Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 74

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==502-B
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Stikstofwerking dikke fractie gescheiden mest als meststof voor een groenbemester : onderzoek toepassing in najaar 2009 op kleigrond [Boek]
Dekker, P.H.M. \ Paauw, J.G.M. \ 2010
Toepassen van mest in de akkerbouw is noodzakelijk om het organisch stofgehalte van de bodem op peil te houden en met de mest worden goedkope mineralen toegediend. Dit maakt toepassen van mest in de akkerbouw ook economisch interessant. De belangrijk ...
help
Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : vergelijking N-bemestingsadviezen en N-wetgeving tussen een aantal EU-landen [Boek]
Dijk, W. van \ Berge, H. ten \ 2009
Studie naar de verschillen en overeenkomsten tussen bemestingsadviezen en N-wetgeving tussen een aantal landen. De studie beperkte zich tot Vlaanderen (VL), Denemarken (DK), Duitsland (DL) en Frankrijk (FR) en tot de grote akkerbouwgewassen in Nederl ...
help
Perspectieven van verschillende gewassen als stikstofvanggewas ná de oogst van maïs : literatuurstudie naar de perspectieven van groenbemesters en wintergranen als stikstofvanggewas ná de oogst van maïs op zand- en lössgronden [Boek]
Hoek, J. \ Paauw, J. \ 2009
Sinds 2006 heeft de overheid de teelt van groenbemesters na de oogst van maïs op zand- en lössgrond verplicht gesteld. De groenbemesters moeten geteeld worden als vanggewas voor stikstof, om de nitraatuitspoeling na de teelt van maïs te beperken. Mom ...
help
Energieteelt in de Veenkoloniën 2006 [Boek]
Wijnholds, K.H. \ 2008
In het project Energieteelt in de Veenkoloniën (van Stuurgroep Agenda voor de Veenkolonien) zijn in opdracht van Dienst Landelijk Gebied de perspectieven van de gewassen maïs, zonnebloemen en soedangras voor vergisting nagegaan. Voor mais ligt de nad ...
help
Duurzame akkerbouw in Nederland : prestaties en ambities [Boek]
PRLT Communicatie \ 2007
Akkerbouwers laten met deze uitgave zien wat deze sector betekent en in de toekomst kan betekenen voor de samenleving. Waar draait het om in deze bedrijfstak, welke nieuwe ontwikkelingen zijn er, en hoe wordt aangekeken tegen duurzaam en maatschappel ...
help
Bodembeheer op akkerbouwbedrijven in relatie tot het mineralenbeleid [Boek]
Dijk, W. van \ Dekker, P.H.M. \ Postma, R. \ Moolenaar, S.W. \ 2007
Het gebruik van mineralen (stikstof en fosfaat) in de landbouw wordt wettelijk gereguleerd door een stelsel van gebruiksnormen. De komende jaren worden de gebruiksnormen verder aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor het bodembeheer via o.a. de geb ...
help
Zouttolerantie van landbouwgewassen : deelrapport Leven met zout water [Boek]website Project Leven met zout water
Dam, A.M. van \ Clevering, O.A. \ Voogt, W. \ Aendekerk, Th.G.L. \ Maas, M.P. van der \ 2007
In tabelvorm is een aantal parameters van gewassen weergegeven die van belang zijn voor de zoutgevoeligheid. In rapportvorm worden deze besproken. In de tabel zijn alle gewascategorieën weergegeven die in de Landbouwtelling (CBS) voorkomen. Voor niet ...
help
Grondwaterkwaliteit op open teelt bedrijven op zandgrond : resultaten van het praktijknetwerk Telen met toekomst, 2005 [Boek]
Ruijter, F.J. de \ Boumans, L.J.M. \ Asperen, P. van \ 2006
help
Leren met biodiversiteit : ervaringen en resultaten [Boek]
Guldemond, A. \ Smeding, F. \ Kloen, H. \ Boer, M. \ 2005
In het VROM project 'Leren met Biodiversiteit' heeft CLM (samen met LBI, DLV en NAJK) instrumenten uitgetest waarmee boeren zelf kunnen bepalen hoe het met de biodiversiteit op hun bedrijf gesteld is en hoe zij hun bedrijfsstrategie aan kunnen passen ...
