Geselecteerd op:

help
Project rond de biologische bestrijding van Verticillium longisporum in bloemkool sluit af met mooie eindresultaten \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Pollet, S. \ Callens, D. \ Spiessens, K. \ De Rooster, L. \ Deketelaere, S. \ Höfte, M. \ 2016
Bloemkooltelers met velden die geïnfecteerd zijn door de bodemschimmel Verticillium longisporum kunnen in droge, warme zomers zware opbrengst- en kwaliteitsverliezen lijden. Het labo Fytopathologie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (UGent) ...
help
Ziekten en plagen in koolgewassen [Brochure]
Plovie, N. \ Callens, D. \ De Bruycker, E. \ De Reycke, L. \ De Rooster, L. \ Cardoen, I. \ Delobelle, I. \ Tirry, L. \ Van De Steene, F. \ Höfte, M. \ [ca. 2013]
Koolgewassen zijn gevoelig voor heel wat ziekten en plagen. In deze brochure worden de belangrijkste ziekten en plagen in koolgewassen beschreven. Het tijdstip van voorkomen wordt aangegeven, de symptomen, de ontwikkelingscyclus en de gunstige omstan ...
help
Ziekten en plagen in prei [Brochure]
Plovie, N. \ Callens, D. \ De Bruycker, E. \ De Reycke, L. \ De Rooster,, L. \ Cardoen, I. \ Delobelle, I. \ Tirry, L. \ Van De Steene, F. \ Höfte, M. \ [ca. 2013]
Prei is gevoelig voor heel wat ziekten en plagen. In deze brochure worden de belangrijkste ziekten en plagen in prei beschreven en vindt u informatie over: het tijdstip van voorkomen, de symptomen, de ontwikkelingscyclus, de gunstige omstandigheden v ...
help
Hoge ziektedruk door natte weer : rassenproeven kreukerwt 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanheule, M. \ 2013
Het rassenaanbod erwt voor uitzaai voor de verwerkende industrie is zeer uitgebreid en laat aanvoer van erwten toe over een heel lange periode, half juni tot half augustus of nog later. De rassenkeuze wordt uiteraard afgestemd op de zaaiperiode en de ...
help
Kwakkelend voorjaar nefast voor groei : rassenproef bloemkool januarizaai verse markt 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Vanquickenborne, L. \ Callens, D. \ 2013
Belangrijke parameters voor deze teeltperiode van bloemkool zijn de weerstand tegen hartloosheid, de vroegheid en uiteraard de kwaliteit van de kool.
help
Toch goede opbrengst na moeizame start : rassenproef zomerbloemkool industrie (eerste vrucht) 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanquickenborne, L. \ Winnepeninckx, R. \ De Reyke, L. \ 2013
In deze rassenproeven werd de gebruikswaarde onderzocht van diverse bloemkoolrassen voor een zomerteelt voor aanvoer in roosjes aan de verwerkende industrie. De belangrijkste kenmerken in dit segment zijn de vlotte groei, de productie, de roossorteri ...
help
Uiteenlopende resultaten : rassenproef broccoli vroege teelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ Callens, D. \ Vanquickenborne, L. \ 2012
Een oogstzeker gewas met weinig hartloze planten is in de vroege teelt van broccoli van groot belang. Een goede kwaliteitssortering met een vroege oogst en korte oogstspreiding geeft de teler garantie op een goed resultaat. Tijdens deze proef gaven d ...
help
Nieuwe generatie combineert kwaliteit met opbrengst : rassenproef bloemkool industrie (eerste vrucht) 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vandenquickenborne, L. \ Winnepeninckx, R. \ De Reycke, L. \ 2012
In deze proef werd de gebruikswaarde van diverse bloemkoolrassen voor aanvoer in roosjes aan de verwerkende industrie onderzocht. De belangrijkste kenmerken in dit segment zijn de vlotte groei, productie, roossortering en - kwaliteit (hardheid en vas ...
help
Milde zomer stelde rassen niet op de proef : rassenproef broccoli zomerteelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanquickenborne, L. \ 2012
Een zo ruim mogelijke oogstspreiding van broccoli voor de afzet op de verse markt is gewenst. Met dat doel werd de waarde van diverse cultivars in een zomerteelt nagegaan. In deze periode zijn vooral sterkte tegen hoge temperaturen en gevoeligheid vo ...
