Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 84

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==502-B
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Meerwaarde vulkaanas is theoretisch \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2010
De IJslandse vulkaanas zou sporenelementen kunnen toevoegen aan Nederlandse landbouw. Maar daarvoor is wel erg veel as nodig.
help
Met minder fosfaat hetzelfde resultaat \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2010
Met bodemverbeteraar Humifirst durft Frans Vos minder fosfaat uit kunstmest te strooien. Dat geeft meer ruimte voor aanvoer van organische stof.
help
Stikstofwerking dikke fractie gescheiden mest als meststof voor een groenbemester : onderzoek toepassing in najaar 2009 op kleigrond [Boek]
Dekker, P.H.M. \ Paauw, J.G.M. \ 2010
Toepassen van mest in de akkerbouw is noodzakelijk om het organisch stofgehalte van de bodem op peil te houden en met de mest worden goedkope mineralen toegediend. Dit maakt toepassen van mest in de akkerbouw ook economisch interessant. De belangrijk ...
help
Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : vergelijking N-bemestingsadviezen en N-wetgeving tussen een aantal EU-landen [Boek]
Dijk, W. van \ Berge, H. ten \ 2009
Studie naar de verschillen en overeenkomsten tussen bemestingsadviezen en N-wetgeving tussen een aantal landen. De studie beperkte zich tot Vlaanderen (VL), Denemarken (DK), Duitsland (DL) en Frankrijk (FR) en tot de grote akkerbouwgewassen in Nederl ...
help
Perspectieven van verschillende gewassen als stikstofvanggewas ná de oogst van maïs : literatuurstudie naar de perspectieven van groenbemesters en wintergranen als stikstofvanggewas ná de oogst van maïs op zand- en lössgronden [Boek]
Hoek, J. \ Paauw, J. \ 2009
Sinds 2006 heeft de overheid de teelt van groenbemesters na de oogst van maïs op zand- en lössgrond verplicht gesteld. De groenbemesters moeten geteeld worden als vanggewas voor stikstof, om de nitraatuitspoeling na de teelt van maïs te beperken. Mom ...
help
Vlasteelt in Nederland in problemen door verandering EU-beleid \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Bont, C.J.A.M. de \ Jager, J.H. \ Janssens, S.R.M. \ 2008
Door veranderingen in het EU-beleid valt de teelt en verwerking van vlas in Nederland mogelijk weg en kan de ontwikkeling van de vezelhennepteelt moeilijkheden ondervinden. Het wegvallen van de vlasteelt en –verwerking zou ook verlies aan biodiversit ...
help
Veel of weinig regenwormen : landbouwer bepaalt het zelf \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Masscheleyn, P. \ 2008
Het IWT-project 'Erosiecontrole in akkerland door het beheer van regenwormgemeenschappen' (Ecoworm) is in juli 2005 van start gegaan en loopt nog tot juni 2009. Op praktijkpercelen in Vlaanderen werd in 2006 en in 2007 onderzoek verricht omtrent de e ...
help
Energieteelt in de Veenkoloniën 2006 [Boek]
Wijnholds, K.H. \ 2008
In het project Energieteelt in de Veenkoloniën (van Stuurgroep Agenda voor de Veenkolonien) zijn in opdracht van Dienst Landelijk Gebied de perspectieven van de gewassen maïs, zonnebloemen en soedangras voor vergisting nagegaan. Voor mais ligt de nad ...
help
Duurzame akkerbouw in Nederland : prestaties en ambities [Boek]
PRLT Communicatie \ 2007
Akkerbouwers laten met deze uitgave zien wat deze sector betekent en in de toekomst kan betekenen voor de samenleving. Waar draait het om in deze bedrijfstak, welke nieuwe ontwikkelingen zijn er, en hoe wordt aangekeken tegen duurzaam en maatschappel ...
help
Bodembeheer op akkerbouwbedrijven in relatie tot het mineralenbeleid [Boek]
Dijk, W. van \ Dekker, P.H.M. \ Postma, R. \ Moolenaar, S.W. \ 2007
Het gebruik van mineralen (stikstof en fosfaat) in de landbouw wordt wettelijk gereguleerd door een stelsel van gebruiksnormen. De komende jaren worden de gebruiksnormen verder aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor het bodembeheer via o.a. de geb ...
