help
Watervrouwen aan de macht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2016
De top van het Nederlandse bedrijfsleven is nog altijd een mannenbolwerk. Het kabinet wil daar wat aan doen, desnoods met een wettelijke plicht om vrouwen aan te stellen. Hoe anders is dat in de watersector: vijf van de tien drinkwaterbedrijven worde ...
help
Bewustwording, daar gaat het ons om : Willemien Koning \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2014
Mannelijke ondernemers weten het drommels goed± zonder de inbreng van hun vrouw zou het bedrijf niet half zo goed draaien. Toch is de financièle en economische rechtspositie van de vrouwelijke ondernemer in het bedrijf vaak slecht geregeld. ´Wij lobb ...
help
Wie zijn de meest inspirerende tuinbouwvrouwen? \ KAS magazine [Artikel]
Langen, E. \ 2014
Wie zijn de meest inspirerende tuinbouwvrouwen? Dat is dit jaar dé vraag bij de jaarlijkse verkiezing Ranking the Grower, een initiatief van KAS TuinbouwCommunicatie. Deze editie van Ranking the Grower maakte de tongen in de tuinbouwsector behoorlijk ...
help
Categorie Potplanten \ KAS magazine [Artikel]
2014
Wie zijn de meest inspirerende tuinbouwvrouwen? Dat is dit jaar dé vraag bij de jaarlijkse verkiezing Ranking the Grower, een initiatief van KAS TuinbouwCommunicatie. Presentatie van de vijf kandidaten binnen de categorie Potplanten die zich op posit ...
help
Categorie Groenten \ KAS magazine [Artikel]
2014
Wie zijn de meest inspirerende tuinbouwvrouwen? Dat is dit jaar dé vraag bij de jaarlijkse verkiezing Ranking the Grower, een initiatief van KAS TuinbouwCommunicatie. Presentatie van de vijf kandidaten binnen de categorie Groenten die zich op positie ...
help
Categorie Bloemen \ KAS magazine [Artikel]
2014
Wie zijn de meest inspirerende tuinbouwvrouwen? Dat is dit jaar dé vraag bij de jaarlijkse verkiezing Ranking the Grower, een initiatief van KAS TuinbouwCommunicatie. Presentatie van de vijf kandidaten binnen de categorie Bloemen die zich op positiev ...
help
Categorie Aardbeien \ KAS magazine [Artikel]
2014
Wie zijn de meest inspirerende tuinbouwvrouwen? Dat is dit jaar dé vraag bij de jaarlijkse verkiezing Ranking the Grower, een initiatief van KAS TuinbouwCommunicatie. Presentatie van de vijf kandidaten binnen de categorie Aardbeien die zich op positi ...
help
Deze vrouwen krijgen een eervolle vermelding \ KAS magazine [Artikel]
2014
Overzicht van de 26 tuinbouwvrouwen die niet het podium haalden maar een eervolle vermelding kregen in de strijd om de titel van de 'meest inspirerende tuinbouwvrouwen'.
help
Vrouwenstudieclub Oost-Nederland: ‘Vrouwen belangrijk in varkenshouderij’ \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Burgers, R. \ 2013
Met het groter worden van de varkenshouderijen vervullen vrouwen tal van taken op het bedrijf, die anders door duurbetaalde krachten moeten worden uitgevoerd. Zij beslissen mee in bedrijfszaken en excelleren in de kraamstallen. Een aantal varkenshoud ...
help
Kansen voor vrouwelijk talent : over carrières en barrières van vrouwen bij Wageningen UR [Boek]
Lebbink, S. \ Steuten, C. \ Neefjes, M. \ Communicatiebureau de Lynx \ 2013
Dit rapport inventariseert de situatie van de doorstroming van vrouwelijke wetenschappers aan Wageningen UR. Zo blijkt er binnen Wageningen University een dik glazen plafond te bestaan, te meten aan de doorstroom van de ene functieschaal naar de volg ...
help
Weinig vrouwen aan de top \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2012
Nog weinig vrouwelijke hoogleraren, lectoren en bestuurders in het groen onderwijs. Een oorzaak is wellicht een relatief hardnekkige man-vrouw stereotypering in dat onderwijsveld. Bij de opleidingen is die er zeker.
help
Boerin/boer : een venster op de vrouw in de Vlaamse land- en tuinbouw [Boek]
Cazaux, G. \ 2011
In deze verkennende studie wordt een beeld geschetst van de rol en de positie van de vrouw in de Vlaamse land- en tuinbouw. Er wordt een geslachtsspecifieke opsplitsing gemaakt van beschikbare statistieken (landbouwenquête, statuut meewerkende echtge ...
help
Ontwikkelingen in de economische zelfstandigheid van vrouwen \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Brakel, M. van den \ 2010
Vrouwen zijn steeds vaker economisch zelfstandig. Het aandeel vrouwen van 15 tot 65 jaar dat met werken minstens het bijstandsniveau van een alleenstaande verdient, is in de periode 2000-2008 gestegen van 39 naar 46 procent. Het aandeel economische z ...
help
The role of intergenerational transfers in gendered labour patterns [Proefschrift]
Putten, A.E. van \ 2009
help
Steeds meer vrouwen economisch zelfstandig \ CBS webmagazine [Artikel]
Bos, W. \ Brakel, M. van den \ 2009
In de periode 2000–2007 is het aandeel economisch zelfstandige vrouwen toegenomen. Vooral bij vrouwen tussen 30 en 55 jaar was er een flinke stijging. Het aandeel economisch zelfstandige mannen bleef nagenoeg onveranderd
help
Genderverschillen in carrièremotivatie: ambities van vrouwelijke artsen vooral gebaat bij carrièreondersteuning \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Pas, B.R. \ Lagro-Janssen, A.L.M. \ Doorewaard, J.A.C.M. \ Eisinga, R.N. \ Peters, C.P. \ 2008
Met een internetenquête werden gegevens verkregen van mannelijke en vrouwelijke artsen uit snijdende, niet-snijdende en generalistische specialisaties (interne geneeskunde en huisartsgeneeskunde), over hun motivaties voor hun carrière en opvattingen ...
help
Meewerkende partners worstelen met prioriteiten stellen \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Klap, P. \ 2008
Menig hoveniersvrouw werkt actief mee in het bedrijf van haar partner. Hoewel meestal op de achtergrond actief, speelt ze vaak een belangrijke rol in de bedrijfsvoering. In het kader van professionalisering wil de Vereniging Hoveniers en Groenvoorzie ...
help
Ondernemende vrouwen op het platteland [Boek]
Imminga-Berends, H. \ Stegink, M. \ Jong, M. de \ 2008
In dit onderzoek werd getracht om te achterhalen wat de knelpunten en succesfactoren zijn die de vrouwelijke ondernemers op het platteland ervaren rond het hebben en runnen van een eigen bedrijf. Deze remmende dan wel stimulerende factoren kunnen bij ...
help
Verdeelde tijd : waarom vrouwen in deeltijd werken [Boek]
Portegijs, W. \ 2008
help
Privé en werk bij meewerkende : bijeenkomsten vakgroep Hoveniers \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
2008
De VHG vakgroep Hoveniers benaderde in 2008 haar achterban in verschillende doelgroepen. Met ruim 1.000 leden is het logisch dat de vakgroep bestaat uit een zeer gemêleerde groep bedrijven. Eén van de groepen die de vakgroep belangrijk vindt om er sp ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.