Geselecteerd op:

help
Tweede deel zomer weinig veeleisend : rassenproef broccoli zomerteelt 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ 2011
Een zo ruim mogelijke oogstspreiding van broccoli voor afzet op de verse markt is gewenst. In deze periode (zomerteelt) zijn vooral sterkte tegen hoge temperaturen en gevoeligheid voor schermrot onder warme en vochtige omstandigheden van groot belang ...
help
Het effect van de verpakking : thema koelen, bewaren, verpakken en commercialiseren \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Van Ceulebroeck, C. \ Hubrechts, W. \ 2011
Gedurende één jaar registreerden de Nationale Proeftuin voor witlof en het Provinciaal Onderzoeks- en voorlichtingacentrum voor Land- en Tuinbouw waarnemingen over de uitwendige kwaliteit, de prijsvorming en de segmentatie van het witlof bij negen wi ...
help
Kwaliteit en opbrengst niet alleen bepaald door variëteit : rassenproef vroege witloofrassen 2010-2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ Pollentier, A. \ Demarez, T. \ Mestdagh, I. \ 2011
De forcerie van vroege witlofvariëteiten levert vaak wisselende resultaten op. Om de eigenschappen van nieuwe variëteiten snel in kaart te brengen, worden deze variëteiten opgenomen in rassenproeven voor ze op de markt komen. Deze rassenproef toont a ...
help
Bladvoeding: een meerwaarde? : thema witloof \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ 2010
Een rendabele witlofteelt vereist een hoge opbrengst aan forceerbare wortels op het veld. De weersomstandigheden en de bodemeigenschappen bepalen grotendeels de wortelopbrengst. Toch kan men proberen de groei te beïnvloeden door tijdens het groeiseiz ...
help
Rassenassortiment witloofhybriden 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Locus, E. \ Degreeff, J \ 2009
Het samenstellen en aanpassen van de eenentwintigste rassenlijst gebeurt op basis van de resultaten van internationale rassenproeven witloofhybriden in 2009.
help
Driftreducerende spuittechnieken \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Nuyttens, D. \ Dekeyser, D. \ D'Hoop, M. \ 2009
Uit een tweejarig onderzoek in de witlofteelt die zijnuitgevoerd op enkele percelen hebben driftreducerende technieken geen negatieve effecten op de efficiëntie van de onkruidbestrijdingsmiddelen. Met behulp van een aangepaste spuittechniek kan drift ...
help
Zaaibedvoorbereiding \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Locus, E. \ Van Ceulebroeck, C. \ Hubrechts, W. \ Degreeff, J. \ 2009
Nu de witlofwortels worden gezaaid, is het tijd om nog even stil te staan bij de nodige grondbewerkingen. Voor een succesvolle wortelteelt is een goede zaaibedvoorbereiding noodzakelijk.
help
Handige tips bij toepassing van gewasbeschermingsmiddelen \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Van Ceulebroeck, C. \ Hubrechts, W. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ 2007
Een artikel met tips over het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van witloof. Met informatie over dosering, behandelingsapparatuur, nieuwe en oude middelen, en opslag.
help
Rassensortiment witloofhybriden 2007, negentiende uitgave \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ 2007
Samenvatting en aanpassingen van de rassenlijst witlofhybriden, die zijn opgenomen in de rassenlijst, samengesteld door de Nationale Proeftuin voor Witloof te Herent (NPW), het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw te ...
help
Rassenonderzoek witloof toont grote verschillen aan en biedt nieuwe perspectieven \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Desmet, D. \ Hubrechts, W. \ 2007
Door witlofwortels van diverse rassen uit te wisselen tussen drie onderzoekstations en ze gedurende verschillende perioden te forceren, kan de invloed van de groeiplaats (wortelherkomst) als de forcerieplaats in kaart worden gebracht. De positieve en ...
help
Rassenassortiment witloofhybriden 2006, achttiende uitgave \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Degreeff, J. \ Locus, E. \ Defillet, E. \ 2006
Samenvatting en aanpassingen van de rassenlijst witloofhybriden, die zijn opgenomen in de rassenlijst, samengesteld door de Nationale Proeftuin voor Witloof te Herent (NPW), het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw t ...
