Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 42

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==207-C
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Poolse arbeidsmigranten in mensenrechtenperspectief : rapportage [Boek]
2013
Sinds de toetreding van Midden- en Oost-Europese landen tot de Europese Unie (EU) in 2004 en de openstelling van de Nederlandse arbeidsmarkt voor werknemers vanuit deze EU-landen in 2007, is het aantal EU-arbeidsmigranten in Nederland sterk toegenome ...
help
Nieuw in Nederland : het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen [Boek]
Gijsberts, M. \ Lubbers, M. \ 2013
Hoe gaat het met Bulgaren en Polen nadat ze net naar Nederland zijn gemigreerd? Er is in deze studie onder meer aandacht voor hun positie op de arbeidsmarkt, hun beheersing van de Nederlandse taal en hun sociale contacten en opvattingen. Hun situatie ...
help
'Back at home it just happened; you didn’t have to think about it' : self-initiated expatriates: post-relocation leisure participation and adjustment [Studentenverslag]
Ornina, B. \ 2013
The purpose of the current research is to obtain a better understanding of the post-migration leisure participation patterns of self-initiated expatriates, with a special reference to the Netherlands as a host country. In addition, this study aims to ...
help
Toerisme en beweegredenen: emigratie en remigratie vanuit Nederland naar Suriname [Studentenverslag]
Hooplot, N. \ 2011
help
Veel minder gezinnen verhuisd \ CBS webmagazine [Artikel]
Graaf, A. de \ 2009
In de eerste vier maanden van 2009 verhuisden er binnen Nederland 45 duizend mensen minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De daling van ruim 8 procent is bijna geheel toe te schrijven aan paren en gezinnen en hangt samen met de economische ...
help
Are farm households' land renting and migration decisions inter-related in rural China? \ NJAS : Wageningen journal of life sciences / Royal Society for Agricultural Sciences [Artikel]
Feng, S. \ Heerink, N. \ 2008
Economic reforms in rural China have stimulated the development of land and labour markets. The increasing importance of these two markets suggests that they might be closely inter-related, but proper statistical tests are lacking. This paper examine ...
help
Verbeterde schattingswijze van migratie over korte afstand in het model PEARL \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Wijngaarden, P. \ Jong, A. de \ 2008
De prognose, met behulp van het model PEARL, geeft een beeld an regionale ontwikkelingen in de bevolking, allochtonen en huishoudens in de periode tot 2025. In 2008 is de actualisering van deze prognose gepresenteerd. In dit artikel wordt ingegaan op ...
help
Afstand tot ouders en verhuisgedrag \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Mulder, C.H. \ Michielin, F. \ Latten, J. \ 2008
Volwassen kinderen verhuizen niet vaak in de richting van hun ouders. Als ze het doen, is het eerder rondom een eigen relatiebreuk of als ze kinderen krijgen dan bij hoge leeftijd of scheiding van de ouders. Daarnaast is een effect te zien van verwed ...
help
Migranten maken plaats voor studenten en starters \ CBS webmagazine [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ Harmsen, C. \ 2007
Sinds 2000 is het aantal mensen dat zich vanuit het buitenland in de grote steden vestigt langzaam afgenomen. Daarbij vertrekken sinds 2005 veel meer mensen uit de grote steden naar het buitenland. Er is sindsdien sprake van een vertrekoverschot: het ...
help
Integratie: een haalbare kaart : een literatuurstudie naar de haalbaarheid van de integratie van minderheden in de Nederlandse samenleving [Studentenverslag]
Fast, J.D. \ 2006
help
Nederlandse migranten in de Duitse en Belgische grensgebieden : elastische migratie \ Geografie [Artikel]
Gielis, R. \ Houtum, H. van \ 2006
De laatste jaren migreren steeds meer Nederlanders naar de overzijde van de grens. Het gaat om internationale migratie, maar mensen kunnen dagelijks terug naar hun moederland. Hoe ziet deze grensmigratie er uit en wat zijn de gevolgen?
help
Migrantenstromen en economische ontwikkeling in vroegmoderne steden : nieuwe burgers in Antwerpen en Amsterdam, 1541-1655 \ Stadsgeschiedenis / uitg. Centrum voor Stadsgeschiedenis van het departement Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen [Artikel]
Lesger, C. \ 2006
In deze bijdrage vraagt de auteur aandacht voor de herkomst en samenstelling van migrantenstromen naar vroegmoderne steden in perioden van grote economische en demografische verandering. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de economi ...
help
Survival or accumulation : migration and rural households in Burkina Faso [Proefschrift]
Wouterse, F.S. \ 2006
help
Jonge Turken en Marokkanen willen partner van dezelfde afkomst \ CBS webmagazine [Artikel]
Graaf, A. de \ 2005
Veel jonge Turken en Marokkanen die de afgelopen jaren zijn getrouwd, hebben hun partner uit Turkije of Marokko laten overkomen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat jonge, ongehuwde Turken en Marokkanen het belangrijk vinden dat hun toekomstige partner ee ...
help
Prognose van emigratie op basis van een retourmigratiemodel \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ Nicolaas, H. \ 2005
In de nieuwe bevolkingsprognose is de emigratie voor het eerst gemodelleerd aan de hand van het 'retourpercentage'. Voor zes herkomstgroeperingen zijn veronderstellingen opgesteld over het percentage immigranten dat uiteindelijk weer terugkeert (naar ...
help
Allochtonenprognose 2004–2050: belangrijkste uitkomsten \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Alders, M. \ 2005
Dit artikel beschrijft de belangrijkste uitkomsten van de nieuwe allochtonenprognose 2004–2050 van het CBS. Het aantal niet-westerse allochtonen zal in 2010 ruim 1,8 miljoen zijn, 160 duizend meer dan in 2004. Deze toename is kleiner dan die in afgel ...
help
Verhuizingen en huishoudensveranderingen in Nederland: verschillen tussen COROP-regio’s \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Ekamper, P. \ Huis, M. van \ 2005
In 2002 hing ruim de helft van het aantal verhuizingen samen met een huishoudensverandering. De belangrijkste motieven om te verhuizen zijn uit huis gaan en gaan samenwonen. De verhuiskansen zijn het hoogst in Noord-Nederland, Flevoland en de grote s ...
help
Asieldruk in Nederland zakt onder EU-gemiddelde \ Demos [Artikel]
Erf, R. van der \ 2004
In de periode 1990-2003 hebben meer dan vijf miljoen mensen asiel aangevraagd in een van de 15 landen van de (toenmalige) Europese Unie. Het aandeel van Nederland daarin bedroeg 433.000, ofwel acht procent. Dit is bijna tweemaal zoveel als het aantal ...
help
Migrantenbeleid in Vlaanderen en Wallonië, een parallel perspectief \ Ethiek & maatschappij : driemaandelijks tijdschrift [Artikel]
Coffé, H. \ Tirions, M. \ 2004
In dit artikel wordt een systematische vergelijking gemaakt tussen het Vlaamse en het Waalse migrantenbeleid en een balans opgemaakt van de overeenkomsten en verschillen. De auteurs geven een beschrijving van het Vlaamse en Waalse migrantenbeleid met ...
help
Voor het eerst sinds twintig jaar een vertrekoverschot \ CBS webmagazine [Artikel]
Tas, R. \ 2004
In 2003 emigreerden meer mensen naar een ander land dan er mensen vanuit het buitenland naar Nederland kwamen. Dit is sinds 1982 niet meer voorgekomen. In 2003 kwamen 104,5 duizend immigranten naar Nederland, terwijl 104,8 duizend emigranten ons land ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.