Geselecteerd op:

help
Voeldoos [Poster]
[ca. 2015]
De voeldoos is een activiteit voor kleinere kinderen. Eten is te herkennen door er naar te kijken, maar ook door er aan te voelen. Wat heb je nodig om een voeldoos te maken, en welke groenten en welke fruitsoorten kunnen er in. De activiteit kan moei ...
help
Efficiënt gebruik van elektriciteit in belichte tomaat [Poster]
Dieleman, A. \ Janse, J. \ [2014]
In de afgelopen jaren zijn door Wageningen UR Glastuinbouw proeven gedaan waarin een vergelijking werd gemaakt tussen LEDs en SON-T belichting, met en zonder tussenbelichting met LEDs. Uit deze proeven bleek dat het prima mogelijk is met alleen LED l ...
help
Field evaluation of 10 biofumigation crops for the control of Pratylenchus penetrans and Verticillium dahliae [Poster]
Korthals, G.W. \ Lamers, J. \ Visser, J.H.M. \ Molendijk, L.P.G. \ [2014]
Biological control against soil pathogens is strongly needed, this project concentrates on the effectivity of biofumigation crops as an alternative to chemical control.
help
GrensWaarden voor goed gietwater, toepasbaar voor glasgroenten [Poster]
Marrewijk, I. van \ 2013
Handout over de grenswaarden voor goed gietwater. De grenswaarden zijn met een veiligheidsmarge opgesteld en gelden vanaf de start van de teelt. In de tabel staan tevens concentraties die in de praktijk voor kunnen komen. Verder is de emissienorm voo ...
help
Komkommerbontvirus en insecten [Poster]
Stijger, I. \ Hamelink, R. \ [2013]
Poster over onderzoek naar de verspreiding van het komkommerbontvirus door insecten. Het onderzoek is uitgevoerd met insecten die in een komkommergewas voorkomen.
help
Aanpak ‘zwarte vaten’ in radijs [Poster]
Ludeking, D. \ Janse, J. \ Hamelink, R. \ Wensveen, W. van \ Groot, E. de \ [2013]
Poster over een onderzoek om een oplossing te vinden voor de 'zwarte vaten' in radijs. De knollen misvormen, hebben een bossige wortelgroei, het blad verwelkt en wordt geel. Doorgesneden knollen laten een zwart vaatstelsel zien. Deze ziekte wordt ver ...
help
Rassenkeuze belangrijk bij teelt bloemkool op water [Poster]
Blind, M. \ [2012]
Poster met onderzoekinformatie. In 2011stond de vraag centraal of het mogelijk is op eenzelfde oppervlakte binnen een jaar drie achtereenvolgende teelten te realiseren. De tweede belangrijke onderzoeksvraag voor de periode 2011/2012 is of het systeem ...
help
Prei: vroege preiteelt in tunnels moet nog verder getoetst worden [Poster]
Haan, J. de \ Wilms, J. \ Aerts, G.-J. \ Wijk, K. van \ [2011]
In Frankrijk wordt vroege prei geteeld onder tunneltjes met fertigatie (druppelirrigatie en druppelbemesting). Is dit systeem ook in Nederland toepasbaar voor een vervroeging van de teelt?
help
Wat is het effect van bodemroofmijten op tabakstrips? : thema: Functionele biodiversiteit BO-12.03-004-003 [Poster]
Belder, E. den \ Elderson, J. \ [2011]
De bodemroofmijt Macrocheles robustulus (grote rover, overleeft grondbewerking) is een belangrijke predator van kastripsen. Doel van dit onderzoek: vaststellen tripsmortaliteit na loslaten bodemroofmijten of mulchen met stro of bodemroofmijten + mulc ...
help
Drijvende teelt van bloemkool en broccoli : thema: Teelt de grond uit BO-12.03-009-010 [Poster]
Blind, M. \ [2011]
Informatieposter over de drijvende teelt van bloemkool en broccoli, thema "Teeltdegronduit". Doel is een efficiënter omgaan met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen (beperken emissie). De grenzen zijn bereikt van de huidige teeltwijze. Beter stuu ...
