Geselecteerd op:

help
Waterkringloopsluiting Broeierij : wat u moet weten om te blijven broeien [Brochure]
[ca. 2016]
Deze factsheet is tot stand gekomen doordat zes tulpenbroeiers in West-Friesland de samenwerking zijn aangegaan met Proeftuin Zwaagdijk. Gezamenlijk hebben zij onderzoek gedaan naar de door hun gebruikte watersystemen en filter en ontsmettingstechnie ...
help
Onderzoek Waterkringloopsluiting Tulpenbroeierij : overzicht huidige en toekomstige technieken om waterkringloopsluiting mogelijk te maken [Boek]
Os, E.A. van \ Feenstra, L. \ Ruijven, J. van \ Stijger, C.C.M.M. \ Koeman-Stein, N.. \ Appelman, W.. \ 2016
Waterkringloopsluiting in de tulpenbroeierij is gewenst. Voor de tulpenbroeiers is van belang of zij op adequate wijze kunnen ontsmetten en welke apparatuur beschikbaar is om GBM te verwijderen. Veel verschillende soorten apparatuur is op de bedrijve ...
help
‘We varen onze eigen koers door een beetje anders te zijn’ : tulpenbroeier kiest voor verbeterde boslijn \ Onder glas [Artikel]
Velden, P. van \ 2016
Wie zijn productie verhoogt zal ook zijn boslijn moeten aanpassen. Tulpentelers Groot Koerkamp hebben zojuist een grote verbouwing achter de rug. Nu het broeiseizoen volop is begonnen draait de nieuwe bloemen verwerkingslijn met oogstband op volle to ...
help
Bladspreiding tulp hangt niet per se samen met bladkiep : optimaal lichtrecept voor populaire meerlagenteelt tulp ontrafeld \ Onder glas [Artikel]
Hoogstraten, K. van \ 2016
Zo’n zeshonderd Nederlandse tulpenbroeiers produceren jaarlijks maar liefst twee miljard stelen. Bij Hollands bekendste snijbloem is de meerlagenteelt in opkomst, omdat het energie en ruimte bespaart. Wat is de ideale belichting voor de tweede teeltl ...
help
Virusverspreiding en virusbeheersing in tulpen : onderzoek in het kader van het ‘Actieplan Minder Virus in Tulp’, uitgevoerd door PPO- Bloembollen, Lisse en Proeftuin Zwaagdijk in 2013 en 2014 [Boek]
Dam, M. van \ Verbeek, M. \ Stijger, I. \ Kreuk, F. \ 2015
Doelstellingen van het Actieplan “Minder virus in Tulp” zijn: Dit project organiseert de opstart en de uitvoering van een actieplan dat leidt tot minder virus in tulp in een economisch rendabele teelt. De aandacht ligt met name bij TBV, TVX, Augustaz ...
help
‘Bij marktgerichte productie kan markt meer tulpen aan’ \ BloembollenVisie [Artikel]
Bouwmeester, R. \ 2015
Het tulpenseizoen 2014/2015 is voor de meeste broeiers goed verlopen. De prijzen op de veilingklokken klommen na een aarzelend begin omhoog tot een prima niveau. Productcoördinatoren Peter Edelaar en Jaap Houwer van FloraHolland maken de balans op en ...
help
‘Ik heb de tulp bewust in beeld gebracht’ \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2015
Ook als je niet naar het programma keek, werd je ermee geconfronteerd. Schreven de kranten niet over de ultrahoge kijkcijfers, dan kwam er wel een imitatie voorbij van dj Edwin Evers op Radio 538 of werd het programma op de hak genomen in De Wereld D ...
help
De tulpenteelt vanuit bedrijfseconomisch perspectief \ BloembollenVisie [Artikel]
Tesselaar, H. \ 2015
Jaarlijks stelt Flynth adviseurs en accountants verscheidene bedrijfsrapporten samen voor bloembollenbedrijven. In deze rapporten worden de bedrijfseconomische opbrengsten en kosten geanalyseerd, waarna de uitkomsten in een bedrijf vergelijkend overz ...
