Geselecteerd op:

help
25 jaar voedingstuinbouw [Boek]
Produktschap voor Groenten en Fruit \ 1981
help
Teelt- en rassenorientatie kleine gewassen 1978 - 1980 : samenvattend verslag van orienterende proeven met (on)bekende oude en nieuwe gewassen en enkele dagboeknotities [Boek]
Buishand, T. \ Snoek, N.J. \ 1981
help
Taiwan: eine Insel mit intensiver Gemueseproduktion \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Foelster, E. \ 1981
help
Structuurenquete bedrijven met vollegrondsgroenten 1977-1978 \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Preuter, H. \ 1981
Weergegeven worden enkele hoofdlijnen uit PAGV-rapport nr. 22. Aandacht wordt hierbij besteed aan de opzet van de enquete, het aantal bedrijven per gebied en de bedrijfstypen, de oppervlakte vollegrondsgroenten, het volume van de werkzaamheden en het ...
help
Lagerung von Saatgut seltener Gemuesearten \ Deutscher Gartenbau [Artikel]
Kretschmer, M. \ 1981
Beschrijving van proeven
help
Een biologisch-dynamische moestuin \ Groei en bloei : orgaan van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde [Artikel]
Rietveld, M.R. \ 1981
Veel aandacht voor de bemesting
help
De werkwijze in de voorlichting bij vragen om advies per telefoon \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Versleijen, G.M.J. \ 1981
Ervaringen met de vroegere en de nieuwe werkwijze worden met elkaar vergeleken . De indruk bestaat dat men bij deze wijze van voorlichting in de groenteteelt meer dan voorheen pas met vragen komt, als er werkelijk een probleem is. Het thuis benaderen ...
help
Teeltplansamenstelling van de bedrijven met vollegrondsgroente in het Geestmerambacht \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Buurma, J.S. \ 1981
De belangrijkste vollegronds-groentegewassen in het Geestmerambacht (inclusief randgebied) zijn: sluitkool, zaaiuien en witlofwortelen. Deze gewassen worden vaak gecombineerd met aardappelen, bloembollen, granen en grasland. Met behulp van 'saamhorig ...
help
Onderzoeksactualiteiten op vollegrondsgroente proeftuinen in 1981 \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
PAGV \ 1981
Onderstaand overzicht geeft een indruk van de belangrijkste proeven met vollegrondsgroenten, die dit jaar op de regionale proeftuinen worden genomen. Het is niet mogelijk om in het kader van dit artikel volledig te zijn, maar geinteresseerden kunnen ...
help
Stengelui [Japanse bladui] \ Groenten en fruit [Artikel]
Buishand, T. \ 1981
De Japanse bladui of stengelui behoort in Zuidoost-Azie tot de belangrijke groentegewassen. In Europa is dit gewas echter weinig bekend. In 1979 en 1980 zijn te Alkmaar een paar orienterende proeven genomen. De volgende punten worden besproken: steng ...
help
Precisiezaai dringt door in de vollegrondsgroenteteelt \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Meijer, E.N.C. \ 1981
In de loop der jaren zijn er diverse precisiezaaimachines voor groentezaden ontwikkeld. Beschreven wordt hoe de diverse ontwikkelingen hun weg in de praktijk hebben gevonden
help
Invloed van landinrichting op het inkomen uit intensieve vollegronds-groenteteelt \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Wiegel, D.D. \ 1981
In het kader van evaluatie van landinrichtinsplannen worden onder andere de baten bepaald voor: rundveebedrijven, akkerbouwbedrijven en tuinbouwbedrijven. Voor bedrijven met intensieve vollegrondsgroenteteelt wordt hiervoor sinds kort het rekenprogra ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.