Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 37

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==502-B
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Veredelen voor een stikstofefficiënte aardappel [Boek]
Tiemens-Hulscher, M. \ Lammerts van Bueren, E.T. \ Struik, P.C. \ [2012]
In de biologische aardappelteelt is de hoeveelheid stikstof, die voor het gewas ter beschikking staat, beperkt. Dat maakt het belangrijk om over rassen te beschikken die goed presteren (opbrengst en kwaliteit) in een teelt met weinig stikstof. De vra ...
help
Mest Als Kans 2012: activiteiten en resultaten : bedrijfsoptimalisatie bemesting [Boek]
Rietberg, P. \ Burgt, G.-J. van der \ cop. 2012
Op het Mest Als Kans-proefveld loopt sinds 1999 een bemestingsproef. In dit langjarige experiment wordt het effect van 13 verschillende bemestingsstrategieën op bodemkwaliteit en gewas onderzocht. Het proefveld is gelegen op een biologisch akkerbouwb ...
help
Veel belangstelling voor biologische velddag : verslag BioVelddag 2012 \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Schlaman, G. \ Hoop, O. de \ 2012
Woensdag 27 juni 2012 is in Lelystad de Biologische Velddag gehouden. De gecombineerde Akkerbouw Velddag en Biologische Velddag trokken ruim 700 bezoekers. Voornamelijk akkerbouwers, maar ook het bedrijfsleven was goed vertegenwoordigd. Motto van de ...
help
Effect van selectie onder biologische en gangbare omstandigheden bij ui [Boek]
Nuijten, E. \ Tiemens-Hulscher, M. \ Lammerts van Bueren, E. \ 2012
Een belangrijke vraag voor de biologische landbouw is hoe veredeling kan bijdragen aan betere rassen voor biologische teeltomstandigheden. De rassen die biologische telers gebruiken komen voort uit gangbare veredelingsprogramma’s. Deze rassen zijn ni ...
help
Kengetallen voor de biologische akkerbouw [Brochure]
Willemse, J. \ 2012
In deze brochure ‘Kengetallen voor de biologische akkerbouw en vollegrondsgroenten’ is vooral gekeken naar de technische en economische cijfers. Deze cijfers kunnen dienen als ondersteuning voor startende biologische bedrijven of als vergelijkingsmat ...
help
Nieuw Bonaventura, groot in biologische witlof : alles in het bedrijf staat in dienst van bodem, gewas en witloftrek \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Janmaat, L. \ 2012
Leen Jan Reedijk teelt al vijfentwintig jaar biologisch. Zijn vrouw Mieke is de stille en verzorgende kracht binnen het akkerbouwbedrijf. Na een versnipperd begin liggen alle kavels aaneengesloten rondom het eigen erf. De pijler van het akkerbouwbedr ...
help
Organische stofbeheer en stikstofleverend vermogen van de grond in de Nederlandse akkerbouw [Boek]
Bokhorst, J. \ Burgt, G.-J. van der \ cop. 2012
In het Nederlandse bemestingsadvies voor de akkerbouw wordt niet expliciet rekening gehouden met de stikstoflevering van de bodem vanuit afbraak van oudere organische stof. In een modelstudie met het model NDICEA is deze stikstoflevering gekwantifice ...
help
Fosfaatwerking in organische mest: 13 jaar onderzoek in biologische teelt op proefveld [Boek]
Burgt, G.J. van der \ Wijk, K. van \ Haagsma, W. \ [2012]
In het MAK (Mest Als Kans) proefveld op het biologische bedrijf van dhr. J. van Geffen (Lelystad) onderzoekt het Louis Bolk Instituut de effecten van bemesting van 12 organische meststoffen en NPK. De proef is gestart in 1999.
help
Weerbaar landbouwsysteem : 'stabiliteit door diversiteit’ [Poster]
Broek, R. van den \ Stilma, W. \ Alebeek, F. van \ Sukkel, W. \ [2011]
Poster met onderzoeksinformatie. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een stabiel en robuust landbouwsysteem dat minder gevoelig is voor externe factoren zoals ziekten, plagen, weersinvloeden en klimaatveranderingen.
