Geselecteerd op:

help
Internationale Pflanzenmesse Essen : extra \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
2013
In Extra de volgende artikelen: "IPM Essen internationale hotspot", "IPM door de boomkwekerijbril", "Nieuwigheden op IPM" en "Evoluties in de techniek".
help
'MeerWaarde uit innoveren' : kennis & innovatieagenda Betuwse Bloem ’13-’15 : selectie thema’s en onderwerpen [Boek]
Werd, R. de \ Schuur, L. \ Kloos, W. \ Pinxterhuis, B. \ 2013
Dit document vormt de basis voor de kennis-en innovatieagenda Greenport Betuwse Bloem. De kennis- en innovatieagenda bestaat uit een overzicht met thema’s en onderliggende innovatie-onderwerpen waar ondernemers mee aan de slag willen. De selectie van ...
help
Kas als Energiebron - diffuus licht [Video]
Dueck, T. \ 2013
Wat is diffuus licht, wat kun je ermee, wat kost het en wat levert het op? Tom Dueck van Wageningen UR Glastuinbouw maakte samen met Tuinbouwcommunicatie een korte film waarin hij één en ander uitlegt over diffuus licht in de tuinbouw. De film is gef ...
help
Weet wat je meet : thema plantmonitoring \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Sleegers, J. \ 2013
"Plantmonitoring is een complexe zaak", zegt Leo Marcelis, hoogleraar Energiezuinige Teelten bij WUR Glastuinbouw. "De meetapparatuur heeft een bepaalde onnauwkeurigheid en alle planten zijn verschillend. Het is goed om stil te staan bij de betrouwba ...
help
Registratie vereist discipline \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, H. van den \ 2013
Hoe registreert u belangrijke zaken over uw bedrijf? Dit begint met het verzamelen van informatie. Uitleg over hoe te starten met het registreren van bedrijfsinformatie en dit in te voeren in de computer.
help
Update 2014-2015 : bron voor Groene Economie Wereldoplossingen voor werelduitdagingen [Boek]
2013
Update van de Uitvoeringsagenda 2012-2016 over de vier innovatiethema's die voor de komende vijf jaar op basis van economische, maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen voor 2020 zijn benoemd : 'Meer met minder'; ‘Voedselveiligheid en -zeker ...
help
"Floriade 2012 in perspectief managen van verwachtingen, sturen van resultaten" [Boek]
2013
De Floriade 2012 werd op 7 oktober 2012 afgesloten. Mede als gevolg van tegenstrijdige berichten over het financiële resultaat ontstond bij de gemeenteraden van de vijf Floriadegemeenten (Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) de b ...
help
Breder uitrollen van innovaties : kunnen erfbetreders een rol spelen? [Brochure]
Dijkshoorn-Dekker, M. \ Os, G. van \ Cornelissen, F. \ cop. 2013
In de Greenportregio Aalsmeer spelen ‘erfbetreders’ een belangrijke rol in de ondersteuning van ondernemers bij hun (dagelijkse) vraagstukken in relatie tot de bedrijfsvoering. De erfbetreders zijn partijen/personen die met enige regelmaat bij ondern ...
help
ICT in de Nederlandse sierteelt : een analyse van de huidige situatie en uitdagingen voor de virtualisering van sierteeltnetwerken [Boek]
Verdouw, C. \ Beulens, A. \ 2013
Het DaVinc3i project onderzoekt hoe de Nederlandse sierteeltsector in het virtuele handelsnetwerk zijn leidende concurrentiepositie in wereldwijde sourcing en afzet van bloemen en planten in Europa kan versterken. Informatie- en communicatietechnolog ...
help
Plant en cel : moduleboek, modulecode: TA1403, dictaatcode: 40-0179 : tuinbouw en akkerbouw (TA) : jaar 1, blok 2 [Boek]
Delden, S. van \ 2013
Dit moduleboek Plant en Cel, bevat lesmateriaal voor de opleiding Tuin en Akkerbouw voor het Hoger Agrarisch Onderwijs en bevat ook de PGO taken en practicumhandleiding. Deze module richt zich op de processen in cel, zaden en weefsel die ertoe leiden ...
help
Dossier Kassenbouw [Website]
2013
Dossier over kassenbouw waarbij onder andere aandacht voor kerngegevens, stand van de techniek, Het Nieuwe Telen, rekening houden met groeifactoren van de plant, kassenbouwers en het buitenland.
help
Het Nieuwe Telen - Leergroepen in de praktijk [Video]
2013
In dit filmpje vertellen telers over hun ervaringen om samen met collega's te leren hoe zij hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren met Het Nieuwe Telen. Sommige ondernemers hebben geïnvesteerd in apparatuur voor ontvochtiging van het kasklimaat en ...
help
De OndernemersAcademie presenteert: Coen Dekkers, Euonymuskweker [Video]
Dekkers, C. \ 2013
De OndernemersAcademie presenteert: Coen Dekkers, Euonymuskweker te Sint-Oedenrode. Coen heeft de Agrarische Pedagogische Hogeschool (Stoas) gevolgd in 's-Hertogenbosch. Na een jaar in Engeland te hebben gewerkt heeft hij 15 jaar geleden deze kwekeri ...
help
Leren en Innoveren in Noord-Holland Noord : koppeling tussen AgriVizier en het onderwijs [Boek]
Os, G. van \ Dijkshoorn-Dekker, M. \ Geerling-Eiff, F. \ 2013
Deze brochure is een publicatie van onderzoeksthema T&U Methodieken kennisoverdracht (BO-28). Het thema levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, door integrale kennisketens en een effectieve ...
help
Het Nieuwe Telen - kleine versie [Video]
2013
Het Nieuwe Telen (HNT) staat voor een energiezuinige teeltwijze met een optimale productie. Deze nieuwe teeltwijze stelt het gewas centraal en vermijdt onnodig verbruik van fossiele brandstoffen.
help
Wageningen UR Greenhouse Horticulture [Video]
2013
Filmpje over Wageningen Universiteit en Research (WUR) en haar innovatief wetenschappelijk onderzoek in duurzame teelt in de glastuinbouw op het gebied van onder andere teeltsystemen, kastechniek, watergebruik, robotisering, duurzaamheid en het gebru ...
help
CropReporterTM vertelt hoe het gaat met de plant [Video]
2013
Het Nieuwe Telen (HNT) staat voor een energiezuinige teeltwijze met een optimale productie. Deze nieuwe teeltwijze stelt het gewas centraal en vermijdt onnodig verbruik van fossiele brandstoffen.
help
Doseersysteem voor element correcties : aanpassingen in ammonium en calcium gift, gebaseerd op pH en ammoniumvracht [Boek]
Maas, B. van der \ Winkel, A. van \ Eveleens, B. \ Blok, C. \ Lekkerkerk, H. \ Enthoven, N. \ Klein, P. \ cop. 2013
De werking is getest van een flexibel geautomatiseerd meet- en regelsysteem voor de ammoniumgift (afhankelijk van de pH van de drain). Het effect is van de verhoogde ammoniumgift op de pH, de gewassamenstelling en gewasproductie is gemeten.
help
Economic analyses of the Dutch greenhouse chain in a changing environment [Proefschrift]
Verreth, D.M.I. \ 2013
Horticultural greenhouse firms operate in a changing environment. This thesis has investigated the socio-economic consequences of market environment changes on supply, demand and prices throughout the Dutch greenhouse horticulture chain. The followin ...
help
Productboek agrologistiek Niveau 2 [Boek]
[ca. 2013]
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.