov ...
help
Groene Tocht belicht diversiteit van maïs \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
De Bruyne, L. \ 2002
Gevariëerde tocht langs verschillende proefprojecten waarbij aandacht voor eenvoudige bodembewerking, kabateillose op maïsplanten, onkruidbestrijding in maïs, het voedergewas maïs als vleesveerantsoen en groeiprestaties en groeicijfers van vleesvee
help
Cichorei levert niet altijd meer op dan graan : als graan iets meevalt en cichorei wat tegen, dan verdwijnt saldovoordeel cichorei \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2002
De vraag naar inuline uit cichorei groeit en daarom is verwerker Sensus op zoek naar telers. Tegelijk zijn akkerbouwers in het noordoostelijk zand- en dalgrondgebied op zoek naar een gewas dat een hoger saldo oplevert dan graan en dat past in het bou ...
help
Verwerkers zoeken henneptelers \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Drenth, H. \ 2002
Overzicht van de arealen hennep in de afgelopen jaren en een saldoberekening voor de hennepteelt, per verwerker (Hempflax en Hempron in Groningen). De verwerkers zijn optimistisch wat betreft de afzet van vezels en hout (paardenhouderij, papierindust ...
help
Aardappelen in het land van de draken \ Aardappelwereld [Artikel]
Haverkort, A. \ 2002
Voedselorganisaties van de Verenigde Naties hebben als oogmerk de handelsrelaties tussen landen te bevorderen. Bhutan heeft kansen als exporteur van eetaardappelen, maar ook als pootgoedproducent. Een verslag van een bezoek aan Bhutan
help
Het vrije gevoel van een aardappelteler pur sang \ Aardappelwereld [Artikel]
Hanse, L. \ 2002
Verslag van een bezoek aan een aardappelteler die zijn areaalontwikkeling van 40 ha in 1978 tot 250 ha nu, grotendeels aan Bintje te danken heeft
help
Vroege rassen in de open lucht \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Eeckhout, I. \ 2002
Resultaten van proeven met tien verschillende vroege aardappelrassen
help
'Dit is geen normaal ondernemersrisico' : akkerbouwer in onzekerheid na waterschade \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2002
Bedrijfsreportage. De schade als gevolg van de hevige regenval op 24 augustus op het akkerbouwbedrijf van Arjan Luijkx in Langeweg (Noord-Brabant). Van de aardappelen gaat eenderde van de omzet verloren. 'Als akkerbouwer ligt je portemonnee buiten'
help
Akkerbouwer twijfelt aan toekomst : uitzichtloosheid is zenuwslopend \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Wassink, H. \ 2002
De van buiten opgelegde last (regelgeving) in combinatie met het slechte weer maken dat de Friese akkerbouwer Jelle van der Galiën dubt over de toekomst van zijn bedrijf
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.