help
Nieuwe witloofrassen gaan concurrentie aan met standaardrassen \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Desmet, D. \ Hubrechts, W. \ 2006
Door het uitwisselen van witlofwortels van diverse rassen tussen drie onderzoeksstations en het forceren ervan gedurende vier periodes is het mogelijk om zowel de invloed van de groeiplaats (wortelherkomst) als de forcerieplaats in kaart te brengen. ...
help
Enkele praktische raadgevingen bij de wortelbehandeling \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Locus, E. \ Van Ceulebroeck, C. \ Hubrechts, W. \ Degreeff, J. \ 2006
Na het rooien van witlofwortels is het zaak een wortelbehandeling met gewasbeschermingsmiddelen toe te passen om een goede gezondheid van de wortels te garanderen en het optreden van wortelziekten tegen te gaan. Met tips over systemen van wortelbehan ...
help
Wollige slawortelluis in de witloofwortelteelt : thema witloof \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Desmet, D. \ 2006
De wollige slawortelluis is een niet te onderschatten plaaginsect geworden in de teelt van witlofwortels. In dit artikel wordt de levenscyclus van deze Pemphigus bursarius besproken. Daarnaast is er aandacht voor de veroorzaakte schade bij witlof, ui ...
help
De EC van water en meststoffen bepaalt de samenstelling van een voedingsoplossing \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Locus, E. \ Degreef, J. \ 2005
Tijdens het forceren van witlof wordt de voedingsoplossing op een bepaald EC-niveau gehouden. De EC, het elektrisch geleidingsvermogen van een oplossing, is een maat voor de zoutconcentratie of het totale gehalte aan opgeloste ionen. Bij toevoeging v ...
help
Witloofrassen in vogelvlucht : internationaal rassenonderzoek 2003-2004 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Desmet, D. \ Hubrechts, W. \ 2005
Internationaal rassenonderzoek witlof 2003-2004: de rassen worden beoordeeld op wortelopbrengst, rendement, kwaliteit na de oogst (pitafwijkingen) en kwaliteit na bewaring (houdbaarheid)
help
Rassenlijst witloof 2004 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Ceulebroeck, C. Van \ Locus, E.A.M. \ 2004
Rassenlijst witlof met gegevens over hybriderassen, veldkenmerken (opkomst, wortelvorming), kwaliteitskenmerken van de krop (bacterierot, roodverkleuring, bladrand, bruine pit, appelpit, pitlengte) en forceerperiode (maanden)
help
De rassen in vogelvlucht : een blik vanuit het rassenonderzoek witloof \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Vlaswinkel, M. \ Marle, M. \ Hubrechts, W. \ Desmet, D. \ 2004
Verslag internationaal onderzoek naar geschikte witlofrassen in België, Nederland en Frankrijk. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Rassen die redelijk tot goed uit het rassenonderzoek komen; 2) Productiegegevens over 2001-2003, gemiddeld over de teel ...
help
Rijenbespuiting in de witloofteelt : Thema: duurzame technieken en materialen \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Ceulebroeck, C. Van \ Degreeff, J. \ Hubrechts, W. \ Locus, E. \ 2003
Onderzoek naar mogelijkheden gelijktijdig mechanisch en chemisch onkruid te bestrijden in witlof. Rubrieken in dit artikel zijn: Proefresultaten rijenbespuiting gecombineerd met mechanische onkruidbestrijding; 2) Reductie van de dosis onkruidbestrijd ...
help
Bladschimmels : witloof \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Ceulebroeck, C. Van \ Hubrechts, W. \ Locus, E. \ Degreeff, J. \ 2003
Beschrijving van de uiterlijke kenmerken van in witlof voorkomende schimmels (Erysiphe, Puccinia hieracil var. hieracii f sp. cicorii en Alternaria dauci) en middelen tegen deze bladziekten
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.