Geselecteerd op:

help
Prei: vroege preiteelt in tunnels moet nog verder getoetst worden [Poster]
Haan, J. de \ Wilms, J. \ Aerts, G.-J. \ Wijk, K. van \ [2011]
In Frankrijk wordt vroege prei geteeld onder tunneltjes met fertigatie (druppelirrigatie en druppelbemesting). Is dit systeem ook in Nederland toepasbaar voor een vervroeging van de teelt?
help
Prei vroege teelt met afdekking en fertigatie : proefverslag van praktijkteelt in lage tunnels en fertigatie, voorjaar 2010 [Boek]
Wijk, K. van \ Wilms, J. \ Aerts, G. \ Haan, J. de \ 2010
De teelt van vroege zomerprei is een lastige teelt met veel risico’s zowel wat betreft rendabiliteit als wat betreft emissies. Toepassing van fertigatie in combinatie met lage tunnels of vliesdoek geeft enerzijds hogere kosten maar geeft ook een hoge ...
help
Ras-enquête kleine vollegrondsgroenten : bundel van de activiteiten, publicaties en teruggekoppelde resultaten 2006-2010 [Boek]
Wijk, K. van \ 2010
In deze bundel zijn van het project Praktijk-enquête naar de Gebruikswaarde van Rassen van Kleine Vollegrondsgroenten alle activiteiten, publicaties en terugkoppelingen over de seizoenen 2006/07 - 2009/10 in één document samengevat weergegeven. Dit i ...
help
Fertigatie en plantdichtheden in prei : verslag onderzoek 2009 [Boek]
Wijk, K. van \ Haan, J. de \ Wilms, J. \ 2010
Zowel milieueisen als de noodzaak om constante kwaliteit en constant volume te produceren tegen een acceptabele kostprijs, zullen tot de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen leiden. Door ‘gestuurd’ te telen kan de bodem voornamelijk als substraat ge ...
help
Telen en vermarkten van nieuwe vollegrondsgroenten op praktijkbedrijven : gebundeld projectverslag van alle activiteiten en producten 2006-2009 [Boek]
Wijk, K. van \ 2010
In het project 'Telen en vermarkten van nieuwe vollegrondsgroenten op praktijkbedrijven' zijn de afgelopen jaren een aantal nieuwe gewassen in demo getoetst. Dat zijn midi courgette, sugar snap voor verse markt en verwerking, romaanse sla, nieuwe pom ...
help
Prei teeltsystemen uit de grond : onderzoek 2010 [Boek]
Os, E. van \ Bruins, M. \ Verhoeven, J. \ Weel, P. van \ Wijk, K. van \ Wilms, J. \ 2010
Het onderzoeksprogramma “Teelt de grond uit” heeft zich voor prei gericht op de teelt (2008 – 2010). Voor de vervolgjaren (2011 – 2013) richt het onderzoek zich op de randvoorwaarden met betrekking tot opschaling richting een commercieel teeltsysteem ...
help
Thema marketing \ Nieuwe oogst. Tuinbouw / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Elands, M. \ Bouwman-van Velden, P. \ Bijman-Kroon, B. \ Stijger, H. \ Wijk, K. van \ 2010
Geen product kan zonder een goede marketing. Maar de meeste tuinders focussen vooral op andere zaken, zoals techniek of productie per meter. Met een goede marketing is geld te verdienen, bijvoorbeeld met een sterk merk. Een merk appelleert aan een ge ...
help
Meerproductie bij hogere plantgetallen prei : vollegrond \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Wijk, K. van \ Wilms, J. \ 2010
Hogere plantgetallen geven bij prei een productieverhoging van 4 to 8 ton, maar ook een fijnere sortering. Fertigatie scoort in 2009 dezelfde productie als korrelmest, met minder risico op stikstofuitspoeling. In 2008 lag de productie wel hoger dan d ...
help
Hoofdstuk 3. Verslag fertigatie; en plantafstandenproef \ Prei teeltsystemen onderzoek 2008 : verslag van alle activiteiten rond teeltinnovatie prei [Hoofdstuk uit boek]
Wijk, K. van \ Wilms, J. \ Haan, J. de \ 2009
Het algemene doel van onderzoek naar fertigatie is “ontwikkeling van teeltsystemen in de grond met fertigatie en/of folie voor prei en bladgewassen” waarbij de volgende randvoorwaarden leidend zijn: betere kwaliteit en oogstzekerheid, bedrijfseconomi ...
help
Hoofdstuk 3. Verslag teelt op water \ Prei teeltsystemen onderzoek 2008 : verslag van alle activiteiten rond teeltinnovatie prei [Hoofdstuk uit boek]
Os, E. van \ Weel, P. van \ Wilms, J. \ Haan, J. de \ 2009
De doelen voor dit project zijn de ontwikkeling van duurzame systemen voor de teelt van prei. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: verbeterde kwaliteit, verhoogde oogstzekerheid, bedrijfseconomisch rendabel, beperking emissie van nutriënten, v ...
