Geselecteerd op:

help
Project rond de biologische bestrijding van Verticillium longisporum in bloemkool sluit af met mooie eindresultaten \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Pollet, S. \ Callens, D. \ Spiessens, K. \ De Rooster, L. \ Deketelaere, S. \ Höfte, M. \ 2016
Bloemkooltelers met velden die geïnfecteerd zijn door de bodemschimmel Verticillium longisporum kunnen in droge, warme zomers zware opbrengst- en kwaliteitsverliezen lijden. Het labo Fytopathologie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (UGent) ...
help
Weeuwenbloemkool vraagt vroege zaai \ Management&techniek [Artikel]
De Rooster, L. \ Spiessens, K. \ 2013
Bloemkool kan worden geplant vanaf eind februari tot begin augustus. Voor de vroegste plantingen moet er al in oktober en november worden gezaaid. Het plantmateriaal overwintert in de serre. Deze plantingen noemen we weeuwenbloemkool.
help
Ziekten en plagen in koolgewassen [Brochure]
Plovie, N. \ Callens, D. \ De Bruycker, E. \ De Reycke, L. \ De Rooster, L. \ Cardoen, I. \ Delobelle, I. \ Tirry, L. \ Van De Steene, F. \ Höfte, M. \ [ca. 2013]
Koolgewassen zijn gevoelig voor heel wat ziekten en plagen. In deze brochure worden de belangrijkste ziekten en plagen in koolgewassen beschreven. Het tijdstip van voorkomen wordt aangegeven, de symptomen, de ontwikkelingscyclus en de gunstige omstan ...
help
Eemeraude, Vita Verde en het nieuwe B 2837 voldoen : rassenproef groene bloemkool vroege teelt 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ 2012
Drie van de zes rassen in deze vroege teelt groene bloemkool behaalden een goede sortering. De overige drie rassen kregen te kampen met doorwas en mos.
help
Nieuwkomer bevestigt positieve resultaten : rassenproef vroege weeuwenbloemkool 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Spiessens, K. \ 2012
De laatste jaren worden meestal dezelfde rassen geteeld voor oogst in mei. Viviane, Xenia en Elinia zijn vaste waarden voor de vroege bloemkolen. Na drie jaar met positieve resultaten zou het nieuwe ras Abeni zich stilaan kunnen vestigen in dit vroeg ...
help
Oogstspreiding door rassenkeuze : rassenproef late weeuwenbloemkool 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Spiessens, K. \ 2012
Het voorjaar van 2012 kwam redelijk traag op gang, maar door die enkele warme dagen werd er veel geoogst op korte tijd. De koolkwaliteit van de meeste rassen was goed. Voor deze late weeuwenteelt werden weinig nieuwe rassen aangeboden.
help
Betere bladkleur met vloeibare meststoffen : N-bemesting spinazie - vroege teelt 2012 : thema: bodem en bemesting \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Bes, O. \ 2012
Met vloeibare ammoniumhoudende meststoffen, toegepast als rijenbemesting, kan bij spinazie ondanks een beperkte stikstofgift toch een zeer mooie bladkleur bekomen bij de oogst. Dat resulteerde uit een proef waarbij twee vloeibare meststoffen, toegepa ...
help
Wanneer raaigras inwerken? : winterprei na Italiaans raaigras als groenbedekker : thema bodem en bemesting \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Nies, J. \ De Rooster, L. \ 2012
Wanneer er pas laat in het najaar een groenbedekker kan worden gezaaid en het perceel in het voorjaar niet vroeg wordt bewerkt, is het interessant om te kiezen voor een wintervaste groenbedekker zoals raaigras. In de winter en het vroege voorjaar gro ...
help
Viviane, Abeni en Xenia zijn geschikt : rassenproef zeer vroege weeuwenbloemkool 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Spiessens, K. \ 2012
Voor de allervroegste bloemkolen van het seizoen komen alleen rassen in aanmerking met weinig groeidagen. Zij worden opgekweekt in een grote perspot van 10 cm en worden na het planten direct afgedekt met vliesdoek. Slechts vijf rassen werden in deze ...
