Geselecteerd op:

help
Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands : soil-bound crops in greenhouses [Boek]
Wipfler, E.L. \ Cornelese, A.A. \ Tiktak, A. \ Vermeulen, T. \ Voogt, W \ 2014
Er is een risicobeoordeling vereist voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in kassen in het kader van de Nederlandse toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen. Het bijbehorende beschermdoel is het aquatische ecosysteem in oppervlaktew ...
help
Wandelende meetbox zet eerste stappen \ Kas techniek [Artikel]
Balendonck, J. \ 2014
Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben in het kader van het Gezonde Kas-project voor het eerst het klimaat geregeld op basis van meerdere draadloze sensoren voor temperatuur en luchtvochtigheid. Doel was om de klimaatcomputer te laten stu ...
help
Hoog isolerende schermsystemen [Poster]
Eijk, J. van der \ Janse, J. \ Weel, P. van \ Zwart, F. de \ [2014]
Het Nieuwe Telen vraagt om beter isolerende schermsystemen. Er verdwijnt nu nog veel energie uit een kas via uitstralingsverliezen en via warmteverlies door afvoer van vocht. Aluminium coatings beperken de stralingsverliezen en maken het onderste sch ...
help
Plantmonitoring op basis van fotosynthesesensoren [Poster]
Dieleman, A. \ Bontsema, J. \ Jalink, H. \ Snel, J. \ Elings, A. \ Kempkes, F. \ Pot, S. \ [2014]
Het klimaat in de kas moet zo ingesteld worden dat een optimale gewasfotosynthese en productie gerealiseerd kan worden. De doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een robuust en betrouwbaar meetsysteem voor de fotosynthese-snelheid van ...
help
Oriëntatie op de Biobased Economy : kansen voor bollentelers en vaste plantenkwekers [Presentatie]
Oosten, G. van \ 2014
Powerpointpresentatie over wat biobased economy inhoudt en de mogelijkheden die de biobased economy biedt voor bloembollentelers en vasteplantenkwekers.
help
High Tech Greenhouse 2020 \ Kas techniek [Artikel]
2014
Twee jaar werkte een consortium van Nederlandse en Duitse bedrijven en instellingen samen aan het uitdenken en vooral integreren van innovatieve oplossingen voor een betere beheersing van klimaat, energie, licht, substraat en water in de glastuinbouw ...
help
Plant en groei : moduleboek, modulecode: TA1405, dictaatcode: 40-0182 : tuinbouw en akkerbouw (TA) : jaar 1, blok 3 [Boek]
Kerkmeester, R. \ 2014
Dit moduleboek Plant en Groei, bevat lesmateriaal voor de opleiding Tuin en Akkerbouw voor het Hoger Agrarisch Onderwijs en bevat ook de PGO taken en practicumhandleiding. Deze module richt zich op het plantenrijk, sortiment, veredelen, vermeerderen, ...
help
Nieuwe teelttechnieken kunnen emissie tuinbouw fors beperken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haan, J. de \ Vermeulen, T. \ 2014
Tuinbouw in de volle grond is mogelijk met een minimale emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Dit blijkt uit het onderzoeksprogramma "Teelt de grond uit", waarvan eind 2013 de eerste fase is afgesloten. Verschillende teeltsystemen zij ...
help
'Kom in de Kas vraagt creativiteit, maar beloning is onbetaalbaar' : bestuur Kom in de Kas meer dan strijdbaar \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2014
Kom in de Kas staat weer voor de deur. Op 5 en 6 april openen vele telers verspreid over het hele land de deuren voor het publiek. De organisatie achter het evenement moet ieder jaar met iets minder geld rond komen. Dat vraagt een creatieve aanpak. D ...
help
Tomatenteler Paul van Schie : 'Wind gevaarlijker dan besmetting door bezoekers Kom in de Kas' \ Onder glas [Artikel]
Stijger, H. \ 2014
Tomatenbedrijf L.A. van Schie in Kwintsheul is een van de tien bedrijven die in het Westland haar deuren openzet in het weekend van Kom in de Kas. Paul van Schie is zelf al vele jaren actief op deze open dagen om de tomaten te promoten bij de bezoeke ...
