Geselecteerd op:

help
Principe akkoord CAO Glastuinbouw 1 juli 2005 [Boek]
2005
help
Open teelten bloembollen : lonen per 1-1-2006 [Boek]
2005
help
Bestrijding schadelijke rupsensoorten in de glastuinbouw met sluipwespen : toetsing van Cotesia vanessae in het laboratorium en toetsing van Meteorus gyrator tegen turkse mot (Chrysodeixis chalcites) in komkommer [Boek]
Bloemhard, C. \ Haaring, M.A. \ 2005
Zowel in groente- als sierteelten onder glas komen rupsen voor uit de families Noctuidae, Tortricidae en Pyralidae. Bestaande chemische middelen of biologische bestrijders voldoen vaak niet. Uit literatuuronderzoek zijn een aantal sluipwespsoorten ge ...
help
Praktijknetwerk chrysant overzicht 2004 [Poster]
Beerling, E. \ 2005
help
Bol van de bedrijvigheid? : een marktanalyse van agrarische bedrijventerreinen in de regio Holland Rijnland [Boek]
Bremmer, J. \ Knijff, A. van der \ 2005
Dit rapport bevat aanbevelingen aan de hand waarvan de regio Holland Rijnland stappen kan ondernemen om bedrijven aan te zetten tot vestiging op nieuwe agrarische bedrijventerreinen in de regio Holland Rijnland
help
Nieuwe materialen voor warmteopslag bij tuinbouwkassen [Boek]
Spoorenberg, H.H.R. \ Oversloot, H.P. \ Nijboer, C.A.J. \ Naron, D.J. \ 2005
Doel van deze studie is het bepalen de toepasbaarheid van faseovergangsmaterialen, zogeheten PCM's, voor warmteopslag in de glastuinbouwsector. Hiertoe zijn de effecten van deze materialen onderzocht op diverse aspecten (energetisch, economisch en mi ...
help
't Lijkt op vloeken in de kerk..., als je zo'n kasraam tòch steeds op een kier wil houden! : Kerstverhaal blijft boeien \ Onder glas [Artikel]
Oosten, R. van \ 2005
Kerst-bijdrage van Rob van Oosten, pastor in ’s-Hertogenbosch, die wat filsofeert over het kerstverhaal, de kerststal en de kas
help
Gebroeders Van Lienden: ‘Een goed moment om nieuwe keuzes te maken’ : vooraf doortimmerd financieringsplan opstellen \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2005
Omdat het oude bedrijf van 2,5 ha in Berkel op termijn moest wijken voor woningbouw, gingen de gebroeders van Lienden enkele jaren geleden op zoek naar een nieuwe locatie. Terwijl Bas (29) het oude tomatenbedrijf in Berkel draaiende houdt, volgt Mart ...
help
Tuinbouw 2020 : innovatie- en kennisagenda tuinbouwcluster : sleutelgebied Flowers & Food Innovatieplatform - Dl. 1: Basisrapport [Boek]
Stuurgroep Tuinbouwinnovatie \ 2005
Het Innovatieplatform heeft via haar sleutelgebieden-aanpak combinaties van bedrijvigheid en kennis opgespoord waarin ons land excelleert, in de overtuiging dat zich daar kansen voordoen om de internationale positie te versterken. Eén van de geselect ...
help
Tuinbouw 2020 : innovatie- en kennisagenda tuinbouwcluster : sleutelgebied Flowers & Food Innovatieplatform - Dl. 2: Uitwerking speerpunten [Boek]
Stuurgroep Tuinbouwinnovatie \ 2005
Uitwerking van het sleutelgebied Flowers + Foods door de stuurgroep Tuinbouwinnovatie van het tuinbouwbedrijfsleven in opdracht van het Innovatieplatform in de volgende onderdelen: Greenports, hart van internationale netwerken; Markt en consument, ge ...
help
Eindverslag subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw : Tender energiebesparing [Boek]
[2005]
Korte presentatie van aandachtspunten voor het project energiebesparing.
help
Ondernemersgroepen in de glastuinbouw : een experiment met themabijeenkomsten [Boek]
Vermeulen, P. \ Lans, C. van der \ Woerden, S. van \ Buck, A. de \ 2005
In 2005 is met vier groepen ondernemers elk een zestal themabijeenkomsten gehouden rondom het thema ondernemerschap. Met elkaar delen van ervaringen is het uitgangspunt van deze bijeenkomst aangevuld met een stuk theoretische achtergrond. Onderwerp v ...
help
Effecten van (intensieve) belichting op het gewas Ficus [Boek]
Ros, C. \ Rooij, E. de \ Verberkt, H. \ Buren, J. van \ 2005
De kwaliteit van Ficus kan in de winterperiode beter, evenals de groeisnelheid en de plantvorm. Dat dit beter moet, blijkt uit de toenemende concurrentie uit de zuidelijke landen. Door middel van (intensievere) belichting willen de ficuskwekers jaarr ...
help
Evaluatie Meerjaren Afspraak energie in de paddestoelensector [Boek]
Lemmens, P.A.E. \ 2005
In 1998 is de Meerjarenafspraak Energie voor de paddenstoelensector ondertekend door het Ministerie van Economische Zaken en de vertegenwoordiging van de paddenstoelensector met als belangrijkste overwegingen verbetering van het imago van de sector, ...
help
Saving your own vegetable seeds : a guide for farmers [Boek]
Sukprakarn, S. \ Kalb, T. \ cop. 2005
Many Asian farmers still need to learn the techniques required to produce vegetable seeds by themselves. Seed production of vegetables is not as simple as it is for many self-pollinated staple crops, including beans and some cereal grains. Specific t ...
help
Plantaardige sector investeert in vernieuwing \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Langen, E. \ 2005
De plantaardige sector presenteerde samen met Wageningen UR het rapport 'Tuinbouw 2020.' In dit rapport staat welke zaken de sector wil vernieuwen en er zijn zes speerpunten uitgewerkt
help
'Alle kennis behouen met minder geld gaat niet' \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2005
Vorig jaar nam Ernst van den Ende de functie van business manager unit Bollen en Bomen PPO over van Martin Jansen. Het jaar dat nu achter hem ligt was een hectisch jaar. Niet alleen omdat het onderzoek aan fruit aan hem werd toevertrouwd, maar vooral ...
help
Landelijke belangenbehartiging in "LTO Nederland nieuwe stijl" \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
2005
De landelijke samenwerking tussen LTO Noord, ZLTO en LLTB zit in de afrondende fase. Dit artikel geeft inzicht in de organisatie, de jaarplanning, de communicatie en de financiën van de "LTO Nederland nieuwe stijl"
help
'Glastuinbouw verdient eigen positie' \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Sleegers, J. \ 2005
In september wordt de nieuwe belangenvereniging voor de glastuinbouw, Glaskracht opgericht. De regionale landbouworganisaties vrezen voor een scheuring in de belangenbehartiging. Leo van der Lans, een van de oprichters van Glaskracht, doet daar niet ...
help
Telen van achter het bureau; thema schaalvergroting \ Nieuwe oogst. Tuinbouw / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Sleegers, J. \ 2005
Personeelsbeleid is het moeilijkste onderdeel van een bedrijf en ook het leukste, vindt Wim Overwater, personeelsadviseur bij LTB Adviseurs en Accountants. Als een bedrijf groeit, verandert er veel voor het personeel, maar voor de tuinder zelf het me ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.