Geselecteerd op:

help
Arbitrage in de contractteelt van industriegroenten : thema industriegroenten \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Meulenmeester, P. \ 2005
Geschillen over de uitvoering van teeltcontracten van industriegroenten kunnen worden voorgelegd aan een arbitragecommissie. Dat biedt de mogelijkheid om een geschil tussen teler, handelaar en verwerkende industrie snel en met beperkte kosten te bemi ...
help
Bestrijding van Sclerotinia in stamslaboon en waspeen : proefjaar 2004 [Boek]
Meier, R. \ Schepers, H.T.A.M. \ 2005
Sclerotinia aantasting (rattenkeutelziekte) in stamslabonen en wortelen neemt de laatste jaren steeds meer toe, ondanks het gebruik van Ronilan. Het doel van dit project is het optimaliseren van de bestrijding (timing, spuittechniek) van Sclerotinia ...
help
Rhizoctonia-decline in bloemkool [Poster]
Schilder, M. \ Postma, J. \ Schepers, R. \ [2005]
Rhizoctonia solani is een algemeen voorkomend bodempathogeen dat bij diverse gewassen schade veroorzaakt. Het is moeilijk te bestrijden vanwege complex bestaan en goede overleving in de grond. Onder bepaalde omstandigheden kan er hoge ziektewering on ...
help
Smaakconsistentie van groentegewassen in de keten: een verkenning [Boek]
Kruistum, G. van \ Vlaswinkel, M. \ 2005
Middels een inventariserende studie is inzicht verkregen in de belangrijkste smaak- en geurbepalende componenten van de gewassen aardbei, witlof, spruitkool en peen. De smaakvariatie binnen partijen en tussen partijen is onderwerp van deze studie. Di ...
help
Bestrijding van Sclerotinia in stamslabonen en wortelen : proefjaar 2004 [Boek]
Meier, R. \ Schepers, H.T.A.M. \ 2005
Op locatie PPO Vredepeel zijn in 2004 twee veldproeven aangelegd, één in stamslaboon en één in waspeen. Naast een aantal fungiciden, waaronder Ronilan werd ook de combinatie Contans door de bovengrond gewerkt plus Ronilan gewasbespuiting getoetst. Ve ...
help
Zaadbesmetting op tweejarige gewassen: ziekteoverdracht van Botrytis aclada in ui [Poster]
Langerak, K. \ Tongeren, C. van \ Köhl, J. \ [2005]
De zaaizaadproductie van tweejarige gewassen is afhankelijk van het gebruik van fungiciden voor de bestrijding van ziekten. Doel van het project is de ontwikkeling van een productiecyclus met geen of minimale chemische beschermingsmaatregelen op basi ...
help
Duurzamer telen door minder schoon te wisselen : PPO zoekt naar nieuwe middenweg \ Onder glas [Artikel]
Bezemer, J. \ 2005
‘Schoon beginnen’ is de gedragslijn van veel telers die hun gewas zoveel mogelijk biologisch willen beschermen. Maar de werkwijze brengt kapitaalvernietiging met zich mee. Want met het oude gewas worden miljoenen bestrijders opgeruimd, terwijl ergens ...
help
Lagere prijzen voor industriegroenten \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Nooren, K. \ 2005
De supermarktoorlog heeft een negatieve invloed op de contractprijzen. Maar ook door de hoge opbrengsten van de afgelopen jaren zijn de telersprijzen lager
help
Groente gestapeld: mini groentetuin \ Groei en bloei : orgaan van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde [Artikel]
Herwig, M. \ 2005
Door schalen of potten op elkaar te stapelen kun je op een klein oppervlak groente kweken
help
Themanummer bio en eko \ Vakblad AGF : vakblad voor de handel in aardappelen, groenten en fruit [Artikel]
Oever, W. van den \ Abbenhuijs, R. \ 2005
7 korte artikelen over biologische groente en fruit: een interview met Uli Schnier, voorzitter van de Task Force Marktontwikkeling Biologische landbouw; Biofach 2005; biologische aardappelen van Agrico; Wild Wonders, oorspronkelijke tomaten en komkom ...
