Geselecteerd op:

help
Innovaties in het kwadraat : samen voor extra resultaat : eindrapportage [Boek]
Hees, E. \ Vlaar, L. \ Leendertse, P. \ Zande, J. van de \ Hora, K. \ Hoekstra, M. \ Lagerwerf, M. \ Aasman, B. \ Pijnenburg, H. \ 2013
De Kader Richtlijn Water (KRW) richt zich op de verbetering van de ecologische en chemische waterkwaliteit. Eén van de knelpunten die het halen van de KRW-doelen in de weg staat is de milieubelasting van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit in ...
help
Emissiebeperkend telen : innovaties in het kwadraat \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rijken, R. \ Lagerwerf, M. \ Coninck, J. de \ Spanjers, B. \ Vlaar, L. \ 2013
Eind 2010 is het project Innovaties in het kwadraat van start gegaan. In de drie teelten wordt door toeleverende bedrijven en telers op vernieuwende manier samengewerkt aan minder belasting van grond- en oppervlaktewater door gebruik van meststoffen ...
help
Vruchtbare gronden [Boek]
Haan, J. de \ Sukkel, W. \ Molendijk, L. \ Meijer, B. \ cop. 2011
In het kader van het 10 jarig bestaan van PPO een bloemlezing van de expertise en het onderzoek van PPO-AGV op het thema bodem. PPO-AGV heeft de kennis en ervaring in huis om oplossingen te bieden voor de vragen en knelpunten die met de ontwikkeling ...
help
Mogelijkheden om milieubelasting en kosten van gewasbescherming te verlagen [Boek]
Spruijt, J. \ Spoorenberg, P.M. \ Rovers, J.A.J.M. \ Slabbekoorn, J.J. \ Kool, S.A.M. de \ Vlaswinkel, M.E.T. \ 2010
De milieubelasting door toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is tussen 1998 en 2005 flink gedaald, maar is nog steeds hoger dan de normen voor waterkwaliteit. Onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving onderzochten daarom in opdracht va ...
help
Special Schoon afvalwater lozen \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Stallen, J. \ Brakeboer, T. \ 2003
Uiteenzetting Lozingsbesluit Open Teelt en Veehouderij en hoe men bij het schonen van groenten omgaat met deze milieuwetgeving
help
Eisen inzake de kwaliteit van sproeiwater voor de vollegrondsgroentegewassen \ Bedrijfsontwikkeling. Editie tuinbouw [Artikel]
Hellings, A.J. \ 1973
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.