help
Lofar en de landbouw : gerichte bemesting en beregening \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Gardenier, D. \ 2007
Met LOFAR, 's werelds grootste radiotelescoop in Dwingeloo, is het ook mogelijk om op het gebied van precisielandbouw experimenten te doen. Akkerbouwer Bosker bijvoorbeeld, maakt er opbrengstkaarten van zijn perceel van. Op basis hiervan kan hij besl ...
help
Zouttolerantie van landbouwgewassen : deelrapport Leven met zout water [Boek]website Project Leven met zout water
Dam, A.M. van \ Clevering, O.A. \ Voogt, W. \ Aendekerk, Th.G.L. \ Maas, M.P. van der \ 2007
In tabelvorm is een aantal parameters van gewassen weergegeven die van belang zijn voor de zoutgevoeligheid. In rapportvorm worden deze besproken. In de tabel zijn alle gewascategorieën weergegeven die in de Landbouwtelling (CBS) voorkomen. Voor niet ...
help
Wie een kuil graaft ... : beoordelen grond is meer dan alleen onderzoek blgg \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Reindsen, H. \ 2007
Akkerbouwers hebben in toenemende mate problemen met de vruchtbaarheid en bewerkbaarheid van de grond. "De grenzen van de bodem komen in zicht", meent Marleen Zanen van het Louis Bolk Instituut. De oplossing? Graaf een kuil en ga op zoek naar de oorz ...
help
Schaalgrootte Nederlandse akkerbouw in perspectief \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Jager, J. \ Everdingen, W. van \ 2007
De Nederlandse akkerbouw zit wat economische omvang en specialisatiegraad betreft in de kopgroep van de Europese akkerbouw. De grotere economische omvang komt vooral tot stand doordat Nederland relatief veel hoogsalderende gewassen verbouwt. Met betr ...
help
Grondwaterkwaliteit op open teelt bedrijven op zandgrond : resultaten van het praktijknetwerk Telen met toekomst, 2005 [Boek]
Ruijter, F.J. de \ Boumans, L.J.M. \ Asperen, P. van \ 2006
help
Kwantitatieve informatie akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt 2006 \ Kwantitatieve informatie akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt ... [Artikel]
Wolf, M. de \ Klooster, A. van der \ 2006
help
2.3 Kennis in databases: Kennisakker.nl - Van informatie naar praktische kennis: themavoordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?' \ Gewasbescherming. Supplement [Artikel]
Greve, H.J. \ 2005
Themavoordracht over de totstandkoming en verbetering van de website Kennisakker.nl. Hoofddoelstelling van deze informatievoorziening van het Hoofdproductschap Akkerbouw is verhoging van het financiële rendement van de Nederlandse akkerbouw.
help
Leren met biodiversiteit : ervaringen en resultaten [Boek]
Guldemond, A. \ Smeding, F. \ Kloen, H. \ Boer, M. \ 2005
In het VROM project 'Leren met Biodiversiteit' heeft CLM (samen met LBI, DLV en NAJK) instrumenten uitgetest waarmee boeren zelf kunnen bepalen hoe het met de biodiversiteit op hun bedrijf gesteld is en hoe zij hun bedrijfsstrategie aan kunnen passen ...
help
Perspectieven voor randenbeheer op akkerbouwbedrijven : voorlopige resultaten van zes jaar veldonderzoek op proefboerderijen [Boek]
Hopster, G. \ [ca. 2005]
help
Inbouw ANIMO in MEBOT : technische rapportage van de wijze waarop ANIMO is ingebouwd in het milieutechnisch bedrijfsmodel voor de open teelten MEBOT [Boek]
Heinen, M. \ 2005
Dit technische rapport beschrijft de wijze waarop het model ANIMO is ingepast in het milieutechnisch bedrijfsmodel voor de open teelten (MEBOT). Het beschrijft geen onderzoeksresultaten, en is bedoeld als achtergronddocument voor de gebruiker van ANI ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.