Geselecteerd op:

help
Waarschuwingssysteem voor valse meeldauw in Nederlandse wijngaarden \ BioKennis innovatie magazine [Artikel]
Heijne, B. \ 2011
Een waarschuwingssysteem voor valse meeldauw gaat biologische en gangbare wijngaardeniers helpen bij hun bedrijfsvoering. Valse meeldauw is een veel voorkomende plantenziekte die druivenplanten kan aantasten. Het nieuwe systeem is bedoeld om in een w ...
help
Biologische landbouw zet in op weerbare bodems \ BioKennis innovatie magazine [Artikel]
Wurff, A. van der \ 2011
Bodemziekten en -plagen kunnen in de biologische glastuinbouw flink lastig zijn. Maar niet altijd. Sommige bodems geven planten van nature een goede bescherming. Bodemweerbaarheid heet dat verschijnsel. In het bioKennis-netwerk wordt gewerkt aan een ...
help
Biowisselkas [Presentatie]
Janmaat, L. \ Wurff, A. van der \ [2011]
Powerpointpresentatie over biologische glastuinbouw en de voorkómen van aaltjes door vruchtwisseling.
help
Knobbelaaltjes en natuurlijke ontsmetting in glasgroenten [Dossier]
Wurff, A. van der \ [2010]
Dossier van bioKennis over knobbelaaltjes en natuurlijke ontsmetting in glasgroenten. Het langdurig betelen van de grond met hetzelfde gewas of gewastype leidt tot opbouw van plantpathogenen die uiteindelijk schade aan het gewas veroorzaken. Een comb ...
help
Groene grondbedekking in de biologische boomkwekerij [Boek]
Pronk, A. \ Groeneveld, R. \ 2010
In deze studie zijn een aantal aspecten van een groene bedekking in de boomkwekerij onderzocht. Hierbij waren een goede gewasproductie en onkruidbeheersing steeds de prioriteit, maar is ook gekeken naar de bodemvruchtbaarheid en de stikstofvoorzienin ...
help
Omschakelen naar biologisch, iets voor u? [Brochure]
Idema, L. \ Raaijmakers, M. \ Wageningen UR \ 2010
Wat komt er kijken bij omschakelen van gangbare naar biologische boomteelt. Wat betekent biologische bomen en planten kweken in de praktijk en waar kun je terecht als er vragen rijzen. In dit Biokennis bericht wordt ingegaan op de biologische uitgang ...
help
Bladluisbestrijding in glasgroenten [Dossier]
Messelink, G. \ [2010]
Dossier van bioKennis over Bladluisbestrijding in glasgroenten. Jaarlijks veroorzaken bladluizen schade aan gewassen. Naast zuigschade aan de planten, vervuilen kolonies luizen het gewas en de vruchten. Om dit te voorkomen zijn preventieve en curatie ...
help
Biological control of root knot nematodes in organic vegetable and flower greenhouse cultivation: state of science : report of a study over the period 2005-2010 [Boek]
Wurff, A.W.G. van der \ Janse, J. \ Kok, C.J. \ Zoon, F.C. \ 2010
Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van alternatieve beheerssytemen voor wortelknobbelaaltjes waardoor schade wordt geminimaliseerd en stomen van grond overbodig wordt. Er is gezocht naar zowel middelen als systemen, variërend van biologische ...
help
Organic greenhouse horticulture in the Netherlands [Brochure]
Meijer, R. \ Wageningen UR \ 2010
In deze brochure informatie over totaal areaal van biologische glasgroenteteelt, de binnen- en buitenlandse markt ervan, de organisatie rond deze productgroep en de kennisontwikkeling rond energiegebruik, teeltsystemen, bodemvitaliteit, watergebruik, ...
help
Innovative concepts towards sustainability in organic horticulture: testing a participatory technology design \ International journal of agricultural sustainability [Artikel]
Blom-Zandstra, M. \ Keulen, H. van \ 2008
Horticulture in the Netherlands is an economically strong sector. However, current organic horticulture does not comply with the standards for sustainability, because of its contribution to environmental pollution and exhaustion of natural resources. ...