help
Standaardras Ironman bevestigt : rassenproef broccoli vroege teelt 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Callens, D. \ Winnepennickx, R. \ 2012
Er komen meerdere rassen in aanmerking voor een vroege teelt broccoli. Het is echter noodzakelijk om de teelt af te dekken met vliesdoek om voldoende gewasontwikkeling te krijgen.
help
Rassenkeuze blijft moeilijk : rassenproef bloemkool serreteelt 2011-2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Spiessens, K. \ 2012
Op het Proefstation in Sint-Katelijne-Waver werden enkele rassen beproefd in twee plantingen. Moeizame bladvorming, losse bloemknopjes en mosvorming zijn veel voorkomende problemen bij serrebloemkolen.
help
Kwaliteitsproblemen op het einde van de zomer : rassenproef bloemkool zomerteelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Spiessens, K. \ 2012
Door de natte weersomstandigheden in augustus werd de onderzijde van veel zomerrassen bloemkool geel en ruw. Dat leidde tot slechte oogstresultaten.
help
Dertig rassen getest op twee locaties : rassenproef spruitkool verse markt 2010-2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ 2011
Op de Mechelse Veilingen wordt het grootste deel van de spuiten nog handgeschoond aangeboden. Maar de laatste jaren maakt de meermalige, handmatige pluk meer en meer plaats voor een eenmalige machinale pluk. Maar liefst dertig rassen werden afgelopen ...
help
Opkweek in grote perspot noodzakelijk : rassenproef zeer vroege weeuwenbloemkool 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Spiessens, K. \ 2011
In de zeer vroege weeuwenteelt behaalden de gekende rassen Viviane en Xenia een goede sortering. De beste sortering werd behaald met RS 5687. Het nieuwe zeer vroege ras RS 5686 voldeed iets minder goed. Gewaskenmerken, koolkenmerken en oogstgegevens ...
help
Nieuwkomer bevestigt positieve resultaten : rassenproef vroege weeuwenbloemkool 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Spiessens, K. \ 2011
Reeds vele jaren worden doorgaans dezelfde rassen bloemkool geteeld voor oogst in mei. Viviane, Xenia en Elinia zijn vaste waarden voor de allervroegste bloemkolen. Na twee jaren met positieve resultaten zou ook in het nieuwe RS 5687 zich stilaan kun ...
help
Oogstspreiding door rassenkeuze : rassenproef late weeuwenbloemkool 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Spiessens, K. \ 2011
Ondanks het droge en warme voorjaar van 2011 was de kwaliteit van de bloemkolen zeer goed. Belangrijke verschillen in het gewas waren bladstand en zelfdekkendheid. De verschillen in het gewas in koolkleur en vastheid waren dit jaar veel kleiner. Het ...
help
Beperkte rassenkeuze : rassenproef bloemkool serreteelt 2010-2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Spiessens, K. \ 2011
De rassenkeuze voor serrebloemkool blijft moeilijk. Op het PSKW werden enkele rassen beproefd in twee beplantingen. Moeizame bladvorming, losse bloemknopjes en mosvorming zijn veel voorkomende problemen bij serrebloemkolen. De gewaskenmerken, koolken ...
help
Meerdere zomerrassen met kwaliteitproblemen : rassenproef bloemkool zomerteelt 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Spiessens, S. \ 2011
Het waren moeilijke zomermaanden in 2010 voor de standaardzomerrassen bloemkool. Losse bloemkolen en mosvorming waren de voornaamste kwaliteitsproblemen.
help
Bekende rassen bevestigen, nieuwe rassen maken opwachting : rassenproef prei late herfstteelt 2010: vollegrond \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ Callens, D. \ 2011
De bekende rassen voor deze periode behalen nog steeds goede resultaten. Daarnaast zijn er nog enkele nieuwigheden die zeker in 2011 opnieuw zullen worden beproefd. Naast opbrengst en schoningsgemak zijn de sterkte tegen sleet, ziekten en trips belan ...
help
Butisan S en Frontier Elite veilig : onkruidbestrijding prei vroege teelt 2010 : thema gewasbescherming \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Verbruggen, L. \ 2011
In het verleden werd voor de onkruidbestrijding in zeer vroege prei vooral Ramrod gebruikt omdat dit een zeer veilig middel was. In deze proef wordt aangetoond dat ook Butisan S en Frontier Elite veilig kunnen worden gebruikt in een vroege preiteelt. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.