help
Validation of ISO 17586 soil quality : extraction of trace elements using dilute nitric acid [Boek]
Vark, Winnie van \ Harmsen, Joop \ 2016
help
'Het is tijd voor een doorbraak’ : BSNC-voorzitter Frank van der Peet pleit voor denktank natuurgrasnorm \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Voskuil, P. \ 2016
Voorzitter Frank van der Peet van de BSNC wil samen met de sportbonden een denktank c.q. brainstormgroep oprichten om een nieuwe natuurgrasnorm voor te bereiden. De brancheorganisatie, van oorsprong een aannemersclub, maar inmiddels een partij waarin ...
help
‘Natuurgrasnormen moet je hanteren als richtlijn’ : Ties Joosten over heden en verleden van de natuurgrasnorm \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Voskuil, P. \ 2016
In de hitte van de discussie over een nieuwe natuurgrasnorm zou je bijna vergeten dat er al vele decennia normen voor natuurgras bestaan. Twee keer liep het stuk op de acceptatie. Voorafgaand aan het Nationaal Sportvelden Congres, waar hij 1 december ...
help
Norm natuurgras ligt al klaar in België : Ganda-criteria ook prima toepasbaar in Nederland, zegt Belgische bio-ingenieur Ottevaere \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Voskuil, P. \ 2016
Geen kunstgrasveld wordt aangelegd zonder keuring. Maar hoe zit dat met natuurgrasvelden? Moet er geen natuurgrasnorm komen? Ja, zegt 100% van de respondenten in een mini-enquête die deze zomer op onze website stond. Maar hoe? Fieldmanager heeft goed ...
help
Eén norm voor natuurgras is al een stevige uitdaging, maar draagvlak en handhaving, is pas echt moeilijk : moeten we niet eens ernst maken met één Norm Natuurgras Sport? \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Witt, S. de \ 2016
In ons kikkerlandje is bijna alles genormeerd, gecertificeerd, gekeurd en gereguleerd. Een uitzondering op die Nederlandse regeldrift vormen onze natuurgrasvelden. Nederland heeft de beschikking over fantastische natuurgrasvelden, maar zeker niet alt ...
help
Isobus plus AEF werkt : fabrikanten leren elektronica combineren \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2015
De Duitse professor Auernhammer bedacht al in de jaren negentig dat er een standaard moest komen voor het elektronisch verbinden van trekkers en werktuigen. Het leverde Isobus op, dat in theorie een goede standaard was, maar het idee van aansluiten e ...
help
AEF maakt Isobus werkend : Peter van der Vlugt, Kverneland Group Mechatronics \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2015
Het is de grootste vrijwilligersclub binnen de leveranciers van agrarische machines: de AEF. Gezamenlijk proberen de fabrikanten hier te zorgen dat de elektronica werkt en dat aansluiten op een trekker echt plug and play is. Uniek is het volgens AEF- ...
help
Nieuwe indeling gevaarlijke producten \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Pennininckx, I. \ 2014
In de Vlaremtrein 2013 worden enkele Europese verordeningen en richtlijnen omgezet, zo ook de Europese CLP-verordening. Deze verordening legt heel wat voorwaarden op rond de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels. De ...
help
Over ontheffingen en gedragscodes : zijn jullie al volledig Flora- en faunawetproof? \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Boer, B. de \ 2013
Uitvoerenden van de gemeentelijke groenafdelingen blijken vaak al redelijk op de hoogte te zijn van de Flora- en faunawet. De afdeling ruimtelijke ordening en inrichting is dat daarentegen vaak niet of slechts beperkt. Welke impact heeft deze wet, ho ...
help
Puntvervuiling vermijden bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
D'hoop, M. \ Pauwelyn, E. \ 2012
De kwaliteit van het oppervlaktewater is de laatste jaren sterk verbeterd, maar nog steeds worden gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater teruggevonden met waarden boven de vooropgestelde normen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hoeft ...
