Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 70 / 70

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==502-B
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Mechanische onkruidbestrijding \ Jaarverslag... / Instituut voor Rationele Suikerproduktie [Artikel]
Reijnierse, T.H. \ 2004
Jaarlijks verslag van een onderzoeksproject van het Instituut voor Rationele Suikerbietenteelt (IRS) samen met PPO naar mechanische onkruidbestrijding in suikerbieten: in 2004 werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van beeldanalysetechnieken bij ...
help
Verslag MLHD metingen 2004 : uitgevoerd bij groepsleden “Praktijknetwerk Telen met Toekomst” : akkerbouw West Brabant [Brochure]
Telen met Toekomst \ 2004
Met behulp van een MLHD meter kan kort na de bespuiting vastgesteld worden hoe een onkruidbestrijding heeft gewerkt. Ervaringen, opgedaan bij groepsleden van het “Praktijknetwerk Telen met Toekomst” Akkerbouw West Brabant, met de gewassen zaaiuien, a ...
help
MLHD meting in knolselderij (akkerbouw west Brabant) : eerste verslag: 9 juni 2004 [Brochure]
Velde, A. van der \ 2004
Maatschap Romme te Standdaarbuiten is kernbedrijf van de akkerbouw studiegroep West Brabant van het praktijknetwerk Telen met Toekomst. Op een perceel knolselderij Romme wordt de MLHD meter ingezet bij de onkruidbestrijding. Hiermee wordt de fotosynt ...
help
Toekomst voor de Nederlandse akkerbouw \ Kijk op de toekomst van landbouw, voedsel en groen [Hoofdstuk uit boek]
Smit, A.B. \ 2004
Het afgelopen najaar hebben veel akkerbouwers zich afgevraagd of hun bedrijf nog wel toekomst heeft. Aardappelprijzen van 1,5 à 2 eurocent per kg en uien die ‘gratis’ van het land gehaald mochten worden, zijn niet bepaald ingrediënten voor een optimi ...
help
Kosten/baten driftbeperkende technieken [Boek]
Bruinsma, A. \ Spruijt, J. \ Hazelaar, W. \ 2004
help
Glastuinbouw in de gemeente Eemsmond : effecten voor de werkgelegenheid [Boek]
Vermeulen, Peter \ 2004
De gemeente Eemsmond en de provincie Groningen hebben vergaande plannen om een glastuinbouwgebied in te richten ten zuiden van de Eemshaven. De komst van glastuinbouw heeft grote invloed op de werkgelegenheid in dit van huis uit agrarisch gebied. Teg ...
help
'Omschakelen naar biologisch moelijker geworden' \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Stallen, J. \ 2004
Voormalig DLV-er Ronald Vader zag alle ogen op zich gericht toen hij zijn baan als voorlichter opgaf en zelf teler werd. Samen met zijn vrouw stapte hij in de biologische teelt van vollegrondsgroenten en akkerbouwgewassen. Hun ‘voorbeeldbedrijf’ ligt ...
help
Geleide bemesting in de open teelten : ontwikkeling van systemen [Boek]
Radersma, S. \ Geel, W.C.A. van \ Grashoff, C. \ Wees, N.S. van \ 2004
Een geleid bemestingssysteem is een combinatie van technieken die het mogelijk maken om stikstof meststof toe te dienen zodanig dat het N-aanbod zo goed mogelijk in overeenstemming is met de N-opname en de N-behoefte van het gewas. Het doel van gelei ...
help
Stikstofstromen op de kernbedrijven Vredepeel en Meterik : de grondwaterkwaliteit gemeten van 2001 tot 2004 [Boek]
Smit, A. \ Zwart, K. \ Kleef, J. van \ 2004
In het project 'Telen met toekomst' moet op de kernbedrijven de uitspoeling van stikstof en fosfaat opkorte termijn worden teruggebracht naar een niveau dat twee keer zo laag is als de EU-norm voornitraat voorschrijft en naar de nationale norm voor f ...
