Geselecteerd op:

help
Knelpuntenrapportage nieuwe teelten : rapportage van de afzet- en teeltknelpunten bij a) Langwerpige radicchio, b) Grootbladige spinazie, c) Salatrio, d) Wortelpeterselie [Boek]
Wijk, C. van \ 2004
Deze knelpuntenrapportage is tot stand gekomen als onderdeel van het project Screening nieuwe gewassen/ productinnovatie. Binnen dit project worden van een aantal relatief onbekende gewassen de teeltkansen voor vollegrondsteelt in Nederland in kaart ...
help
Gewasbeschermingskaart vollegrondsgroenten en aardbei 2004 [Brochure]
PPO \ 2004
Gewasbeschermingskaart vollegrondsgroenten met in procenten uitgedrukt de dosering, schade en emissie met betrekking tot de milieueffecten aan het water- en bodemleven
help
Gewasbeschermingskaart vollegrondsgroenten en overigen 2004 [Brochure]
PPO \ 2004
Gewasbeschermingskaart vollegrondsgroenten en overigen met in procenten uitgedrukt de dosering, schade en emissie met betrekking tot de milieueffecten aan grondwater en bodemleven
help
Rassenproef prei vroege teelt 2004 : geen uitblinkers onder de nieuwigheden \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Reycke, L. de \ Rooster, L. de \ 2004
Preirassen voor de vroege teelt worden beoordeeld op gewas en opbrengst. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Teeltverloop en proefopzet; 2) Beoordeling van het plantmateriaal; Gewaskenmerken; 4) Oogstgegevens
help
Alsa tegen wildschade in broccoli en ijsbergsla 2004 [Boek]
Lange, J. de \ 2004
Wild kan grote schade geven aan jonge gewassen. In koolgewassen en sla kan ernstige schade optreden door uitval en groeiachterstand. Wildschade maakt telen in de vollegrond in het vroege voorjaar onmogelijk. Vanuit de praktijk komen goede geluiden ov ...
help
Implementatie, demonstratie en communicatie geïntegreerde mechanische onkruidbestrijding in de vollegrondsgroententeelt [Boek]
Biemans, H. \ Bleeker, P. \ Hermans, M. \ Joosten, D. \ Korver, R. \ Oers, C. van \ Weide, R. van der \ 2004
In de vollegrondsgroenteteelt is men in veel teelten nog afhankelijk van chemische onkruidbestrijding. De mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding zijn nog onderbelicht. In 2002 is er binnen het project Ruimte voor Groenten ervaring opgedaan ...
help
Bestrijding van Sclerotinia in stamslabonen en wortelen : proefjaar 2003 [Boek]
Meier, R. \ Schepers, H.T.A.M. \ 2004
In stamslaboon geven veldbespuitingen met Ronilan Fl, fungicide B en Contans + Ronilan Fl de beste bescherming tegen Sclerotinia sclerotiorum. De waspenen werden slechts licht aangetast en dat bleek pas na de warme bewaring. Sclerotinia heeft dus wel ...
help
Chemische onkruidbestrijding in asperge : onderzoek naar chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in een productieveld van asperge in het seizoen 2003-2004 [Boek]
Hoek, J. \ 2004
Het doel van het onderzoek is bepaling van landbouwkundige deugdelijkheid van nieuwe en bestaande herbiciden bij asperge. Er wordt onderzoek uitgevoerd bij zowel de opkweek van asperge als ook in productievelden.
help
Bestrijding van slakken in spruitkool : toetsen van pesticiden, meststoffen en molluscofage nematoden op effect tegen slakken, 1999-2002 [Boek]
Ester, A. \ Huiting, H. \ 2004
Slakken vormen een toenemend probleem in de spruitkoolteelt. Aan de ene kant lijkt het aantal slakken toe te nemen, mede door opeenvolgende natte, relatief warme winters. Aan de andere kant dunt het pakket bestrijdingsmiddelen tegen slakken uit. Omda ...