help
Bouwvoorverbetering door middel van diepe grondbewerking [Brochure]
Balen, D. van \ Bernaerts, S. \ Iperen, C. van \ DLV Plant \ 2008
Ook in de Flevopolder is de bouwvoor steeds slechter te bewerken. Er is steeds meer trekkracht nodig bij het ploegen van de grond. Een van de oorzaken is de verlaging van het organisch stofgehalte in de bouwvoor. Daarnaast herstelt de bodemstructuur ...
help
Een zorgkwekerij starten?! [Boek]
Lans, C. van der \ Splinter, G. \ Klep, L. \ 2007
Brochure van het innovatieproject 'Sociaal-cultureel glastuinbouwbedrijf'. Dit project was gericht op de vraag of het mogelijk is om op (biologische) glastuinbouwbedrijven ook sociaal-culturele projecten tot waarde te brengen. Gedacht werd aan een co ...
help
Nieuwsbrief Biokas nummer 15 - juni 2006 \ Nieuwsbrief / Biokas [Artikel]
Meijer, R. \ Janse, J. \ Messelink, G. \ Cuijpers, W. \ Zuidgeest, K. \ 2006
In deze nieuwsbrief aandacht voor netwerken; Voorbereiding programma 2007; Biokas in 2006; Betere bodemstructuur zónder frezen; Kali en sulfaat; Aminogreen; Grondstomen; Onderstammen komkommer; Biologische bestrijding, kan het beter? BotaniGard Toela ...
help
De biologische kringloopkas van de toekomst : een scenariostudie [Boek]
Blom, G. \ 2006
De glastuinbouw is een krachtige sector, die momenteel enorm in ontwikkeling is om zijn sterke (internationale) handelspositie te behouden. De biologische landbouw heeft natuurlijkheid en duurzaamheid als belangrijk kenmerk, maar de kasteelt is daar ...
help
Nieuwsbrief Biokas nummer 11 - april 2005 \ Nieuwsbrief / Biokas [Artikel]
Cuijpers, W. \ Cornelissen, K. \ Janmaat, L. \ 2005
In deze nieuwsbrief: mineraalbalansen, stikstof, bodemleven, duurzaam tomaten telen, gewasbeschermingplan, groenfinanciering en het Biokas jaarverslag 2004
help
Nieuwsbrief Biokas nummer 12 - juli 2005 \ Nieuwsbrief / Biokas [Artikel]
Cuijpers, W. \ Blom, G. \ Lans, C. van der \ Janmaat, L. \ 2005
In deze nieuwsbrief tips voor biologische gewasbescherming met hulp van galmuggen. Ook aanbevelingen voor goed gebruik van Spruzit komen aan de orde. Twee nieuwe middelen, Botanigard en Asepta NeemAzal-T/S worden besproken. Tot slot aandacht voor nie ...
help
Biologische teelt en afzetbevordering van (kas)asperge [Boek]
Bartels, C. \ Hulst, P. van der \ 2004
Dit onderzoek bestond uit twee onderdelen, in de eerste plaats is met behulp van enquêtes de bestaande teelt en afzet van biologische asperges onderzocht, in de tweede plaats zijn er teeltproeven met biologische kasasperges gedaan.
help
Bedrijfseconomische beoordeling van onkruidbestrijdingsstrategieën [Boek]
Bleeker, P. \ Jukema, A. \ Weide, R. van der \ Schoorlemmer, H. \ 2002
Voor verschillende gewassen zijn onkruidbestrijdingsstrategieën beschreven. Hierbij wordt een gebruikelijke of 'standaard' strategie uitgelegd en tevens een innovatieve of 'geoptimaliseerde' variant besproken. Onder 'standaard' wordt de strategie ver ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.