help
Landbouw-gerelateerde infectieziekten : verkenning van risico’s in praktijk en lacunes in beleid [Boek] - Tweede herziene versie
2014
Nederland kent een hoge dichtheid aan vee en mensen en wordt met enige regelmaat getroffen door uitbraken van besmettelijke dierziekten, die soms grote schade aanrichten aan dieren, de vee- en vleessector en recent ook aan de volksgezondheid. De over ...
help
Infectieziektebestrijding [Boek]
Kerkhof, H. van den \ 2013
In de krant staan veel berichten over infectieziekten, en veel mensen hebben een mening over de bestrijding ervan. Maar wie weet eigenlijk precies hoe het werkt? Wat zijn bekende effectieve maatregelen en wie kan deze opleggen, en waarom? Wie houdt i ...
help
De ene MRSA is de andere niet [Presentatie]
Wagenaar, J. \ 2012
Video-presentatie tijdens het symposium ‘Ik ben MRSA vrij’ van 14 december 2011 in 's-Hertogenbosch, georganiseerd vanuit het praktijknetwerk ‘Omgaan met MRSA in de intensieve veehouderij’, waarbij de achtergronden en consequenties van veegerelateerd ...
help
Infectieziekten : ongewenste wereldreizigers [Boek]
Dissel, J.T. van \ 2011
Dit cahier Infectieziekten gaat over de verspreiding van infectieziekten over de aardbol en het verband daarvan met onze veranderende levensstijl. Het gaat ook over de pogingen om uitbraken van infectieziekten te voorkomen of in de hand te houden.
help
Q-koorts - ruimingen van besmette bedrijven : evaluatieonderzoek onder geitenhouders [Boek]
Velden, P.G. van der \ 2011
Voor een onderzoek onder geitenhouders van wie het bedrijf is geruimd tijdens de Q-koortscrisis zijn onder 63 getroffen geitenhouders en 122 niet-getroffen geitenhouders en varkenshouders telefonische interviews afgenomen. Hierbij zijn vragen beantwo ...
help
Surveillance arbeidsgerelateerde infectieziekten : analyse arbeidsgerelateerde infectieziekten 2010 [Boek]
Heimeriks, C.T. \ Loo, M.A.J.M. \ Jacobi, A.J. \ 2011
Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM maakt jaarlijks een analyse van gemelde arbeidsgerelateerde infectieziekten. Deze surveillancerapportage geeft een beeld van het aantal meldingen en de soort infectieziekten, die tijdens het we ...
help
Environmental and genetic activation of a brain-adipocyte BDNF/leptin axis causes cancer remission and inhibition \ Cell [Artikel]
Cao, L. \ Liu, X. \ Lin, E.-J.D. \ Wang, C. \ Choi, E.Y. \ Riban, V. \ Lin, B. \ During, M.J. \ 2010
Cancer is influenced by its microenvironment, yet broader, environmental effects also play a role but remain poorly defined. The authors report here that mice living in an enriched housing environment show reduced tumor growth and increased remission ...
help
Hepatitis : een virus in je lever [Boek]
Boland, G.J. \ 2010
Door de globalisering neemt de kans om geïnfecteerd te raken met hepatitis toe. Daarom is het belangrijk te weten hoe besmetting is te voorkomen via veilig gedrag en vaccinatie, hoe het hepatitisvirus valt op te sporen en welke behandelingen er zijn. ...
help
Veegerelateerde MRSA: epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisering van de kloon \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Wagenaar, J.A. \ Giessen, A. van de \ 2009
Onderzoek, waarin gepoogd werd om meer inzicht te krijgen in het voorkomen van MRSA in de Nederlandse veehouderij. De varkenshouderij, vleeskalverhouderij en pluimveehouderij werden onderzocht. Geconcludeerd wordt dat MRSA wijdverspreid voorkomt in d ...
help
Risicobeoordeling schapenscheren en schapenwol voor mens en dier in de Nederlandse wolproductieketen [Boek]
Elbers, A.R.W. \ Roest, H.I.J. \ Zijderveld, F.G. van \ 2009
Het doel van dit onderzoek is een risicobeoordeling van de microbiologische risico's voor mens en dier van het schapenscheren, transport en het bewerken van schapenwol in de wolproductieketen in Nederland, inclusief de opties voor eventueel noodzakel ...
help
Molecular detection and typing of Coxiella burnetii [Boek]
Bruin, A. de \ Janse, I. \ Rotterdam, B.J. van \ 2009
help
Gezondheidseffecten van blootstelling aan endotoxine : een overzicht en de relevantie voor de veterinaire praktijk \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Smit, L.A.M. \ Wouters, I.M. \ Heederik, D. \ Douwes, J. \ 2009
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van blootstellingen aan endotoxinen, de mogelijke effecten op de gezondheid van werknemers en de relevantie voor de veterinaire praktijk
help
Diabetes : een wolf in schaapskleren [Boek]
Arends, T. \ 2009
Dit cahier behandelt de verschillende gezichten van diabetes zonder volledig te willen zijn – het is geen 'handboek'. De artikelen beginnen meestal met type 2, omdat deze vorm veel vaker voorkomt. Allerlei aspecten komen aan bod: wat is het verschil ...
help
Beroepsdermatosen bij dierenartsen \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Gelder, A. van \ Spierenburg, A. \ Lipman, L.J.A. \ 2008
In dit artikel wordt het risico op beroepsgerelateerde dermatosen (huidaandoeningen) besproken. Risicofactoren voor het verkrijgen van een beroepsdermatose en mogelijkheden ter voorkoming van beroepsdermatosen worden verduidelijkt
help
When AIDS meets poverty : implications for social capital in a village in Tanzania [Proefschrift]
Nombo, C.I. \ 2007
help
Steeds dikker : obesitas, een hardnekkige aandoening [Boek]
Vandamme, S. \ 2007
Voorkomen van obesitas is het beste - dat kan door van jongs af aan gezond te eten en veel te bewegen. Maar die boodschap blijkt lastig te verkopen. De overheid staat hier ook voor een dilemma. Als ze te streng ingrijpt in de ‘obesogene omgeving’, ka ...
help
Quantitative detection of Salmonella enterica and the specific interaction with Lactuca sativa [Proefschrift]
Klerks, M.M. \ 2007
help
Gezongheidsklachten en cognitieve effecten door blootstelling aan magnetische strooivelden van mri-scanners \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Vocht, F. de \ 2007
De blootsstellingsintensiteit en –duur aan statische magneetvelden van Magnetic Resonance Imaging (MRI)-systemen zal naar alle waarschijnlijkheid in de nabije toekomst toenemen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de ontwikkeling en het gebruik va ...
help
Antikanker coronavirussen \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Würdinger, T. \ 2007
Kanker ontstaat door veranderingen in een cel waardoor de gemuteerde cel de controle over zijn normale celdeling verliest, wat leidt tot ongeremde vermenigvuldigingen van de cel en het ontstaan van tumoren die door het lichaam kunnen uitzaaien en zo ...
help
National programme on monitoring ticks and tick-borne diseases in the Netherlands : a framework for collaboration on the study of tick-borne diseases [Brief]
Giessen, J.B.W. van der \ 2007
Een landelijke werkgroep tekenonderzoek heeft de expertise van diverse diciplines geïnventariseerd en gebundeld voor uitwisseling van onderzoeksresultaten. De werkgroep heeft de huidige lacunes in kennis geïdentificeerd en heeft aanbevelingen gedaan ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.