Geselecteerd op:

help
PLUS helpt telers en redt 60.000 kilo tomaten [Website]
2018
Door de aanhoudende droogte en hitte zijn de kroppen sla, appels en peren kleiner, is de broccoli minder mooi van vorm en zijn er veel tomaten. Om de boeren en telers te helpen heeft PLUS haar eisen en standaarden vanwege deze bijzondere weersomstand ...
help
Groen aan de Buurt [Website]
2017
Steeds meer mensen nemen het initiatief om de natuur in hun eigen buurt te ontwikkelen en onderhouden. Bewoners voelen zich namelijk betrokken bij hun eigen omgeving en willen zich er graag voor inzetten. Via het Servicepunt Groen aan de Buurt begele ...
help
Systeemaanpak lelieteelt [Website]
[ca. 2016]
Deze website voorziet in informatie voor een gezonde lelieteelt. Daarbij wordt onder meer aandacht geschonken aan perceelkeuze, teelt, rooien, spoelen, handel, export, ziekten en plagen.
help
Weblectures Het Nieuwe Telen [Website]
cop. 2016
De diverse aspecten uit Het Nieuwe Telen worden in deze korte weblectures (filmpjes) behandeld. De weblectures zijn bedoeld als ondersteuning bij het volgen van een cursus over HNT of bij het lezen van het handboek. De onderwerpen van deze weblecture ...
help
Toolbox water [Website]
[ca. 2015]
Gewasbeschermingsmiddelen horen thuis in de teelt, niet in het water. Als gewasbeschermingsmiddelen in normoverschrijdende concentraties in het water voorkomen, is dat slecht voor de waterkwaliteit én het behoud van een effectief middelenpakket. Norm ...
help
Gezonde Kas [Website]
[2014]
Website over de Gezonde Kas. Het Gezonde Kas-systeem is een totaal nieuw, integraal gewasbeschermingssysteem. Het systeem bestaat uit apparaten en software, die het duurzaam managen van een modern glastuinbouwbedrijf mogelijk maken. Het programma wor ...
help
Dossier Kassenbouw [Website]
2013
Dossier over kassenbouw waarbij onder andere aandacht voor kerngegevens, stand van de techniek, Het Nieuwe Telen, rekening houden met groeifactoren van de plant, kassenbouwers en het buitenland.
help
Moderne tuinbouw [Website]
2013
Website Modernetuinbouw.nl met informatie van Greenport Holland waaronder een ’gereedschapskist’ met instrumenten waarmee de sector weer gezond en toekomstbestendig kan worden gemaakt.
help
Kaart je werk aan: werknemers en werkgevers in de tuinbouw- en groensector [Website]
[2013]-
Deze website geeft informatie over wat je als werknemer in de tuinbouw en groensector zelf kunt doen om gezond, plezierig en competent aan het werk te zijn en blijven. Ter ondersteuning van de dialoog is een kaartenset ontwikkeld. Ook geven de kaarte ...
help
Tuinbouw tv [Website]
cop. 2013
Website met video's over nieuws en ontwikkelingen in de tuinbouwector op het gebied van de sierteelt en de groenteteelt.
help
The Special Collections of Wageningen UR Library [Website]
Wageningen UR Library \ 2013
De Speciale Collecties van de Bibliotheek Wageningen UR, gevestigd in de FORUM-bibliotheek, behelst de internationale collecties van zowel oude en zeldzame boeken, tijdschriften en kwekerscatalogi, als botanische en zoölogische tekeningen, prenten, f ...
help
Glastuinbouw waterproof [Website]
[ca. 2012]
Deze website is eeen centraal kennisplatform op het gebied van water voor de glastuinbouw. Het doel van de website is kennis en ervaring delen op het gebied van duurzaam omgaan met water in de glastuinbouw. Daarnaast kan hierdoor ook zicht komen op d ...
help
Stichting Zilt Perspectief [Website]
[ca. 2011]
Stichting Zilt Perspectief verricht op Texel en in het Friese Zurich onderzoek naar de kansen voor teelt en verwerking van gewassen op zilte landbouwgrond rond de Wadden. Het project kreeg ruim twee miljoen euro subsidie uit het Waddenfonds. Ook de p ...
help
Samenwerken aan Vaardigheden [Website]
[ca. 2011]
Website over het samenwerken aan vaardigheden met als doel de toepassing van nieuwe, duurzame technologieën in de tuinbouw te bevorderen. Iedere Nederlandse tuinbouwondernemer, technisch toeleverancier of voorlichter kan hiervoor nieuwe duurzame tech ...
help
Duurzaam telen begint bij jou [Website]
[2010]
Website van de campagne 'Duurzaam telen begint bij jou'. Hier vindt u nieuws over duurzaam telen per gewasgroep en er wordt ingegaan op de ontwikkeling en het gebruik van geïntegreerde gewasbeschermingmethoden (Good Practices).
help
Arbocatalogus : agrarische en groene sectoren [Website]
2009
De Arbocatalogus is een feit. Sinds 14 januari 2010 is deze digitaal te raadplegen door ondernemers. De catalogus vormt de basis waarop de Arbeidsinspectie bedrijven controleert op het naleven van de arboregels en -omstandigheden op de bedrijven. De ...
help
Werken in de kas [Website]
2009
Website over werken in de kas van het Voorlichtings- en opledingscentrum voor de glastuinbouw in Terneuzen. Zeeuws-Vlaanderen maakt binnenkort kennis met glastuinbouw. In de Smidsschorrepolder, vlakbij Terneuzen, wordt hard gewerkt aan de realisatie ...
help
Work is gaming [Website]
2009
Website met informatie over werken in tuinbouw middels een spel. De doelgroep van WorkisGaming zijn (toekomstige) werknemers in de glastuinbouw. WorkisGaming integreert het gamen op de werkplek tijdens werktijden. Het concept WorkisGaming kan ook al ...
help
Arbocatalogus glastuinbouw [Website]
cop. 2009
Als onderdeel van de 'Arbocatalogus : agrarische en groene sectoren' is dit de Arbocatalogus voor de sector Glastuinbouw met: - normen, waaraan de bedrijven in de sector dienen te voldoen; - te treffen maatregelen, waarmee een bedrijf, werkgever en w ...
help
Levenvanhetland.nl [Website]
Kievit, A. de \ Informatieve webwinkel levenvanhetland.nl \ [ca. 2009]
Informatieve webwinkel met o.a. informatie over heirloom groenterassen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.