help
'Biobrandstof biedt kansen' : broers Ham willen liefst zelf olie maken \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Schönwetter, T. \ 2004
Bietenbedrijf ziet de teelt van koolzaad voor biobrandstof als alternatief akkerbouwgewas met toekomstperspectief
help
Henneptelers houden hoop \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Spreen, R. \ 2004
Problemen bij de teelt en verwerking van vezelhennep in Nederland. De teelt was in 2003 goed voor een areaal van 1400 hectare, maar vezelhennepverwerker Hempflax in Oude Pekela (Gr) heeft besloten geen contracten meer af te sluiten met telers. Om de ...
help
Kernbedrijf Meterik : resultaten eerste fase [Boek]
Smit, A.L. \ Haan, J.J. de \ 2004
help
Best practices gewasbescherming - 1: Akkerbouw en vollegrondsgroenten [Boek]
Lans, M. van der \ Dekking, A. \ Rovers, J. \ Haan, J. de \ 2004
De PPO-serie 'Best practices Gewasbescherming', overzichten van maatregelen, bevat in totaal 6 uitgaven. Dit rapport beschrijft de sectoren akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. De volgende onderwerpen komen aan de orde: de gevolgde werkwijze; een al ...
help
Kosteneffectieve maatregelenpakket bij mineralenbeleid verdergaand dan Minas : akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt [Boek]
Schoot, J.R. van der \ Waal, B.H.C. van der \ Dijk, W. van \ 2004
Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de beleidsopties toegelicht. Vervolgens worden de modelbedrijven (hoofdstuk 3) en de gehanteerde bemestingsstrategie bij de basis beleidsoptie (Minas 2003) beschreven en de hierbij behorende m ...
help
2004 was ... een goed bietenjaar \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Hermann, O. \ Legrand, G. \ 2004
Het bietenseizoen 2004 was op teeltechnisch vlak een jaar met weinig klimatologische en fytsanitaire hindernissen. Een terugblik op de zaai, het groeiseizoen en de opbrengst in het voorbije jaar
help
Op 't Pararijs voelen koeien en paarden zich thuis \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
De Bruyne, L. \ 2004
Bedrijfsreportage naar aanleiding van de renovatie van de ligboxenstal en de installatie van een nieuwe draaimelkstal. Het streven was optimaal comfort voor koeien én mensen, ergonomisch en milieubewust werken en tegelijkertijd het kostenplaatje in h ...
help
Welke invloed heeft kalibemesting op blauwgevoeligheid? \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Van Canneyt, T. \ Bries, J. \ 2004
In 2003 werd een kalibemestingsproef opgezet. In dit artikel de resultaten van het tweede deel. Conclusie hieruit is dat de parameters die de gevoeligheid voor stootblauw bepalen, zeer sterk kunnen fluctueren in de tijd onder invloed van klimaat en d ...
help
Speciale rassen kiezen wanneer nodig \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Wauters, A. \ 2004
Bij velden die zwaar zijn aangetast door rhizoctonia of bietencystenaaltjes, komt de rentabiliteit van de suikerbietteelt in gevaar. Deze problemen kunnen niet voldoende of niet efficiënt genoeg worden opgelost met aangepaste teeltpraktijken. De spec ...
help
Erosiemaatregelen hebben duidelijk effect! \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Van Bossuyt, P. \ 2004
Erosie is een natuurlijk fenomeen, maar soms wordt het bodemverlies toch groter dan wat toelaatbaar is. Bodemerosie is niet alleen verantwoordelijk voor een verlies aan bodemvruchtbaarheid; een slechte waterafvoer en modderstromen zorgen bovendien vo ...
help
'Liever steek ik mijn tijd in dingen die ik wel kan beïnvloeden' \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Feenstra, J. \ 2004
Bedrijfsreportage van het akkerbouwbedrijf van Edzo Huisman in Finsterwolde (Gr), met 333 ha land, waarvan 230 ha binnendijks en 103 ha buitendijkse kwelders, bermen en dijken. Er is bewust gekozen voor het traditionele Oldambster bouwplan met veel g ...