help
Screening herbiciden in kleine gewassen (AGV4421, 2004) [Boek]
Zeeland, M.G. van \ Hoek, J. \ 2004
In het kader van het meerjarig onderzoek naar de selectiviteit van herbiciden in gewassen met een klein areaal, zijn in 2004 de volgende gewassen onderzocht: blauwmaanzaad, boerenkool, Chinese kool, erwt, zaaiprei, raketblad, stamslaboon, knolselderi ...
help
Aanvoervoorspelling van bloemkool : modelstudie op basis van meerjarige aanvoergegevens [Boek]
Berg, W. van den \ Kruistum, G. van \ Putter, H. de \ Everaarts, A. \ Evenhuis, A. \ 2004
Inzicht in de te verwachte aanvoer van bloemkool kan er toe bijdragen dat een betere prijsvorming wordt gerealiseerd, doordat op de te verwachten schaarste of overvloed van het product kan worden geanticipeerd.
help
Houdbaarheid en koeling, groentegewassen : eindrapportage 2004 [Boek]
Boogaard, G. van den \ Canters, R. \ Harkema, H. \ Vollebregt, M. \ 2004
De afgelopen jaren zijn de koelketens in het naoogsttraject van groenten en fruit sterk veranderd. Ketens zijn korter geworden, de doorlooptijden van producten eveneens. Wat is het effect van koelen nog in deze ketens? Is koelen nog wel nodig, is sne ...
help
Oude streekgewassen : streekmerk De Friese Wouden [Website]
Stichting Wrâldfrucht \ 2004-2009
De Fryske Wâlden hebben een reeks aan bijzondere producten en diensten. Hier kunt u informatie en foto's over deze producten en diensten vinden. Ook staat er per product of dienst vermeld wie de producent, verwerker en handelshuis zijn. De beschreven ...
help
Ontwikkeling geleide bemestingssystemen in de teelt van prei 2002-2003 [Boek]
Geel, W.C.A. van \ Meurs, E.J.J. \ 2004
Geleide bemesting heeft tot doel om het aanbod van nutriënten beter af stemmen op de gewasvraag, zodat bij optimale productie en kwaliteit de mestgift zo klein mogelijk is en de verliezen naar het milieu worden beperkt. Prei is qua areaal één van de ...
help
Industriegroenten teler, klaar voor de toekomst? : brochure Praktijknetwerk Telen met toekomst, Akkerbouwmanifestatie thema: Industriegroenten, Vredepeel, 25 juni 2004 [Boek]
Kroonen-Backbier, B. \ Akker, H. v.d. \ 2004
Het doel van het praktijknetwerk Telen met toekomst is het bevorderen van de toepassing van meer duurzame gewasbescherming en bemesting in de brede praktijk en vermindering van de milieubelasting. In deze brochure staan voor de telers van industriegr ...
help
Groenteverwerkers klaar voor de toekomst: certificaat voor telers sluit productieketen \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Braakman, L. \ 2004
Sinds kort is procesbeheersing in de hele productieketen van industriegroenten een feit. Het onlangs geïmplementeerde Voedselveiligheidscertificaat Industriegroenten voor akkerbouwers kan bogen op een bereik van 100% . En daarmee zijn producenten en ...
help
Finanzierungsfragen im Gemüsebaubetrieb : in Zeiten von Basel II gewinnt Eigenkapital an Bedeutung \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Kromhout, B. \ 2004
Financiële planning in de groenteteelt
help
Gemüseanbau in Florida : für die US-Gemüseproduktion zweiwichtiger Staat \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Gruda, N. \ Cantliffe, D.J. \ 2004
Areaal, productie en teeltsystemen van groenten in de vollegrond en onder glas in Florida (periode 2002-2004)
help
Ernährungsstörungen an Brokkoli : Mangel- und Überschussymptome bei Brokkoli \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Anneser, K. \ Fischer, P. \ Seling, S. \ 2004
Onderzoek naar mineralenbehoefte bij broccoli. Door bemesting met voedingszouten kunnen voedingsstoornissen veroorzaakt worden
help
Radicchio im Satzanbau : Staffel-Anbau und Sorten getestet \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Kell, K. \ 2004
Resultaten van rassenonderzoek van cichorei in 2003
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.