help
Tripsbeheersing met behulp van resistentiegenen : thema: effectief en duurzaam middelenpakket BO-06-004-004.001 [Poster]
Jongsma, M. \ Stoopen, G. \ Gao, L. \ Wiegers, G. \ Kogel, W.J. de \ [2008]
Voor tripsresistentie in sier- en groentegewassen is genetische modificatie gewenst omdat er onvoldoende resistentie aanwezig is in wilde verwanten, veredeling in polyploide bloemen ondoenlijk is en de virusproblematiek een nijpend economisch problee ...
help
Management van gewasresten : thema: effectief en duurzaam middelenpakket BO-06-004-001.001 [Poster]
Köhl, J. \ Vlaswinkel, M. \ Groenenboom-de Haas, L. \ Hoof, R. \ Kastelein, P. \ Schepers, H. \ 2008
In dit onderzoek zijn twee methoden voor het meten van de pathogenen en andere schimmels en bacteriën in gewasresten ontwikkeld. Pathogene schimmels kunnen op gewasresten overleven en zich vermeerderen, daardoor kunnen gewasresten ziektebronnen zijn ...
help
Spruitkool : 1% drift : milieu-effectenkaart 2007 [Poster]
CLM \ 2007
Met de Milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchtiging naar de lucht en nuttige organismen. Alle toegelaten middelen voor spruitkool zi ...
help
Sluitkool : 1% drift : milieu-effectenkaart 2007 [Poster]
CLM \ 2007
Met de Milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchtiging naar de lucht en nuttige organismen. Alle toegelaten middelen voor sluitkool zij ...
help
Bloemkool, broccoli : 1% drift : milieu-effectenkaart 2007 [Poster]
CLM \ 2007
Met de Milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchtiging naar de lucht en nuttige organismen. Alle toegelaten middelen voor bloemkool en ...
help
Kleine gewassen : bleekselderij, knolselderij, peterselie, spinazie en knolvenkel, 1% drift : milieu-effectenkaart 2007 [Poster]
CLM \ 2007
Met de Milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchtiging naar de lucht en nuttige organismen. Alle toegelaten middelen voor kleine gewass ...
help
Uien : zaaiuien, plantuien en sjalotten, 1% drift : milieu-effectenkaart 2007 [Poster]
CLM \ 2007
Met de Milieu-effectenkaart is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, vervluchtiging naar de lucht en nuttige organismen. Alle toegelaten middelen voor uien zijn op ...
help
Biologische bestrijding van Pythium in komkommer [Poster]
Postma, J. \ Klein, M. de \ Wiegers, G. \ [2007]
Pythium aphanidermatum is een moeilijk te beheersen wortelpathogeen in substraatteelten. Bij gebrek aan resistente rassen kan biologische bestrijding een alternatief bieden voor het veelvuldig toepassen van chemische middelen; onderzoek, resultaten e ...
help
Management van gewasresten : thema, effectief en duurzaam middelenpakket, BO-06-004 2.1.1 [Poster]
Kohl, J. \ Speksnijder, A. \ Groenenboom-de Haas, L. \ Hoof, R. van \ Schepers, H. \ Vlaswinkel, M. \ 2006
Hoe belangrijk zijn diverse gewasresten zoals bladeren, stelen en voeten van spruitkool voor het overleven van pathogenen? Welke pathogenen zitten op welke gewasresten? Is er een toename of afname van pathogenen in de loop van de tijd? Hoe snel verlo ...
help
Rhizoctonia-decline in bloemkool [Poster]
Schilder, M. \ Postma, J. \ Schepers, R. \ [2005]
Rhizoctonia solani is een algemeen voorkomend bodempathogeen dat bij diverse gewassen schade veroorzaakt. Het is moeilijk te bestrijden vanwege complex bestaan en goede overleving in de grond. Onder bepaalde omstandigheden kan er hoge ziektewering on ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.