Geselecteerd op:

help
Album Vilmorin : le jardin potager = the vegetable garden [Boek]
Champin, E. \ Vilmorin-Andrieux & cie \ 1986
De Franse zaadhandel Vilmorin-Andrieux gaf van 1850 t/m 1884 jaarlijks een plaat uit.
help
Voorlopig stikstofbemestingsadvies voor enige vollegrondsgroenteteeltgewassen, gebaseerd op de hoeveelheid minerale stikstof (N-min) in de bodem voor de teelt [Boek]
Consulentschap in Algemene Dienst voor Bodem-, Water- en Bemestingszaken in de Akker- en Tuinbouw \ 1986
help
Cadmium en lood in grond en gewas van moestuinen in Nederland [Boek]
Lune, P. van \ 1986
Van 1981-'84 werd grond en gewas van 57 volkstuincomplexen in mogelijk verontreinigde gebieden (nabij verkeerswegen of industrieterreinen) onderzocht op Cd en Pb om een idee te krijgen van de eventuele verontreiniging van moestuinen in Nederland met ...
help
Vegetable growing in greenhouses in arid areas in the subtropics - Pt. II: Soil and water [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ Stichting voor Bodemkartering \ 1986
Stiboka onderzoek glastuinbouw aride gebieden
help
Benutting afvalwarmte bij vollegronds teelten = Utilization of waste heat for outdoor crops [Proefschrift]
Schoneveld, J.A. \ 1986
Voor diverse gewassen is nagegaan of afvalwarmte op economisch verantwoorde wijze kan worden gebruikt voor bodemverwarming in de vollegrond. Hiervoor zijn 4 doelstellingen geformuleerd: het bepalen van de reactie van de gewassen op een verhoogde bode ...
help
Wat je van ver haalt, is... \ Groenten en fruit [Artikel]
1986
help
Duistere handel in "heimweegroenten" vraagt meer gecoordineerde aanpak \ Groenten en fruit [Artikel]
Baijense, B. \ Duyn, W.P. van \ 1986
help
Mechanisatie van de vollegrondsgroenteteelt : nieuwe ontwikkelingen \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Meeldijk, B.P. \ 1986
help
Richtwerte fuer Nitrat in Gemuese : Folgerungen fuer die Ernaehrungsberatung \ AID Verbraucherdienst : Zeitschrift fuer Fach-, Lehr- und Beratungskraefte im Bereich Ernaehrung [Artikel]
Zorn, C. \ 1986
help
Belgie : Kwalitatief zeer goede groenten : Veilingen werken aan doorzichtiger afzet \ De tuinderij [: vakblad voor de intensieve tuinbouw] [Artikel]
Oostvogels, J. \ 1986
help
Voorlopig stikstofbemestingsadvies voor enige vollegrondsgroenteteeltgewassen, gebaseerd op de hoeveelheid minerale stikstof (N-min) in de bodem voor de teelt \ Ad fundum : bodem-, water- en bemestingszaken in akkerbouw en tuinbouw [Artikel]
Bommelje, S. \ Versteeg, E.M. \ 1986
Adviezen voor sla en andijvie, spinazie, rode en witte kool, bloemkool, broccoli, boerenkool, knolselderij, kroot, zaaiui, prei, was- en bospeen, winterpeen, stokboon, stamslaboon, doperwt, peul en tuinboon, witlof en spruitkool
help
Voorlopige onttrekkingscijfers van enige groentegewassen \ Ad fundum : bodem-, water- en bemestingszaken in akkerbouw en tuinbouw [Artikel]
Versteeg, E.M. \ 1986
Aan de hand van de Nederlandse voedingstabel en ander onderzoek wordt de opname van mineralen weergegeven voor een aantal groentegewassen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het oogstbare deel en de achterblijvende delen
help
Gemuese vorkuehlen \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Verbeek, W. \ 1986
Aan de hand van een voorbeeld betreffende het koelen van champignons wordt de relatie tussen de tijdsduur waarop het produkt de koeltemperatuur heeft aangenomen en de bewaarduur verduidelijkt. De diverse koelsystemen komen hierbij aan de orde
help
Eigen groenteteelt en koopgedrag \ NITHOO : nieuwe inventarisatie toegepaste huishoudwetenschappen, onderzoek en onderwijs [Hoofdstuk uit boek]
Mulder, G. \ 1986
Het koopgedrag van eigen moestuinbezitters
help
Zijn glas- en vollegrondsgroenten op een bedrijf verenigbaar? \ Boer en tuinder : weekblad van de Katholieke Nederlandse boeren en tuindersbond K.N.B.T.B. [Artikel]
Bayense, B. \ Hendriks, J.G.M. \ Ven, E. van der \ 1986
Aan de hand van de situatie op tuinbouwbedrijven op de Zuidhollandse eilanden worden de knelpunten belicht
help
De invloed van het koken op de voedingswaarde van groenten (1) \ Grootkeuken : voedingsblad voor instellingen en bedrijven [Artikel]
Meer, M.A. van der \ 1986
Zie ook: Grootkeuken 9 (1987) 1, blz. 28-29 (dl. 2)
help
Ontwikkelingen en perspectieven: vollegrondsgroenten in Limburg \ Vollegrond : vakblad voor de vollegrondsgroenteteler [Artikel]
Hendrix, H.A.M. \ 1986
help
Een boer met techniek in zijn vingers : Jac de Bruijn experimenteert met de computer op eigen akkerbouwbedrijf \ Ons platteland : officieel orgaan van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond [Artikel]
Biegman, A. \ 1986
Hoe een boer met techniek in zijn vingers een zeer professionele verwerkingslijn opzette voor vollegrondsgroenten die als diepvriesprodukt verkocht worden. De installatie heeft een capaciteit van 1000 kg produkt per uur en wordt gestuurd met CP/M ope ...
help
Glasgroenten in Gelderland \ Groenten en fruit [Artikel]
Vliet, J.A.M. van \ 1986
help
Unser heutiges Thema: Gemuesebau \ G.B. und G.W. Gaertnerboerse und Gartenwelt : Zeitschrift fuer Produktion und Dienstleistung im Erwerbsgartenbau [Artikel]
1986
Speciaal nummer over de groenteteelt met artikelen over: economie, gemengde bedrijven, opkweek van jonge planten, veredeling, kwaliteit van zaad, pillenzaad, bemesting met stikstof en de beschrijving van een nederlands biologisch - dynamisch bedrijf
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.