Geselecteerd op:

help
Management van gewasresten : thema, effectief en duurzaam middelenpakket, BO-06-004 2.1.1 [Poster]
Kohl, J. \ Speksnijder, A. \ Groenenboom-de Haas, L. \ Hoof, R. van \ Schepers, H. \ Vlaswinkel, M. \ 2006
Hoe belangrijk zijn diverse gewasresten zoals bladeren, stelen en voeten van spruitkool voor het overleven van pathogenen? Welke pathogenen zitten op welke gewasresten? Is er een toename of afname van pathogenen in de loop van de tijd? Hoe snel verlo ...
help
Traceerbaarheid: de Surinaamse groente expert keten en Surinaamse verwerkingsbedrijven [Studentenverslag]
Narain, G. \ 2006
De interviews met diverse belanghebbenden laten zien dat er heel wat perspectieven bestaan op de inrichting en besturing van exportketens, en dus ook op traceerbaarheid. Lezing van de interviews maakt duidelijk dat samenwerking tussen de partijen in ...
help
Sectorspecial groenten en fruit \ Berichten buitenland : voor de Nederlandse agribusiness [Artikel]
Monnikhof, M.O. \ 2006
Bijdragen over regionale en nationale marktontwikkelingen en van ondernemers (Groot-Brittannië, Frankrijk, China, Kenia, Oekraine, West-Indië) bieden inzicht in de kansen voor de groenten- en fruitsector voor in Europa en daarbuiten. Ook enkele belan ...
help
Eigen beheer brengt succes in Ethiopië : Peter van der Starre (Van Oers) \ Berichten buitenland : voor de Nederlandse agribusiness [Artikel]
2006
Sperziebonenspecialist Van Oers is actief met eigen productiebedrijven in Ethiopië en Marokko. Een gesprek met de accountmanager Oost-Afrika
help
Marktonderzoek reststromen van groenten en aardappelen in de biologische keten : onderdeel van project "Groentereststromen naar biosap" [Boek]
Jukema, N.J. \ 2006
In deze rapportage wordt verslag gedaan van marktonderzoek naar reststromen van groenten en aardappelen in de biologische keten in Nederland. Dit onderzoek is een van de vijf deelonderzoeken van het project "Groentereststromen naar biosap". Het doel ...
help
Zes jaar ras-ervaring in de praktijk : venkel, radicchio en Chinese kool [Brochure]
Wijk, K. van \ [ca. 2006]
De praktijkervaringen met rassen bij een aantal kleine vollegrondsgroenten zijn afgelopen jaren door de telers middels een ras-enquête aan ons gemeld. Voor de gewassen radicchio en venkel en Chinese kool worden de ervaringen over 2000 tot en met 2005 ...
help
Het optreden van dubbele kolen en holle stronken bij bloemkool [Boek]
Everaarts, A.P. \ Putter, H. de \ 2006
Bij de teelt van bloemkool komen zogenaamde dubbele kolen voor. De kool bestaat dan uit twee, dicht tegen elkaar aan gegroeide delen. Het verschijnsel gaat meestal samen met holtes in de stronk. De precieze oorzaak van de verschijnselen onder de Nede ...
help
Trips Informatie Project 2004-2005 [Boek]
Biemans, H. \ Hadders, J. \ 2006
Het in de praktijk brengen van een geïntegreerde gewasbescherming in het gewas prei met gebruikmaking van een waarschuwingsmodel.
help
Cucurbitacins in plant food [Boek]
Gry, J. \ Søborg, I. \ Andersson, H.C. \ 2006
Poisonings caused by cucurbitaceous vegetables seem to be linked to intake of immensely bitter vegetables. The bitter and toxic compounds in these vegetables are cucurbitacins, which are well known in wild varieties of these food plants and their rel ...
help
Preventie vogelschade in vollegrondsgroentegewassen : resultaten screening en veldproeven met diverse middelen in 2006 [Boek]
Vlaswinkel, M. \ Uijthoven, W. \ Wijk, K. van \ 2006
Vanuit het productschap Tuinbouw is het project ‘Preventie Vogelschade Vollegrondsgroentegewassen’ gestart. Het uiteindelijke doel is te komen tot een ‘verruiming van de beschikbaarheid van voor vogels onaantrekkelijke stoffen’, waarvan een langdurig ...
