Geselecteerd op:

help
Progres dans la conception et le fonctionnement des equipements frigorifiques et dans les procedes de traitement par le froid des fruits et legumes = Progress in the design and operation of refrigerating equipment and in the processing of fruit and vegetables by refrigeration [Congresverslag]
International Institute of Refrigeration \ 1982
Bundeling van 67 internationale symposiumverslagen betreffende de vooruitgang in de koelapparatuur en het besturen hiervan, die gebruikt wordt voor de opslag van fruit en groenten
help
Onderzoeksactiviteiten op vollegrondsgroente proeftuinen in 1982 \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Afdeling Onderzoek in de Regio's van het Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond \ 1982
Overzicht van de belangrijkste proeven voor dit jaar
help
Zo was 1981 [groenteteelt in Nederland] \ De tuinderij [: vakblad voor de intensieve tuinbouw] [Artikel]
1982
Vanuit verschillende tuinbouwstreken wordt gerapporteerd over de gang van zaken in de branche in het afgelopen jaar. 1981 komt er uit naar voren als een turbulent jaar, waarin niet alleen de teelten de nodige zorgen gaven, maar meer nog de kostprijs. ...
help
Wie kann man nitritarmes Gemuese ernten? \ Garten organisch : Fachmagazin fuer biologisches Gaertnern [Artikel]
Aubert, C. \ 1982
Gegeven worden een aantal factoren en maatregelen die het nitraatgehalte beinvloeden. Duidelijk wordt gesteld dat maatregelen met betrekking tot de stikstofbemesting, een van de mogelijkheden, geen garantie geven ten aanzien van het nitraatgehalte
help
Nitraat in groenten en onze gezondheid \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Aldershoff, W.G. \ 1982
help
Nitraatgehalten in groentegewassen. Resultaten van een inventarisatie \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Bommelje, S. \ 1982
help
Normen voor het nitraatgehalte van bladgroenten \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Breimer, T. \ 1982
Voordat wordt ingegaan op een voorstel van de overheid ten aanzien van het nitraatgehalte van een drietal groenten (consequenties, mogelijkheden), wordt enige toelichting gegeven op de processen die het nitraatgehalte in de plant bepalen en de factor ...
help
Onderzoek naar verlaging van het nitraatgehalte van groenten \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Miedema, M. \ 1982
Huidige stand van het onderzoek; perspectieven voor verlaging van het nitraatgehalte van de verschillende gewassen
help
Nieuwe oogstmethoden van akkerbouwmatig geteelde groentegewassen \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Meeldijk, B.P. \ 1982
Overzicht van een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van oogstmachines voor vollegronds tuinbouwgewassen zoals witlof, winterpeen, prei, stambonen en kool
help
De moestuin \ Groenten en fruit [Artikel]
1982
Een consumentenenquete in West-Duitsland, Engeland en Nederland, waarbij een deel van de vragen was gewijd aan de moestuin. Per land werden 2000 gezinnen ondervraagd. Aandacht werd besteed aan het sortiment, het effect van de produktie uit de moestui ...
help
Bij de stokbonenteelt vier keuze mogelijkheden \ Groenten en fruit [Artikel]
Oijen, A.J. van \ 1982
Het uiteindelijk resultaat van een stokbonenteelt is van verschillende factoren afhankelijk: de soort stokbonen (stokslabonen, stoksnijbonen, pronkbonen, spekbonen) en een aantal teelttechnische facetten. Adviezen worden gegeven ten aanzien van deze ...
help
Arbeidsplanning noodzakelijk voor goede afloop teelt \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Kwaak, J. van der \ 1982
Het belang van een maandarbeidsbegroting, waarmee naast een overzicht van de te verrichten werkzaamheden, een juiste afstemming van arbeidsaanbod en arbeidsbehoefte wordt bereikt
help
Neue Gemuesearten. 6 \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Hoffmann, W. \ 1982
De toepassing van planten uit het plantengeslacht Opuntia als cultuurplant in Mexico
help
Mit Saugpapier und Staebchen \ Deutscher Gartenbau [Artikel]
Kathan, J.G. \ 1982
Eenvoudige chemische reaktie op nitraat in groenten, geschikt voor gebruik direkt voor de oogst
help
Teeltplansamenstelling van de bedrijven met vollegrondsgroente op IJsselmonde \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Buurma, J.S. \ 1982
Overzicht op grond van meitellingen 1980
help
Gemuese \ AID Verbraucherdienst informiert / Auswertungs- und Informationsdienst fuer Ernaehrung, Landwirtschaft und Forsten [Artikel]
Kroedel, F. \ 1982
Groenten: soorten, inkoop, het conserveren, voorbereiding en bereiding.
help
Bonen als nateelt \ Groenten en fruit [Artikel]
Eindhoven, W. \ 1982
De snijboon biedt van de bonen het meeste perspectief als nateelt en ondervindt ook minder concurrentie van de vollegrond dan de stokslaboon en de sperzieboon. Wanneer van de buitenteelt van sperziebonen niet meer aangevoerd kan worden, is de kasteel ...
help
Micro-economische aspecten van de groentesector \ Landbouwtijdschrift [Artikel]
Kempenaers, A. \ Lierde, D. van \ 1982
Dit artikel gaat in op de micro-economische aspecten van de groenteteelt. Vooral wordt de evolutie van de rendabiliteit sinds 1978 beoordeeld voor de drie bedrijfstypes: champignons, groenten onder glas en witloof
help
Algemeen belang van de groenteteelt \ Landbouwtijdschrift [Artikel]
1982
Met artikelen over: 1. Algemene economische gegevens; 2. De verschillende produktiecentra voor groenten; 3. E.E.G. reglementering voor groenten
help
Nieuws rond de teelt van groenten. A. Intensieve groenteteelt \ Landbouwtijdschrift [Artikel]
1982
Met de artikelen: 1. Tomatenteelt onder glas; 2. Teeltoverzicht van boter- of kropsla en ijsbergsla; 3. De teelt van knolselder onder plastiekafdekking; 4. De teelt van venkel; 5. De teelt van Broccoli (Brassica oleracea var. Italica); 6. De courgett ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.