help
Schurftbestrijding en opbrengstverhoging door druppelirrigatie \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
De Rocker, E. \ Goeminne, M. \ 2004
In 2003 werd een druppelirrigatieproef uitgevoerd bij aardappelen. De irrigatie had tot doel de opbrengst te verbeteren en de aantasting door gewone schurft te verminderen
help
Variatie van stikstofoverschotten en nitraatconcentraties binnen een bedrijfssysteem : verkenning op grond van gegevens van de De Marke [Boek]
Verloop, J. \ Oenema, J. \ Sebek, L.B.J. \ Hilhorst, G.J. \ 2004
help
Klei redt zich, zand nog onzeker \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2004
Overzicht van de bemestingsregels in het nieuwe mestbeleid, dat gebaseerd wordt op gebruiksnormen, en de gevolgen voor de akkerbouw op klei en zandgrond. De fosfaatgebruiksnorm wordt in stappen afgebouwd naar evenwichtsbemesting in 2015. De stikstofg ...
help
Accenten bij proefveldwerking vollegrondsgroenten \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Masscheleyn, P. \ 2004
Op aangelegde proefvelden wordt onderzoek gedaan naar onder ander prei en koolgewassen. Het onderzoek is in zes thema's verdeeld: cultivaronderzoek, teelttechniek, bemesting, waarnemingen en waarschuwingen, gewasbescherming en introductie van nieuwe ...
help
ABN AMRO hoofdsponsor Patato 2005 \ Aardappelwereld [Artikel]
Delleman, J. \ 2004
De ABN AMRO prestenteert zich tijdens de Potato 2005 als internationale zakenbank. Het internationale karakter van de beurs is daar reden van. De bank wil een dergelijk evenement steunen en bijdragen aan de internationale uitwisseling van kennis en v ...
help
Alternatieve methoden voor afweer van ganzen \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Masscheleyn, P. \ 2004
Volgens de polderboeren neemt de druk van ganzen op hun akkers en weilanden de laatste jaren sterk toe, vaak met aanzienlijke schade tot gevolg
help
Tegenvallende opbrengsten biologische akkerbouw-groentebedrijven \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Jager, J. \ 2004
In vergelijking met voorgande jaren staan de opbrengsten bij de biologische akkerbouw-groente bedrijven onder druk. Jarenlang hebben de biologische telers van akkerbouwgewassen in combinatie met groenten hogere inkomens behaald dan gangbare bedrijven ...
help
Tijd voor een paar buien : Boerderij inventariseert drie gebieden : voorjaar 2004 \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Knuivers, M. \ Kort, K. \ Meijering, L. \ 2004
Inventarisatie van de stand van de gewassen in drie gebieden: Noord-Groningen: heel droog, onkruid en slechte groei door droogte; het Zuidwesten: nog niet echt droog, lage ziektedruk, tijd voor regen; Achterhoek en Noord-Limburg: voldoende regen voor ...
help
Grote individuele verschillen : akkerbouw kijkt terug op redelijk jaar \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Oggel, B. \ 2004
Terugblik op het boekjaar 2003/2004 voor de akkerbouw. Volgens agrarische accountants en bankspecialisten een gemiddeld redelijk akkerbouwjaar maar zeker geen topjaar, en met ongebruikelijk grote individuele verschillen (bijv. een slecht jaar voor ve ...
help
Hennepteelt op de rand van de afgrond \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Hammink, H. \ 2004
Na het faillissement van verwerker Hempron sluit ook verwerker Hempflax geen contracten meer af met Nederlandse henneptelers. Een verslag van de opkomst en neergang van de hennepteelt, ooit beschouwd als het vierde gewas en de redding van de Veenkolo ...
help
Nitraatuitspoeling Vredepeel 2002-2003 [Boek]
Vos, J.A. de \ Assinck, F.B.T. \ 2004
help
Doeltreffendheid graanfungiciden onder de loep \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Vogels, N. \ Wittouck, D. \ Haesaert, G. \ Lamont, J.-L. \ 2004
Door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) werden in 2003 drie types van ziektebestrijdingsproeven in wintertarwe uitgevoerd. In tabellen een vergelijking van behandelingstijdstippen met fungiciden in wintertarwe; korrelopbrengst en vergelijkin ...
help
'Neventak is geen vierde gewas' \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2004
Bedrijfsreportage van het 75 ha grote akkerbouwbedrijf van Mark Geling in Zeewolde (Fl). Met een naburige veehouder wordt 30 ha grond geruild. Dat betekent een verruiming van het bouwplan, een beter vruchtwisseling en de mogelijkheid te specialiseren ...