help
Onderdrukking van Pseudomonas syringae pv porri in prei [Boek]
Overbeek, L. van \ Visser, J. \ Koenraadt, H. \ Kruistum, G. van \ [2006]
Pseudomonas syringae pathovar porri (Psp) is de veroorzaker van bacterievlekkenziekte in prei. Jaarlijks treden er grote productieverliezen op ten gevolge van uitbraak van deze ziekte bij diverse teeltbedrijven met name in Limburg en Noord Brabant. O ...
help
Zes jaar ras-ervaring in de praktijk : kleine Vollegrondsgroenten [Brochure]
Wijk, K. van \ [ca. 2006]
Telers van kleine vollegrondsgroentegewassen (bleekselderij, courgette en diverse slasoorten) hebben behoefte aan een jaarlijkse inventarisatie van de gebruikswaarde van de rassen die in Nederland verhandeld worden. Gedurende 5 jaar worden jaarlijks ...
help
Bestrijding witlofmineervlieg in witlof 2004-2005 [Boek]
Lange, J. de \ 2006
Door het tijdelijk wegvallen van dimethoaat in 2003 verdween de mogelijkheid om de witlofmineervlieg ((Napomyza chichorii) in de pennenteelt van witlof te bestrijden. Er diende dus een andere mogelijkheid te komen om schade door de mineervlieg te ver ...
help
Insecticide gebruik in oker, sopropo en kouseband in Suriname : resultaten van een enquête onder 23 telers [Boek]
Putter, H. de \ Sauers-Muller, A. van \ 2006
Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het Surituinproject. Doel van het project is de bevordering van export van Surinaamse groenten. In Nederland is een vraag naar groenten aanwezig die specifiek uit Suriname komen. Belangrijke export groenteg ...
help
Marktontwikkelingen vollegrondsgroenten 2005 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Boon, J. \ 2006
VBT-mededelingen over aanbod en prijs van witlof, bloemkool, prei, asperges, spruiten, rode kool, savooikool en witte kool in seizoen 2004-2005
help
Focus op irrigatiesturing binnen het werkdomein van de Bodemkundige Dienst van België \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Masscheleyn, P. \ Elsen, F. \ Deckers, S. \ Vergote, J. \ Elsen, F. \ 2006
In deze Focus op... aandacht voor 1) de activiteiten van de Bodemkundige Dienst van België, waaronder irrigatiesturing. 2) Beregenen in de vollegronds intensieve akkerbouw is meer dan water geven bij droogte. 3) Waterkwaliteit voor beregening. 4) Div ...
help
Plannen van zaadje tot potje \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2006
Gewassen beoordelen, continu de planning bijschaven en veel bellen. Dat is een gemiddelde dag van conservenplanner Marko Wolthuis, werkzaam bij HAK. Na Martine Bijl is hij een van de bekendste gezichten van de Nederlandse doperwtenvelden.
help
Overzicht sector uien (primair/handel) [Boek]
Jong, T. de \ 2006
Binnen de uiensector zijn vier bedrijven bezocht (primair en handel/inpak). De bedrijven vormen een kleine steekproef. Toch geven de bevindingen een beeld van blootstelling aan stof en genomen beheersmaatregelen binnen de sector. Op basis van de bezo ...
help
Spaans-Nederlands knoflookbedrijf is Chinezen te slim af \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2006
Het zijn zware tijden voor de Spaanse knoflooktelers. Tegenslagen in de teelt en aanhoudend goedkoop aanbod uit China hebben het areaal flink doen dalen. Alexis Mul en zijn Spaanse handelspartner proberen zich te onderschijden op kwaliteit. Met succe ...
help
Uitzonderlijk korte oogstperiode : rassenproef bloemkool industrie eerste vrucht 2005 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Reycke, L. \ 2006
Het doel van deze rassenproef is de gebruikswaarde nagaan van de aangeboden rassen bloemkool voor afzet aan de diepvriesindustrie. De belangrijkste criteria zijn de productie en de roosdiameter, het aantal oogstbeurten en de rooskwaliteit. In tabelle ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.