help
Perspectieven voor randenbeheer op akkerbouwbedrijven : voorlopige resultaten van zes jaar veldonderzoek op proefboerderijen [Boek]
Hopster, G. \ [ca. 2005]
help
Inbouw ANIMO in MEBOT : technische rapportage van de wijze waarop ANIMO is ingebouwd in het milieutechnisch bedrijfsmodel voor de open teelten MEBOT [Boek]
Heinen, M. \ 2005
Dit technische rapport beschrijft de wijze waarop het model ANIMO is ingepast in het milieutechnisch bedrijfsmodel voor de open teelten (MEBOT). Het beschrijft geen onderzoeksresultaten, en is bedoeld als achtergronddocument voor de gebruiker van ANI ...
help
Nitraatconcentraties in het bovenste grondwater in een bufferstrook en aangrenzende akker : resultaten van twee jaar experimenteel onderzoek aan een grasbufferstrook op zandgrond op akkerbouwbedrijf Vredepeel [Boek]
Beek, C. van \ Heinen, M. \ Clevering, O. \ Kleef, J. van \ 2005
Gedurende twee uitspoelseizoenen zijn hydrologische en chemische bepalingen uitgevoerd in een grasbufferstrook en in de aangrenzende akker op een akkerbouwbedrijf op zandgrond. Nitraatconcentraties in het (bovenste) grondwater waren lager onder de bu ...
help
Geleide bemesting in de open teelten : ontwikkeling van systemen [Boek]
Radersma, S. \ Geel, W.C.A. van \ Grashoff, C. \ Wees, N.S. van \ 2004
Een geleid bemestingssysteem is een combinatie van technieken die het mogelijk maken om stikstof meststof toe te dienen zodanig dat het N-aanbod zo goed mogelijk in overeenstemming is met de N-opname en de N-behoefte van het gewas. Het doel van gelei ...
help
Stikstofstromen op de kernbedrijven Vredepeel en Meterik : de grondwaterkwaliteit gemeten van 2001 tot 2004 [Boek]
Smit, A. \ Zwart, K. \ Kleef, J. van \ 2004
In het project 'Telen met toekomst' moet op de kernbedrijven de uitspoeling van stikstof en fosfaat opkorte termijn worden teruggebracht naar een niveau dat twee keer zo laag is als de EU-norm voornitraat voorschrijft en naar de nationale norm voor f ...
help
Kosteneffectieve maatregelenpakket bij mineralenbeleid verdergaand dan Minas : akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt [Boek]
Schoot, J.R. van der \ Waal, B.H.C. van der \ Dijk, W. van \ 2004
Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de beleidsopties toegelicht. Vervolgens worden de modelbedrijven (hoofdstuk 3) en de gehanteerde bemestingsstrategie bij de basis beleidsoptie (Minas 2003) beschreven en de hierbij behorende m ...
help
Variatie van stikstofoverschotten en nitraatconcentraties binnen een bedrijfssysteem : verkenning op grond van gegevens van de De Marke [Boek]
Verloop, J. \ Oenema, J. \ Sebek, L.B.J. \ Hilhorst, G.J. \ 2004
help
Nitraatuitspoeling Vredepeel 2002-2003 [Boek]
Vos, J.A. de \ Assinck, F.B.T. \ 2004
help
Stikstofstromen op het kernbedrijf Meterik : modelberekeningen met FUSSIM2 en MOTOR [Boek]
Assinck, F.B.T. \ Willigen, P. de \ 2004
help
De invloed van de waterhuishouding op stikstof- en fosfaatverliezen in open teelten [Boek]
Vos, J.A. de \ 2003
De waterhuishouding in het landelijk gebied zal door bewuste peilverhogingen en door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling gaan veranderen. We zullen vaker met nattere situaties te maken krijgen. In landbouwgebieden met open teelten k ...
help
Scenariostudie 'maatregelen voor de akkerbouw op lössgrond om met inzet van dierlijke mest aan Minas- en nitraatnormen te voldoen' [Boek]
Dekker, P.H.M. \ 2003
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.