help
Goede teelttechniek bij uien \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Masscheleyn, P. \ 2004
Ziektes kunnen heel wat schade aanrichten in uien. Aandacht voor de onkruid- en ziektebestrijding in de uienteelt
help
Stikstofstromen op het kernbedrijf Meterik : modelberekeningen met FUSSIM2 en MOTOR [Boek]
Assinck, F.B.T. \ Willigen, P. de \ 2004
help
Geen last van onkruid in akkerrand [Thema Gewasbescherming] \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Akkerbouw [Artikel]
Lee, H. van der \ 2004
De voor- en nadelen van bloemrijke akkerranden volgens PRI-onderzoeker P.H. Vereijken, en ervaringen ermee van akkerbouwers op Schouwen-Duiveland vanuit het oogpunt van gewasbescherming. Een bloemrijke akkerrand gaat erosie tegen, vraagt weinig onder ...
help
Sysnet : geïntegreerde analyse van landgebruik \ Voorbeelden van de Wageningen aanpak: systeembenadering, interdisciplinair, interactief en innovatief [Hoofdstuk uit boek]
Keulen, H. van \ 2004
Herman van Keulen (PRI) brengt een interdisciplinair onderzoek uit de jaren 90 aan het voetlicht. Het betreft de ontwikkeling van duurzame landgebruikssystemen in de tropen; een combinatie van gewasmodellering en nutriëntenstromen
help
Resultaten praktijkonderzoek kuilmaïsgrassen \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Latré, J. \ Haesaert, G. \ Stoop, T. \ Deroo, B. \ D'Hooghe, K. \ 2004
Presentatie van proeven op veertien locaties in Vlaanderen. De drogestof en opbrengstbepalingen gebeurden conform het Semzabel protocol. In tabellen een overzicht van de opbrengsten van de verschillende rassen, de relatieve droge stofopbrengsten en v ...
help
Gentech vereist Salomonsoordeel \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Sleegers, J. \ Timmer, E. \ 2004
Stand van zaken m.b.t. de toelating en regelgeving voor genetisch gemanipuleerde gewassen in Duitsland en Nederland. De Europese richtlijn schrijft alleen voor dat de ggo-teler maatregelen moet nemen tegen uitkruising. De Duitse wetgeving concentreer ...
help
Cijfers houden groei niet bij : aardappelbedrijf in 25 jaar verdriedubbeld \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2004
Beschrijving van de schaalvergroting in de akkerbouw, met name de aardappelteelt, in de afgelopen 25 jaar, op basis van cijfers van CBS en LEI. In grafieken de ontwikkeling van het aantal akkerbouwbedrijven en de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond, ...
help
Akkerbouwinkomen hersteld in 2003 \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2004
Ramingen door het LEI wijzen op een herstel van de akkerbouwinkomens in 2003. In tabellen de bedrijfseconomische resultaten (opbrengsten, kosten, gezinsinkomen) in 2001, 2002 en 2003 voor alle akkerbouwbedrijven en voor zetmeelaardappelbedrijven, en ...
help
Inkomen stijgt tot € 41.000 \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2004
Statistische gegevens voor de structuur van de akkerbouw en de bedrijfseconomische resultaten van akkerbouwbedrijven in 2003. In een tabel de resultaten van akkerbouwbedrijven en zetmeelaardappelbedrijven in de jaren 2001, 2002 en 2003: rentabiliteit ...
help
Nederlandse akkerbouw uit Europese kopgroep [Special : Hoe doen wij het in Europa?] \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Oggel, B. \ 2004
De marktpositie van de Nederlandse akkerbouw in de EU. De kosten van bedrijfsmiddelen zijn in Nederland hoger dan in andere EU-landen, maar dankzij intensivering, specialisering en de aanwezigheid van sterke verwerkende bedrijven en handelshuizen hee ...
help
West-Brabantse bio-uien inzet rel \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Tholhuijsen, L. \ 2004
In het zuidwesten van Nederland is de infectiedruk met valse meeldauw in de uienteelt behoorlijk toegenomen. In West-Brabant zijn rellen uitgebroken tussen gangbare en biologische uientelers, de gangbare telers vinden dat de overgebleven bio-uien bij ...