help
Wanneer zijn rijpaden rendabel? : onderzoek geeft gunstig perspectief aan, maar is te beperkt voor harde conclusies \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Wijk, K. van \ 2011
Rijpadensystemen bieden veel praktische voordelen. Sommige bedrijven werken met seizoenrijpaden, andere willen een stap verder gaan door ook bewerkingen en het oogsten vanaf vaste paden te doen. Of de extra kosten worden terugverdiend, verschilt per ...
help
Bloeiend Bedrijf [Website]
[2011]
Bloeiend Bedrijf richt zich op de aanleg en het beheer van akkerranden voor functionele biodiversiteit, met de nadruk op het bevorderen van natuurlijke vijanden van landbouwplagen. Bloeiend Bedrijf is een samenwerkingsverband ondersteund door 17 agra ...
help
Weerbare landbouwsystemen voor de akkerbouw : teelt op stroken kan biodiversiteit binnen een perceel verhogen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Broek, R. van den \ Pullemans, M. \ Sukkel, W. \ 2011
Biodiversiteit staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Door afname van biodiversiteit neemt ook de weerbaarheid vanuit de bodem, plant en gewas af. Voor biologische landbouw is deze weerbaarheid juist een belangrijke voorwaarde voor ee ...
help
Na zeven jaar vertrouwd met niet ploegen \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
2011
Emiel van de Vijver, akkerbouwer in Graauw, ploegt niet meer. Volgens hem is dit de enige remedie om “slechte” grond weer gezond te krijgen en gezond te houden. Ook al raakte de grond eerst nog verder uit balans, volhouden loont, toont zijn bedrijf a ...
help
Ritnaalden en kniptorren in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt [Dossier]
Broek, R. van den \ 2010
Ritnaalden of koperwormen (Agriotes spp.) zijn larven van de kniptor. Ritnaalden leven 3 à 5 jaar in de bodem voordat ze verpoppen. In de eerste twee jaar van hun bestaan voeden ze zich overwegend met dood organisch materiaal, maar ook dan kunnen ze ...
help
Aaltjes in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroententeelt [Dossier]
Hamont, J. van \ [2010]
Dossier van bioKennis over aaltjes in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroententeelt. In de bodem leven vele soorten aaltjes. De schadelijke plantparasitaire aaltjes kunnen op verschillende gewassen of waardplanten overleven. Ook op biologische ...
help
Biologische beheersing wortelvlieg (Psila rosae) in 2009 [Boek]
Broek, R. van den \ Gruppen, R. \ Kamstra, J.H. \ 2010
Vanaf 2007 wordt nagegaan of de wortelvlieg in het veld te beheersen is door het toepassen van twee verschillende sterk geurende oliën. De volwassen wortelvlieg vindt een peenperceel met behulp van de geuren die de planten afscheiden. De vraag is of ...
help
Schoon oppervlaktewater [Dossier]
Haan, J. de \ 2010
De Kaderrichtlijn Water (KRW) vereist dat alle Europese wateren in het jaar 2015 een goede ecologische kwaliteit hebben. Om dit te bereiken kan het nodig zijn dat belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat wordt teruggedrongen. De ove ...
help
Vaste rijpaden in de akkerbouw [Dossier]
Bernaerts, S. \ Vermeulen, B. \ [2010]
Dossier van bioKennis over vaste rijpaden in de akkerbouw. Diverse akkerbouwers zijn overgestapt naar een teeltsysteem waarbij slechts een beperkt deel van de oppervlakte wordt bereden. Door de ontwikkeling van navigatiesystemen is het mogelijk om ge ...
help
Zwarte vlekkenziekte in koud bewaarde peen [Dossier]
Kohl, J. \ [2010]
Dossier van bioKennis over Zwarte vlekkenziekte in koud bewaarde peen. Zwarte vlekkenziekte in koud bewaarde peen treedt altijd onverwachts op en pas als de peen uit de bewaring komt. Oorzaak zijn verschillende schimmels die op verschillende tijdstip ...
help
Akkerbouw en vollegrondsgroenten: stikstofbeheer [Dossier]
Sukkel, W. \ Burgt, G.-J. van der \ 2010
Stikstof speelt in twee opzichten een sleutelrol in de biologische akker- en tuinbouw. Stikstof bepaalt in belangrijke mate de potentiële opbrengst, en stikstof is een contaminant in geval van uitspoeling en NOx-emissie. De EU-gestuurde nationale wet ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.