help
Actieplan 'minder virus in tulp': groot verschil in virusdruk \ BloembollenVisie [Artikel]
Kreuk, F. \ 2015
Een van de aspecten waarnaar wordt gekeken in het actieplan ‘Minder virus in tulp’ is de vraag of er verschillen in virusdruk zijn per teeltregio. Dat blijkt zo te zijn. Vooral het verschil in aantal gevangen luizen per regio bleek groot te zijn.
help
Vijftig jaar broeierijvraagbaak : Joh. Schouw \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2014
September 1964 zetten een 23-jarige Andijker tuinderszoon zijn eerste schreden in het bloembollenvak. De volgende vijftig jaar zou hij zich ontwikkelen tot een vraagbaak voor de hele broeierijsector, beroemd om zijn broeierijpraatjes en promotor van ...
help
'Hij bost goed, maar het kan nog strakker' : optimalisering tulpenbosmachine in volle gang \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Neefjes, H. \ 2012
Ontstuimig. Zo mag je de ontwikkelingen rond de tulpenbosmachines typeren. Vorig seizoen draaiden de eerste 16 machines. Nu zijn er 47 in bedrijf. Machines die ruim twee ton kosten, goed voldoen en op details aangepast worden. Ook een goedkopere vers ...
help
Kwaliteitsverbetering bij de broei van tulpen d.m.v. klimaatsturing [Boek]
Kreuk, F. \ 2009
Het onderzoek richt zich op het sturen van kasklimaat op basis van planttemperatuur bij tulpen, met als doel bladkiep te voorkomen en energie te besparen. Tevens wordt onderzocht of het mogelijk is om het percentage uitval door bladkiep te vermindere ...
help
Milieu-effectenkaart 2009 : Tulp <1,5% en 1,5-3% organische stof, 1 % drift [Boek]
2009
Dit is de MILIEU-EFFECTENKAART 2009 voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van tulp. Met de Milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in ...
help
Milieu-effectenkaart 2009 : Tulp 3-6% en 6-12% organische stof, 1% drift [Boek]
2009
Dit is de MILIEU-EFFECTENKAART 2009 voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van tulp. Met de Milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in ...
help
Mogelijkheden voor innovatie in de tulpenteelt : een inventarisatie ten behoeve van het project Topsoil+ [Boek]
Vermeulen, G.D. \ Koster, A.T.J. \ Achten, V.T.J.M. \ Zande, J.C. van de \ 2007
help
Ontwikkelingen in bol tot het eind volgen : Stadiumonderzoek voorjaarsgewassen noodzakelijk voor broei \ Vakwerk [Artikel]
Braam, G. \ Kreuk, N. \ 2005
Voor het in bloei krijgen van tulp en hyacint is op het juiste moment een koudebehandeling nodig. De enige manier om dit moment te bepalen is het onderzoek van het stadium waarin een partij bollen is. Dergelijk onderzoek vindt onder meer plaats bij D ...
help
Biologische teelt van tulp [Boek]
DLV \ DLV \ 1996
help
Hollandsche tulpenhandel in de 17de eeuw : de tulp verbeeld [Boek]
Segal, S. \ 1992
help
Geurende tulpen geven handel impuls; zeventig geurende tulpen geinventariseerd \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Heemskerk, J. \ Pol, P.A. van de \ 1987
help
Utilisation d'eau a basse temperature pour le forcage de cultures sous abris. 2. Effets du chauffage du sol sur la croissance et le developpement de plantes issues de bulbes (glaieul, iris, tulipe, lis) \ Agronomie : sciences des production végétales et de l'environnement / Institut National de la Recherche Agronomique, INRA [Artikel]
Boulard, T. \ Baille, A. \ 1984
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.