help
Regen te laat voor Noorden \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2004
Voor de meeste akkerbouwgebieden kwam de regen net op tijd. Alleen in delen van Groningen en Friesland is er forse schade in peen en uien
help
Nog jaren de last van zware regen : akkerbouw \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Tholhuijsen, L. \ 2004
Reportage over een akkerbouw- / melkveebedrijf in Sexbierum dat getroffen is door de regen (140 mm in 6 uur) van 13 augustus. Het schadebedrag is inmiddels opgelopen tot 130.000 euro
help
Kernbedrijf Vredepeel : resultaten eerste fase [Boek]
Langeveld, J.W.A. \ Smit, A.L. \ Haan, J.J. de \ 2004
help
Toekomst in mist gehuld : geen plannen voor na 2010 \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Hammink, H. \ 2004
Beschrijving van de trends in de akkerbouw en vollegrondsteelt in twee traditionele akkerbouwgebieden, de Hoekse Waard/Voorne Putten en de Wieringermeer, en de toekomstplannen van zes akkerbouwers in deze gebieden. Over hun huidige bedrijfsvoering en ...
help
Oogst 2004 : topoogst uit natte zomer \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hammink, H. \ Hekkert, G. \ Horst, M. ter \ 2004
Overzicht van het groeiseizoen van 2004, granen, handelsgewassen, vollegrondsgroenten, conserven, aardappelen, wortelgewassen, uien en voedergewassendat gekenmerkt werd door extreem natte en droge perioden. Over het algemeen zijn de opbrengsten zeer ...
help
Aaltjes zorgen voor problemen \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Vandenbosch, A. \ 2004
Aaltjebesmettingen komen in bijna alle gebieden in België voor. De strijd tegen aaltjes kan enkel preventief gebeuren, hierbij moet men zich niet beperken tot een manier, maar zoveel mogelijke maatregelen in acht nemen
help
Focus op... teelten met beperkt areaal \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Massecheleyn, P. \ Ghekiere, G. \ Wullepit, O. \ 2004
In deze focus op... worden uiteenlopende aspecten van de vier 'kleine' teelten peterselie, tabak, hop en spelt belicht. Bedrijfsbezoeken aan een peterselieteler voor de diepvriesindustrie en het enige tabaksverwerkende bedrijf in België. De teelt van ...
help
Telen met toekomst energie- en klimaatmeetlat : eindrapport [Boek]
Mombarg, H. \ Kool, A. \ 2004
help
Topopbrengst graan \ CBS webmagazine [Artikel]
Werf, F. van der \ 2004
De totale graanoogst in 2004 bedraagt naar verwachting 1,6 miljard kilogram. Dat is 4 procent meer dan in 2003. De opbrengst is tot stand gekomen door hoge opbrengsten per hectare en areaaluitbreiding
help
Rassenonderzoek zesrijige wintergerst 2004 \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Wittouck, D. \ Ghekiere, G. \ Boone, K. \ Fagard, J. \ Lambrechts, Y. \ 2004
In 2004 werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG), verspreid in het Vlaams Gewest, vijf rassenproeven op zesrijige wintergerst aangelegd. Verslag van de onderzoeksresultaten
help
Meer aardappelen voor flauwe markt : rondje Europa [special] \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2004
Door uitbreiding van het areaal zal er in 2004 een ruime aardappeloogst zijn in de EU. Met de prijzen wil het echter nog niet vlotten. Een overzicht van de stand van zaken in het Rijnland, Frankrijk, België en Engeland. Door het inzakken van enkele e ...
help
Landbouwcentrum Voedergewassen volop in evolutie \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
De Bruyne, L. \ 2004
Huidige stand van zaken ten gevolge van een reorganisatie bij het Landbouwcentrum Voedergewassen
help
Ploegloos werken op het veld \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Standaert, O. \ 2004
Grondbewerking, door velen beschouwd als noodzakelijk om optimale omstandigheden voor de plantengroei te verkrijgen, is de laatste jaren meer de oorzaak van structuurbederf dan vroeger
help
Biom nieuwsbrief nummer 4 \ Nieuwsbrief / Biom [Artikel]
2004
Inhoud: Landelijke BIOMdag een succes, Leerzame workshops op BIOMdag, Biologische bloembollenbedrijven krijgen ondersteuning, Stikstofwerking Vinassekali, Flinke opschaling biologische suikerbieten, Wie van de acht levert meeste N?
