Geselecteerd op:

help
Dossier projecten Productschap Tuinbouw [Dossier]
2015
Het onderzoek dat door Productschap Tuinbouw is gefinancierd heeft veel kennis opgeleverd voor de diverse sectoren. Deze kennis is vastgelegd in ruim 3000 publicaties die opgenomen zijn in de collectie van Groen Kennisnet. Dit dossier biedt de mogeli ...
help
Dossier leermateriaal plant [Dossier]
2015
Dit dossier bevat leermateriaal over plantenteelt voor leerlingen vanaf de basisschool tot en met HBO en aparte cursussen over gewasbescherming en emissie.
help
Dossier leermateriaal plantgezondheid [Dossier]
2015
Dit dossier bevat beschikbare lesmaterialen over plantgezondheid. Welke maatregelen kan men inzetten om planten gezond te houden. Denk aan een weerbaar gewas, robuuste teeltsystemen, slimme en innovatieve technologieën, natuurlijke vijanden of een ef ...
help
Dossier KWIN-rekentools glastuinbouw [Dossier]
2014
Dossier KWIN rekentools Glastuinbouw. Om Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw toegankelijker te maken, is voor leerlingen en studenten uit groen onderwijs (mbo en hbo) een model ontwikkeld waarmee ze kennis kunnen maken met bedrijfseconomisc ...
help
Dossier LEDbelichting in de glastuinbouw [Dossier]
2014
Dossier over LEDbelichting in de glastuinbouw. Een LED (afkorting van light emitting diode) is een halfgeleider die licht uitzendt als er elektrische stroom doorheen wordt gestuurd. LEDbelichting wint ook in de tuinbouw meer en meer terrein. Dat heef ...
help
Dossier Green Sense [Dossier]
2013
Dossier over Green Sense. Sensortechnologie is een nieuwe techniek die bijdraagt aan een efficiëntere productie en meer duurzame tuinbouw. Met het project Green Sense willen de initiatiefnemers (AOC de Groene Welle, AOC Oost en het Groenhorst College ...
help
Dossier greenports [Dossier]
2012
Dossier over Greenports. Greenport Holland is een landelijk samenwerkingsverband waarin bedrijfsleven, belangenorganisaties, overheden en kennisorganisaties samen werken aan versterking van de tuinbouw. De speerpunten zijn: kennis en innovatie, econo ...
help
Knobbelaaltjes en natuurlijke ontsmetting in glasgroenten [Dossier]
Wurff, A. van der \ [2010]
Dossier van bioKennis over knobbelaaltjes en natuurlijke ontsmetting in glasgroenten. Het langdurig betelen van de grond met hetzelfde gewas of gewastype leidt tot opbouw van plantpathogenen die uiteindelijk schade aan het gewas veroorzaken. Een comb ...
help
Bladluisbestrijding in glasgroenten [Dossier]
Messelink, G. \ [2010]
Dossier van bioKennis over Bladluisbestrijding in glasgroenten. Jaarlijks veroorzaken bladluizen schade aan gewassen. Naast zuigschade aan de planten, vervuilen kolonies luizen het gewas en de vruchten. Om dit te voorkomen zijn preventieve en curatie ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.