Geselecteerd op:

help
Focus op irrigatiesturing binnen het werkdomein van de Bodemkundige Dienst van België \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Masscheleyn, P. \ Elsen, F. \ Deckers, S. \ Vergote, J. \ Elsen, F. \ 2006
In deze Focus op... aandacht voor 1) de activiteiten van de Bodemkundige Dienst van België, waaronder irrigatiesturing. 2) Beregenen in de vollegronds intensieve akkerbouw is meer dan water geven bij droogte. 3) Waterkwaliteit voor beregening. 4) Div ...
help
Oude streekgewassen : streekmerk De Friese Wouden [Website]
Stichting Wrâldfrucht \ 2004-2009
De Fryske Wâlden hebben een reeks aan bijzondere producten en diensten. Hier kunt u informatie en foto's over deze producten en diensten vinden. Ook staat er per product of dienst vermeld wie de producent, verwerker en handelshuis zijn. De beschreven ...
help
Groene aders en groente : positieve en negatieve effecten van landschappelijke elementen op de groenteteelt \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Wingerden, W.K.R.E. van \ Moraal, L.G. \ Booij, C.J.H. \ Elderson, J. \ 2004
Welke bijdrage leveren landschapselementen als akkerranden, houtwallen, bosjes en ruigtes aan de verspreiding en bestrijding van ziekten en plagen in de vollegrondsgroenteteelt. Wilde planten, struiken en bomen kunnen mogelijke alternatieve waardplan ...
help
Groenten in het geding : naar een duurzame vollegrondsgroententeelt : visie van Stichting Natuur en Milieu en de 12 provinciale Milieufederaties op de toekomst van de vollegrondsgroententeelt in Nederland [Boek]
Vogelzang, T. \ Stichting Natuur en Milieu \ 2001
help
Beregenen van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen [Boek]
Dekkers, W.A. \ 2000
help
De bodemgeschiktheid voor groentegewassen [Boek]
Vandamme, J. \ Deckers, J. \ Feyen, J. \ 1994
help
Saline crops : a contribution to the diversification of the production of vegetable crops by research on the cultivation methods and selection of halophytes [Boek]
1994
help
Perspectieven voor de vollegrondsgroenteteelt in Flevoland : mogelijkheden en voorwaarden voor verdere ontwikkeling [Boek]
Rodewijk, R.A. \ Sluis, B.J. van der \ Zwaan, A.G. van der \ 1992
help
Vollegrondsgroenteteelt in West - Nederland : nu en in de toekomst [Boek]
Borgstein, M.H. \ Groot, M.J. \ 1992
help
Themadag bewaring van vollegrondsgroenten [Boek]
Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond \ Informatie en Kennis Centrum voor de Akker- en Tuinbouw \ 1990
help
Goed werkende drainage heeft regelmatig onderhoud nodig \ Groenten en fruit [Artikel]
Stallen, J. \ Kroon, J.J. \ 1988
help
Subsoil strength and yield of vegetable crops \ Soil use and management / British Society of Soil Science [Artikel]
Stone, D.A. \ 1988
help
De stikstofbemesting van vollegrondsgroenteteeltgewassen en enige aromatische kruiden : richtlijnen en adviezen gebaseerd op Nmin-onderzoek \ Ad fundum : bodem-, water- en bemestingszaken in akkerbouw en tuinbouw [Artikel]
Breimer, T. \ 1988
help
De bodemgesteldheid van het proefveld PAGV 1800 van de Stichting voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV) te Lelystad : een bodemkartering en een bodemstructuuronderzoek [Boek]
Groot, W.J.M. de \ Boersma, O.H. \ Dekkers, J.M.J. \ 1987
help
Evaluatie van het onderzoek naar vervroeging van vollegrondsgroentegewassen met afdekmaterialen [Boek]
Kramer, C.F.G. \ Poll, J.T.K. \ Vlug, J. \ Schroen, G. \ Kanters, F. \ 1987
help
Cadmium en lood in volkstuinen \ Landbouwkundig tijdschrift : met daarin opgenomen de Groene gids [Artikel]
Lune, P. van \ 1987
help
Informatiemodel "Open teelten" - bedrijf [Boek]
1987
help
Voorlopig stikstofbemestingsadvies voor enige vollegrondsgroenteteeltgewassen, gebaseerd op de hoeveelheid minerale stikstof (N-min) in de bodem voor de teelt [Boek]
Consulentschap in Algemene Dienst voor Bodem-, Water- en Bemestingszaken in de Akker- en Tuinbouw \ 1986
help
Cadmium en lood in grond en gewas van moestuinen in Nederland [Boek]
Lune, P. van \ 1986
Van 1981-'84 werd grond en gewas van 57 volkstuincomplexen in mogelijk verontreinigde gebieden (nabij verkeerswegen of industrieterreinen) onderzocht op Cd en Pb om een idee te krijgen van de eventuele verontreiniging van moestuinen in Nederland met ...
help
Vegetable growing in greenhouses in arid areas in the subtropics - Pt. II: Soil and water [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ Stichting voor Bodemkartering \ 1986
Stiboka onderzoek glastuinbouw aride gebieden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.