help
Biom nieuwsbrief nummer 5 \ Nieuwsbrief / Biom [Artikel]
2004
Inhoud: De boer als ambassadeur van het Eko-product, broei biologische bloembollen, cursus afzetbevordering, onkruid op biologische bedrijven, onderzoek koolmotje, resultaten bemesting 2003. … Bodemleven en ziektewering … Promotie voor biologisch: de ...
help
Biom nieuwsbrief nummer 6 \ Nieuwsbrief / Biom [Artikel]
2004
Inhoud: Imago en feitelijke prestaties, bijmesten in prei, zaaitijdstip en bemesting van invloed op actuele stand graan, bij netvlekkenziekte geen eigen zaaizaad gebruiken, excursie webwinkel boerwiel.nl, uitputtingsslag voor akkermelkdistels, rijenb ...
help
Biom nieuwsbrief nummer 7 \ Nieuwsbrief / Biom [Artikel]
2004
Inhoud: De bodem nader bekeken, Kvik up blinkt uit bij bestrijding wortelonkruiden, gericht bemesten voor baktarwe, meer spinazie op onbereden grond, biologische teelt van buitenbloemen, biologische boomteelt en vaste plantenteelt, warmwaterbehandeli ...
help
D 'Oute Poppe' van Kerkwerve \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Bosch, M. van den \ 2004
Akkerbouwer runt samen met zijn vrouw een minicamping in het Zeeuwse Kerkwerve; een bedrijfsreportage
help
Regionale antwoorden : tarweproefvelden in zes gebieden \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2004
Agrarische toeleveranciers leggen graandemovelden aan in verschillende regio's. Iedere streek heeft zijn eigen specifieke problemen en vragen van telers. Alle demovelden hebben gemeen dat er veel verschillende rassen gezaaid zijn. In dit artikel de e ...
help
Zaaitijdstip en kieming van snijmais [Brochure]
Troostheid, S. \ Eekeren, N. van \ 2004
Beschrijving van enkele praktijkervaringen die het gelijk illustreren van de ongeschreven regel dat snijmais na half mei gezaaid moet worden. Dan blijft het gewas door snelle kieming en groei kiemschimmels en vogelvraat de baas.
help
Onderzoek naar geïntegreerde vruchtwisselingssystemen op de noordoostelijke zanden dalgronden 1990-2000 : en afsluitend onderzoeksjaar 2001 [Boek]
Wijnholds, K.H. \ Berg, W. van den \ Korthals, G.W. \ Lamers, J.G. \ 2004
Doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van geïntegreerde teeltsystemen voor de akkerbouw op de noordoostelijke zand- en dalgronden, waarbij met een zo gering mogelijke inzet van bestrijdings- en productiemiddelen een optimaal bedrijfsrendement wo ...
help
Gewasbeschermingskaart akkerbouw fungiciden 2004 [Brochure]
PPO \ 2004
Gewasbeschermingskleurenkaart met BRI- en MBP-berekeningen per middeltoepassing voor fungiciden in de belangrijkste akkerbouwgewassen. Op de gewasbeschermingskleurenkaart zijn de milieukundige effecten van toepassingen van fungiciden (enherbiciden) w ...
help
Gewasbeschermingskaart akkerbouw herbiciden 2004 (1) [Brochure]
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving \ 2004
Gewasbeschermingskleurenkaart met BRI- en MBP-berekeningen per middeltoepassing voor onkruidbestrijding in aardappelen, suikerbieten, uien, wortelen, granen en mais. Op de gewasbeschermingskleurenkaart zijn de milieukundige effecten vantoepassingen v ...
help
Spitten versus ploegen in waspeen (2004), op zandgrond [Boek]
Paauw, J.G.M. \ 2004
help
Rapport van bevindingen inzake de zelfevaluatie van de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen (NAK) [Boek]
Ambtelijke Commissie Toezicht II \ 2004
Bevindingen inzake de zelfevaluatie van de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen (NAK). Aandacht in dit rapport voor de achtergrond en taakopdracht Ambtelijke Commissie Toezicht II (ACT-II), de r ...
help
De akkerbouw : bedrijfsopvolging [Boek]
Stevens, R. \ Driel, J. van \ 2004
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.