help
Prei teeltsystemen onderzoek 2008 : verslag van alle activiteiten rond teeltinnovatie prei [Boek]
Wijk, K. van \ Haan, J. de \ 2009
Doel van het project is het ontwikkelen van innovatieve, gestuurde teeltsystemen voor prei die nieuwe perspectieven bieden aan de sector op gebied van markt (kwaliteit, kostprijs, constant volume), arbeid (arbeidsomstandigheden, arbeidsbehoefte) en r ...
help
Interpretatie basis kwaliteitsvoorschriften voor zes groentesoorten van Surinaamse herkomst [Boek]
Putter, H. de \ Wijk, K. van \ 2008
Zes belangrijke Surinaamse (export) groenten zijn voor marktbaar product handelsnormen opgesteld om een basis te geven voor betrouwbare kwaliteitsaanduiding voor de handel in deze groenten. In dit document is per gewas aan de hand van voorbeelden en ...
help
Bijzonder biologisch, groenten met karakter : eindrapportage Ketenproject om biologische peen en kroot ´onderscheidbaar´ te vermarkten [Boek]
Wijk, K. van \ Sukkel, W. \ Janmaat, L. \ 2008
Het doel van het project 'Bijzonder Biologisch, groenten met karakter'is om een sterkere marktpositie voor biologisch geteelde gewassen bospeen, bewaarpeen en rode biet te bereiken door een verbeterde onderscheidbaarheid op producteigenschappen, gere ...
help
Inventarisatie afrasteringen tegen hazen [Boek]
Spruijt, J. \ Uijthoven, W. \ Wijk, K. van \ 2007
Wildschade vormt een groot probleem. De kosten van wildschade nemen ieder jaar aanzienlijk toe. Omdat schade in vollegrondsgroentenvooral bij jonge planten voorkomt is (tijdelijke) afrastering mogelijk een goedafweermiddel tegen hazen. Er zijn divers ...
help
Basis kwaliteitsvoorschriften voor zes groentesoorten van Surinaamse herkomst [Boek]
Putter, H. de \ Wijk, K. van \ 2007
In het kader van de ontwikkelingsrelatie met Suriname is de agrarische sector benoemd als speerpunt. Daarbinnen is de ontwikkeling van de tuinbouwsector prioritair. Samenwerking met Suriname in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden voor de expor ...
help
Verslag continuteelt kouseband 2006 : project Surituin, onderdeel volgroen [Boek]
Prado, G. del \ Wijk, K. van \ Berg, W. van de \ 2007
Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het Surituinproject. Doel van het project is de bevordering van export van Surinaamse groenten. In Nederland is een vraag naar groenten aanwezig die specifiek uit Suriname komen. Een van de factoren die een ...
help
Zes jaar ras-ervaring in de praktijk : venkel, radicchio en Chinese kool [Brochure]
Wijk, K. van \ [ca. 2006]
De praktijkervaringen met rassen bij een aantal kleine vollegrondsgroenten zijn afgelopen jaren door de telers middels een ras-enquête aan ons gemeld. Voor de gewassen radicchio en venkel en Chinese kool worden de ervaringen over 2000 tot en met 2005 ...
help
Preventie vogelschade in vollegrondsgroentegewassen : resultaten screening en veldproeven met diverse middelen in 2006 [Boek]
Vlaswinkel, M. \ Uijthoven, W. \ Wijk, K. van \ 2006
Vanuit het productschap Tuinbouw is het project ‘Preventie Vogelschade Vollegrondsgroentegewassen’ gestart. Het uiteindelijke doel is te komen tot een ‘verruiming van de beschikbaarheid van voor vogels onaantrekkelijke stoffen’, waarvan een langdurig ...
help
Zes jaar ras-ervaring in de praktijk : kleine Vollegrondsgroenten [Brochure]
Wijk, K. van \ [ca. 2006]
Telers van kleine vollegrondsgroentegewassen (bleekselderij, courgette en diverse slasoorten) hebben behoefte aan een jaarlijkse inventarisatie van de gebruikswaarde van de rassen die in Nederland verhandeld worden. Gedurende 5 jaar worden jaarlijks ...
help
Verslag continuteelt kouseband 2005 : project Surituin, onderdeel Surigroen [Boek]
Prado, G. del \ Wijk, K. van \ 2006
Een van de factoren die een succesvol ondernemen in de productie en afzet van tropische groenten in Suriname in de weg staat is het niet kunnen voldoen aan een regelmatig aanbod van kwalitatief exportwaardig product. Om hierin verbetering te brengen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.