help
Finse slatelers doen mee met de besten \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Boonekamp, G. \ 2005
De teelt van sla onder glas in Finland: verslag van een bezoek aan enkele glasteeltbedrijven. Gegevens in bijgaande tabel: Arealen en aantal telers van kasgroenten (tomaat, komkommer, botersla (grondteelt), sla-NFT) in Finland in belichte en onbelich ...
help
Middel tegen koolvlieg slaat twee vliegen in een klap \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Lange, J. de \ 2005
Bestrijding van koolvlieg en rupsen in koolplanten: koolvlieg en koolmot met een nieuw middel bestrijden
help
Rassencollectie knolvenkel zomerteelt 2004 : zes venkelrassen beproefd voor bioteelt \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Temmerman, F. \ Rapol, J. \ Delanote, L. \ 2005
Binnen het demonstratieproject 'Implementatie biologisch zaaizaad' voerde het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische teelt te Rumbeke-Beitem (PCBT) in 2004 biologisch rassenonderzoek in. Zes biologische rassen werden beoordeeld op kwalitei ...
help
Rijenbemesting met ammoniumhoudende meststoffen bij bloemkool : ammoniumsulfaatoplossing biedt perspectief \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Rooster, L. de \ 2005
Stikstof wordt door de plant opgenomen als nitraat of als amonium. Door de negatieve lading van nitraat is de binding aan het klei-humuscomplex zeer zwak. Daardoor is nitraat veel gevoeliger voor uitspoeling dan het positief geladen ammonium. Onderzo ...
help
Rassenonderzoek knolselderij \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Vanparys, L. \ 2005
In 2004 onderzocht het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw (POVLT) te Rumbeke-Beitem, op een zandlemen proefveld de plant- en gewasopbrengst, de oogst- en opbrengstgegevens alsook de kwaliteitskenmerken van twaalf r ...
help
Pflanzenschutztabellen für den Erwerbsgemüsebau 2005 : Sonderbeilage \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
2005
Richtlijnen voor gewasbescherming in de groenteteelt; grondslagen voor geïntegreerde gewasbescherming; juiste dosering van bestrijdingsmiddelen; groentesoorten
help
Verticillium longisporum schädigt Blumenkohl : Verticillium-Anfälligkeit von Blumenkohl \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Laun, N. \ Schlaghecken, J. \ Neubauer, C. \ 2005
Schadebeeld bij bloemkool van Verticillium-aantasting en een overzicht van Verticilliumgevoelige en minder vatbare rassen
help
Gegen den Bauwollkapsel : den neuen Schädling mit Trichogramma-Schlupwespen bekämpfen \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
Zimmermann, O. \ 2005
Uiterlijke kenmerken en schadebeeld in groentegewassen van de vlinder Helicoverpa armigera. Van 2005 tot en met 2007 wordt in Duitsland onderzoek gedaan naar de populatiedichtheid van Helicoverpa armigera. Klimaatverandering kan oorzaak zijn van de p ...
help
Waarom geen bloemkoolsnack?: vollegrondsgroente moet zich in de markt onderscheiden \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Oggel, B. \ 2005
De opengronds-groenteteelt kampt al jaren met sterk teruglopende resultaten. De achterstand van buitenlandse concurrenten op het gebied van teelttechniek en kwaliteit is goeddeels ingelopen. In Nederland zijn telers op zoek naar manieren om zich te o ...
help
Sonderteil : Bewässerung und Düngung \ Gemüse : das Magazin für den professionellen Gemüsebau [Artikel]
2005
In deze special worden voor de groenteteelt in de vollegrond verschillende beregeningssystemen met elkaar vergeleken (lineair beregenen, beregenen met sprinklers en mobiele beregeningsinstallaties). Ook is er aandacht voor milieubewuste bemesting
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.