Geselecteerd op:

help
Wildgemuese [Boek]
Franke, W. \ Lobitz, R. \ 1987
Korte brochure over wilde groenteplanten in de voeding, de karakteristieke standplaatsen en wenken voor het verzamelen ervan
help
Kwaliteit veenprodukten [Boek]
Maa, J. de \ Boertje, G.A. \ Griendt, H.F. v.d. \ Commissie Kwaliteit Veenprodukten \ 1987
Op initiatief van de Vereniging van Potgrondfabrikanten in Nederland is op 2 oktober 1984 te Naaldwijk de commissie "Kwaliteit Veenprodukten" opgericht. In deze brochure worden doel, taak en werkwijze van de commissie toegelicht en worden de winnings ...
help
Management in de glastuinbouw : een zaak van passen en meten [Proefschrift]
Alleblas, J.T.W. \ 1987
Proefschrift, bestaande uit samenvattingen van eerder door het LEI uitgebrachte studies over het management in de glastuinbouw, alsmede enige nieuwe onderdelen als resultaat van recente ontwikkelingen op managementsgebied. Voor inzicht in het managem ...
help
Reconstructieplan ex artikel 17 van de Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden voor het reconstructiegebied "Aalsmeer" gelegen in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn (circa 890 ha) [Boek]
Centrale Landinrichtings Commissie \ 1987
help
De bodemgesteldheid van het proefveld PAGV 1800 van de Stichting voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV) te Lelystad : een bodemkartering en een bodemstructuuronderzoek [Boek]
Groot, W.J.M. de \ Boersma, O.H. \ Dekkers, J.M.J. \ 1987
help
Vergelijkend onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de substraatteelt en de teelt in de grond : een orienterend onderzoek naar gezondheidsbedreigende factoren in het kasmilieu en een gerichte studie naar de blootstelling aan Lannate [Studentenverslag]
Fleuren, M. \ Tieleman, W. \ Verstappen, G. \ 1987
Van de 3 bedrijfskenmerken: teeltwijze (grond- of steenwolteelt), gewasbehandeling (verspuiten of verstuiven van Lannate) en gewas (tomaten of komkommers), is onderzocht in hoeverre deze van invloed zijn op de blootstelling van werkers in de glastuin ...
help
De volkstuin als voedselbron : een onderzoek naar voedingsgewoonten van huishoudens die een (biologische) volkstuin bezitten [Boek]
Loos, L. van der \ 1987
Via interviews bij 25 huishoudens in de gemeente Haarlem is de invloed van volkstuinen op het voedingspatroon van huishoudens onderzocht
help
Nutrientenbehoefte van sla in verschillende groeistadia : literatuurstudie [Boek]
Goor, B.J. van \ 1987
help
Effekten van automatisering voor de kwaliteit van arbeid, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de glastuinbouw [Boek]
Tilburg, P. van \ Nigten, A. \ 1987
M.b.v. open interviews is onderzoek gedaan naar de technologische ontwikkelingen in de glastuinbouw en de gevolgen ervan voor de werknemers wat betreft werkgelegenheid, arbeidsvoldoening en kwaliteit van het werk. Er is een begin gemaakt na te gaan w ...
help
Grondontsmetting met methylbromide, uitspoeling en drainwaterdebiet in het westlandse glastuinbouwgebied [Boek]
Hamaker, P. \ Slijkhuis, G. \ 1987
help
Een onderzoek naar enige bodemtechnische faktoren bij de bezanding van bloembollengronden in Noord-Holland [Studentenverslag]
Erpers Roijaards, T. van \ 1987
help
Biologischer Obst- und Gemuesebau : naturgesteigerte Erzeugung von Obst und Gemuese auf biologisch-dynamischer Grundlage [Boek]
Lust, V. \ 1987
Handboek voor de biologische groente- en fruitteelt A manual on fruit and vegetable cultivation. The authors combine 40 years of practical experiences with scientific research
help
Vergelijkend onderzoek in 1986 naar winterwortel-, late spruiten- en winterpreirassen op biologisch - dynamische tuinbouwbedrijven [Boek]
Andeweg, H. \ 1987
help
Het gedetailleerde informatiemodel glastuinbouw : basis voor automatisering en uniformering [Boek]
Selman, G.R.N.M. \ Rijssel, E. van \ Maas, A.A. van der \ Stichting Informatieverwerking Tuinbouw \ 1987-1989
help
Geschichte eines Gartens : Vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart [Boek]
Ordish, G. \ 1987
The author describes the symbiosis between people, animals and plants in an english garden during a period of 400 years
help
Leveringsvoorwaarden bij de toepassing van afval- en restwarmte [Boek]
Benninga, J. \ 1987
Centraal in dit onderzoek staan de gevolgen van de tot dusverre aangeboden contracten betreffende de levering van afval- en restwarmte voor de individuele tuinder en voor de warmteleveranciers. Hiertoe zijn leveringscontracten van een zestal afval- e ...
help
Ziekten en plagen in de biologische groenteteelt [Boek]
Bloksma, J. \ 1987
Bedoeld voor onderzoekers, voorlichters, beroeps- en amateurtuinders en het onderwijs worden in deze studie oude boerenkennis over teeltwijzen en oud gewasbeschermingsonderzoek verzameld en gecombineerd met nieuwe inzichten omtrent gewasschade, leven ...
help
Organic market gardeners reveal their favorite varieties \ The Maine organic farmer & gardener [Artikel]
Ebbesson, G. \ 1987
Preferred varieties of some market crops under American circumstances
help
Guernsey glass : This little island went to market \ Grower [Artikel]
Ellis, G. \ 1987
help
Drinkwater en regenwater bij teelten in substraten \ Boer en tuinder : weekblad van de Katholieke Nederlandse boeren en tuindersbond K.N.B.T.B. [Artikel]
Wees, A. van der \ 1987
Voor gebruik van drinkwater in de glastuinbouw moet de meststoftoevoeging worden aangepast aan de zoutensamenstelling. Deze problematiek wordt beschreven aan de hand van het gebruik van drinkwater in het Zuidhollands Glasdictrict
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.