help
Development and experimental comparison of peat-free potting media for organic horticulture [Studentenverslag]
Bosse, Antonia \ 2017
The use of peat as a basis for growing substrates has allowed the horticultural sector to become increasingly efficient and industrialized, which nowadays makes peat an indispensable external input for a majority of horticultural businesses. As peat ...
help
Koploosheid bij zaailingen van paprika (Capsicum Annuum L.) : onderzoeksverslag [Studentenverslag]
Lent, Jeroen van \ 2016
De hoofddoelstelling van dit onderzoek is te achterhalen welke omgevingsfactoren bij paprika het optreden van koploosheid veroorzaken of bevorderen tijdens de juveniele plantfase, door literatuuronderzoek te doen en gericht een aantal experimenten ui ...
help
Effect of soil amendments and root containment on nematode populations in organic greenhouse tomatoes in the Netherlands [Studentenverslag]
Al-Fraih, Abdulrahman M.E.A. \ 2015
Root-knot nematodes (Meloidogyne incognita) are virulent soil-borne parasites found worldwide in field-grown crops but also in many Dutch organic greenhouses. Due to short crop rotations of susceptible crops, greenhouse producers increase the risk of ...
help
Customized composting for organic vegetable production : use of compost and different Pseudomonas fluorescens inoculation techniques to reduce root-knot nematode damage in organic greenhouse cucumbers [Studentenverslag]
Lakhal, F. \ 2014
A 6-week glasshouse experiment was conducted to assess the influence of different compost inoculation moments (early vs late vs non-inoculated compost) and techniques (none vs compost vs direct soil application vs root drench of transplant plugs) wit ...
help
KOPlopers - High Tech Greenhouse 2020 [Studentenverslag]
2013
Filmpje over teelttechnisch onderzoek in Duitsland en Nederland in de glastuinbouw. Met behulp van mobiele camera's wordt de gewasgroei gecontroleerd. Doel van dit onderzoek is een kleine compacte plant. Dit kan door beinvloeding van licht, waarbij d ...
help
Drijvende Tuinen van Boskoop : onderzoek naar de rendabele toepassing van drijvende teeltconstructies in de Greenport regio Boskoop ten behoeve van economische en klimatologische toekomstbestendigheid [Studentenverslag]
Bons, D.B. \ 2013
Het onderwerp van dit rapport is de drijvende teeltvloer. Er is door twee bedrijven een pilot met een drijvende teeltvloer gestart om meervoudig ruimtegebruik te stimuleren in het ruimtelijk problematische gebied Zuidwijk. Niet alleen wordt de teeltv ...
help
De financiële haalbaarheid van een wijnbedrijf in de Languedoc-Roussillon voor een beginnend ondernemer [Studentenverslag]
Vate, M.M.R. van de \ 2012
De doelstelling van dit onderzoeksverslag is inzicht te krijgen in de financiële haalbaarheid van een wijnbedrijf in de regio Languedoc-Roussillon, Frankrijk voor een beginnend ondernemer.
help
Sustainability in floriculture : are there any differences between sustainable measures applied to Dutch and Kenyan floriculture and what are the effects of these measures on costs? [Studentenverslag]
Hulst, R. van der \ 2012
Bsc Scriptie over duurzame sierteelt, is er verschil is tussen duurzame teelt in Kenya en Nederland en is dit kostenbesparend?
help
Critical success factors for sustainable competitive advantage in fresh produce cooperatives [Studentenverslag]
Lamers, J.H.J.M. \ 2012
The aim of this study is to find out what the success factors are for a sustainable competitive advantage of a fresh produce cooperative. Special attention is given to the impact of the factors organizational structure, innovation, entrepreneurship a ...
help
Een verkenning van de energietransitiepaden voor de Nederlandse glastuinbouw [Studentenverslag]
Sok, J. \ 2012
Het gemiddelde glastuinbouwbedrijf wordt gekenmerkt door een hoge productie; met de intensivering van de productie stijgt ook de vraag naar energie die nodig is voor de teeltoptimalisatie. De prijsvolatiliteit en de onzekerheid op lange termijn van s ...
help
Improvement Innovation Centre [Studentenverslag]
Boog, P. van der \ 2011
De doelstelling van het project was het in kaart brengen van de behoefte van de tuinbouwsector aan een onderzoekscentrum in Nieuwkoop. Daarnaast is bekeken hoe haalbaar het voorstel hiervoor is. Binnen het project is gekeken naar verschillende factor ...
help
Follow the customers : analysis of internal and external logistical process of The Greenery BV BAR1 [Studentenverslag]
Schouten, N. \ 2011
The Greenery BV trades, packs, stores and transports fruit and vegetable for customers throughout the hole of Europe. The customers of The Greenery BV belong to the largest retailers in Europe. The project is executed in the distribution office of lo ...
help
De Nederlandse gasmarkt: GasTerra en TTF [Studentenverslag]
Aalten, J.A.H. \ 2010
De Nederlandse gasmarkt is niet transparant en afnemers van gas vinden de Nederlandse gasmarkt onduidelijk. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen is er onderzoek gedaan naar de correlatie tussen GasTerra en TTF. GasTerra is de grootste aanbieder ...
help
Bedrijfsprocesanalyse bij moderne trostomatenteeltbedrijven [Studentenverslag]
Beveren, P.J.M. van \ 2010
In deze bachelorscriptie wordt een onderzoek gepresenteerd naar de verschillende processen op een modern bedrijf waar trostomaten geteeld worden. Er is een kwalitatief deel met functie diagrammen en processchema's en een kwantitatief deel met de bijb ...
help
Risk analysis and risk financing opportunities for large glasshouses in the Netherlands [Studentenverslag]
Ziemba, k. \ 2007
The main research objective was to perform risk analysis to investigate risk financing opportunities for large greenhouses in the Netherlands. The main part of the research was performed from risk perspective. The main perils were chosen for analysis ...
help
Design of a closed water system for the greenhouse horticulture [Studentenverslag]
Pickardt, P.W. \ 2007
This MSc thesis describes the selection and design of the most feasible and effective systems for a closed water system in the greenhouse horticulture. The report includes an overview of current water issues of the Dutch horticulture, such as nutrien ...
help
'Group initiatives and individual winegrowers in the Netherlands' : a rational choice approach [Studentenverslag]
Markantoni, M. \ 2007
help
Agrobiodiversiteit in geselecteerde Nederlandse moestuinen : een inventarisatie van de achtergrond en de motivatie van 13 tuinders [Studentenverslag]
Mulder, S. \ 2004
In moestuinen worden veel gewassen verbouwd die niet bij het grote publiek bekend zijn. Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is om deze gewassen te behouden, zoals cultuurhistorische waarde en behoud van genetische variatie. Er is bij ...
help
Ontwikkeling protocol voor de vochtvoorziening in de keten [Studentenverslag]
Langenberg, J.C.H. van de \ Testers, M.J.C. \ Vugs, P.A.M. \ 2003
Studentenverslag HAS Kennis Transfer. De doelstelling van het onderzoek is om een protocol voor de vochtvoorziening van containerplanten in de keten te ontwikkelen. Hiermee wordt bedoeld, dat voor verschillende gewassen in verschillende afzetketens e ...
help
WVO Lozingenbesluit Glastuinbouw [Studentenverslag]
Botden, N. \ Neessen, I. \ Wubben, M. \ 1999
Het WVO Lozingenbesluit glastuinbouw is een wet die op I januari 1994 in werking is getreden. Deze wet wordt door middel van overgangstermijnen in delen toegepast. De hele wet moet in 2000 volledig toegepast worden. In de Nederlandse glastuinbouw stu ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.