help
‘Normen essentieel voor biobased economy’ : voorzitter CEN-commissie Fredric Petit \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Vaartjes, J. \ 2012
“Goede normen vormen belangrijke elementen om de biobased economy verder van de grond te krijgen, zoals de Europese Commissie voorstaat.” Dat zegt Fredric Petit, directeur Sustainability bij DSM, die voorzitter is geworden van de Europese normcommiss ...
help
Normen und Vorgaben für den Bau von Gewächshäusern \ Gaertnerboerse : Zeitschrift fuer Produktion, Handel und Dienstleistung im Erwerbsgartenbau [Artikel]
Reinhold, C. \ 2011
help
NOC*NSF trekt de teugels aan \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Iersel, H. van \ 2011
Op de jaarvergadering van NOC*NSF van 17 mei 2011 nam de ledenvergadering van NOC*NSF het besluit aan om de regie over keuren en normeren van sportvelden weer naar zich toe te trekken. Achtergrond hiervan is de privatisering van Isa Sport en het open ...
help
Twee keuringsinstituten? Prima, maar wat als ze elkaar gaan tegenspreken? : Keuringsinstituten zoeken naar betere afstemming op elkaar \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Raats, K. \ 2011
Traditioneel was het beheer en de controle van normen in handen van het NOC*NSF-keuringsinstituut Isa Sport. Het oordeel van deze monopolist was onbetwistbaar. Sinds de verzelfstandiging van Isa Sport en het openstellen van de markt voor meerdere tes ...
help
Nieuwe testnorm voor brandwerende schermen moet schade beperken : na ontsteking moet een schermdoek vanzelf doven \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2010
Het is telers, verzekeraars en fabrikanten van schermdoeken al jaren een doorn in het oog: de soms onwaarschijnlijke omvang en felheid waarmee branden door kassen razen en voor vele miljoenen euro’s schade aanrichten. Niet zelden dragen schermdoeken ...
help
Endotoxins : health-based recommended occupational exposure limit [Standaard]
Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen \ Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals \ 2010
Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leidt de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad gezondheidskundige advieswaarden af voor stoffen in lucht waaraan mensen blootgeste ...
help
Beleidsgericht onderzoeksprogramma fijn stof : resultaten op hoofdlijnen en beleidsconsequenties [Boek]
Matthijsen, J. \ Koelemeijer, R. \ 2010
Verhoogde concentraties van fijn stof in de lucht worden geassocieerd met nadelige gezondheidseffecten en vormen de belangrijkste milieugerelateerde ziektelast in Nederland en Europa. Om deze effecten tegen te gaan zijn op Europees niveau onder ander ...
help
Duurzamer beplanten met nieuwe RAW-bestek? : duurdere bestekken en meer verantwoordelijkheid bij aannemers \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2009
Duurzaamheid krijgt de laatste jaren terecht veel aandacht. Bij beplantingen laat zich dat eenvoudig vertalen in minder inboet en een verbeterde vitaliteit van planten en bomen. De vernieuwing van de standaard RAW-bepalingen moet een stap in de goede ...
help
Het Nederlandse erkenningenbeleid internationaal vergeleken. Is Nederland te liberaal? \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Hans, L. \ 2009
Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) heeft een aanpassing van het erkenningenbeleid voor hoenders voorgelegd aan de speciaalclubs. In 2000 is het erkenningenbeleid aanzienlijk veranderd. Wat is daar in de praktijk mee gebeurd en hoe verhoudt het Ned ...
help
Nieuwe flinkheid bij KNVB: aankondiging gebruiksnorm voor kunstgras: op tijd, maar hoe gaat nieuwe norm eruit zien? \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Iersel, H. van \ 2009
Enige tijd geleden nam de KNVB een stevig standpunt in over het dispensatiebeleid voor velden die niet aan de normen voldoen. Nu komt KNVB met een aankondiging voor de introductie van een gebruiksnorm. Niet langer meer zijn de sportfunctionele presta ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.