help
Moderne glastuinbouw Westland : plan van aanpak voor het accommoderen van moderne glastuinbouw in Westland [Boek]
Hordijk, A. \ Bruijn, P. de \ Hylkema, D. \ Duijvestijn, T. \ Hoeven, D. van der \ 2014
In het kader van de afsluiting van de Westland agenda 1.0 en ter voorbereiding op Westland agenda 2.0 is opdracht gegevenadvies op te stellen hoe Westland voor de glastuinbouw productie de komende decennia een vitaal productiegebied kan blijven. Voor ...
help
De wateraangifte : tijd om te herbronnen \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Kelchtermans, S. \ 2014
Wie onder de heffingsplicht valt, moet jaarlijks – op hetzelfde formulier – een aangifte indienen voor de heffing op de waterverontreiniging en/of de winning van grondwater. De aangifte voor heffingsjaar 2014 (verbruik in kalenderjaar 2013) moet gebe ...
help
AVBS in gesprek met Kris Peeters, Joke Schauvliege en Pieter De Crem \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Geest, W. \ 2014
“Om land- en tuinbouwers te wapenen tegen volatiliteit van de markten, moet een carry back/carry forward systeem worden uitgewerkt”, twitterde Vlaams minister-president Kris Peeters op 10 februari ll. naar aanleiding van het onderhoud later die avond ...
help
Optimalisatie van het Nieuwe Telen : werkpakket fotosynthesemonitoring [Boek]
Snel, J. \ Warmenhoven, M. \ Gelder, A. de \ [2014]
In het nieuwe telen zullen investering, meeropbrengst en energiebesparing in balans moeten zijn. Teeltoptimalisatie moet voor een bedrijfszekere toepassing van energiebesparing zorgen. Monitoren van de gewasfotosynthese kan de teler hierbij behulpzaa ...
help
Optimalisatie van Het Nieuwe Telen [Boek]
Gelder, A. de \ Warmenhoven, M. \ Klapwijk, P. \ Baar, P.H. van \ [2014]
In het project Optimalisatie voor Het Nieuwe Telen is in 2013 door een combinatie van technieken en kennis van negen bedrijven en onderzoekspartijen op basis van Het Nieuwe Telen getracht de teeltwijze voor tomaat te verbeteren. Er is wel energie zui ...
help
Biologische bestrijding van rouwmuggen : inventarisatie natuurlijke vijanden, optimalisatie toepassing nematoden, ontwikkeling van een openkweeksysteem voor bodemroofmijten [Boek]
Pijnakker, J. \ Grosman, A. \ Leman, A. \ Linden, A. van der \ Groot, E. de \ [2014]
Rouwmuggen zijn zeer algemeen in kassen, en meestal talrijker dan de typische plaag-insecten. De meeste soorten voeden zich met schimmels en met organisch materiaal, en zijn onschadelijke voor planten. Enkele soorten kunnen schadelijk zijn in zaaibed ...
help
Tevredenheid over lesmateriaal tuinbouw : samenwerking onderwijs en bedrijfsleven werkt \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Nijman, J. \ 2014
Zes nieuwe onderwijsmodulen zijn in de maak, bleek tijdens de landelijke onderwijsdag van het centrum voor innovatief vakmanschap tuinbouw & uitgangsmaterialen. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven lijkt te lukken. Maar lukt het ook de v ...
help
Algenteeltsystemen voor de tuinbouw II : op weg naar opschaling [Boek]
Hemming, S. \ Voogt, W. \ Sapounas, A. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ Productschap Tuinbouw \ [2014]
De productie van hoogwaardige stoffen zoals kleurstoffen of voedingssupplementen uit algen biedt perspectief voor Nederlandse tuinbouwondernemers. Tuinbouwondernemers hebben veel ervaring om de teeltcondities van hun huidige gewassen door klimaatrege ...
help
Het nieuwe belichten onder diffuus glas [Boek]
Dueck, T. \ Gelder, A. de \ Janse, J. \ Kempkes, F. \ Baar, P.H. \ Valstar, W. \ [2014]
Het Nieuwe Belichten combineert Het Nieuwe Telen met een belichtingsstrategie om het gewas gericht te sturen en energie te besparen. Samen met een diffuus kasdek werden deze elementen samengebracht om energie te besparen en de productie te kunnen stu ...
help
Smalle blik op brede kijk of brede blik op smalle kijk? : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Krijgsman, A. \ 2014
Het betreft hier een conflict betreffende een vergunningverlening voor het dempen van een sloot door het Waterschap Brabantse Delta. De vereniging Landschapsbehoud in Prinsenbeek was het hier niet mee eens en ging naar de rechter. De vraag, die bij d ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.