help
Goede opbrengst en kwaliteit na groeikrachtig voorjaar : rassenproef bloemkool januarizaai verse markt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Vandenquickenborne, L. \ Callens, D. \ Winnepeninckx, R. \ De Reycke, L. \ 2012
Belangrijke parameters voor deze teeltperiode van bloemkool zijn de weerstand tegen hartloosheid, de vroegheid en uiteraard de kwaliteit van de kool. Gewas- en koolkenmerken en oogstresultaten worden weergegeven in tabellen.
help
Standaardras Ironman bevestigt : rassenproef broccoli vroege teelt 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Callens, D. \ Winnepennickx, R. \ 2012
Er komen meerdere rassen in aanmerking voor een vroege teelt broccoli. Het is echter noodzakelijk om de teelt af te dekken met vliesdoek om voldoende gewasontwikkeling te krijgen.
help
Zacht najaar ideaal voor latere rassen : rassenproef bloemkool late herfst 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanquickenborne, L. \ 2012
In deze rassenproef werd de gebruikswaarde nagegaan van late herfstrassen van bloemkool voor aanvoer op de verse markt. Belangrijke kenmerken voor deze periode zijn de weerstand tegen ziekten en geel blad. Door het zeer zachte en droge najaar bleef h ...
help
Milde nazomer gaf goede kwaliteit : rassenproef broccoli herfstteelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanquickenborne, L. \ 2012
Een zo ruim mogelijke oogstspreiding van broccoli voor de afzet op de verse markt is gewenst. Met dat doel werd de waarde van diverse rassen in een herfstteelt nagegaan. In deze periode zijn vooral sterkte tegen hoge temperaturen en gevoeligheid voor ...
help
Gekende rassen scoren samen met enkele zeer beloftevolle nieuwekomers : rassenproef bloemkool industrie tweede vrucht 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ Vanquickenborne, L. \ Callens, D. \ 2012
Een vlotte productie met een snelle oogst en een goed sorteringsresultaat zijn, naast een goede rooskwaliteit, de belangrijkste parameters voor aanvoer aan de verwerkende industrie. De rozen moeten gesloten, hard en wit zijn. De gewas- kool- en roosk ...
help
Hergebruik van preiwaswater, een must \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Pollet, S. \ Callens, D. \ Debussche, B. \ Rasschaert, H. \ Meulemeester, P. \ 2011
Op groentebedrijven wordt veel water verbruikt. Het is een kostbaar goed, dus moet er zuinig mee worden omgesprongen. Hergebruik van waswater door middel van een gesloten systeem is dan ook een investering die, als ze goed overwogen wordt, snel is te ...
help
Hitte kreukt opbrengst : rassenproeven kreukerwt 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanheule, M. \ 2011
Het rassenaanbod voor uitzaai, ten behoeve van de verwerkende industrie, is zeer uitgebreid en laat aanvoer van erwten toe over een zeer lange periode. Soms van half juni tot soms half augustus of nog later. De rassenkeuze wordt uiteraard afgestemd o ...
help
Nieuwkomers eindigen andermaal sterk na moeilijk seizoen : rassenproef bloemkool industrie (tweede vrucht) 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanquickenborne, L. \ 2011
Ondanks de overvloedige neerslag werden goede onbrengsten gehaald in deze rassenproef bloemkool voor de industrie (tweede vrucht). Vooral de nieuwkomers scoorden opvallend goed.
help
Meeste rassen geven goede kwaliteit : rassenproef spruitkool 2010 - eenmalige machinale pluk \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanquickenborne, L. \ 2011
De kwaliteitseisen voor spruiten zijn zeer hoog. Belangrijke kwaliteitskenmerken zijn een uniforme en donkere kleur, een ronde vorm, goed gesloten en een goede vastheid. Voor de industrie is bovendien een uniforme spruitzetting op de stam met een vol ...
help
Nat najaar nefast voor tragere rassen : rassenproef herfstsavooikool industrie 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Verquickenborne, L. \ 2011
Verschillende rassen werden op hun geschiktheid voor levering aan de werkende industrie onderzocht. Belangrijke parameters zijn ziektegevoeligheid, uitwendige en inwendige kwaliteit (kleur), opbrengst en uitboorrendement
help
Zeer schraal en droog voorjaar gaf minder goede kwaliteit : rassenproef broccoli vroege teelt 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanquickenborne, L. \ 2011
Een zo ruim mogelijke oogstspreiding van broccoli voor afzet op de verse markt is gewenst. Met dat doel werd de waarde van verschillende rassen in een vroege teelt nagegaan. Sterkte tegen schot, het bekomen van een voldoende zwaar scherm en het behou ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.