help
Rupsen horen poepen : praktijkgids natuurbeleving [Boek] - 3e druk
Boogmans, Jeanette \ 2018
Een praktijkgids voor volwassenen die je laat zien hoe je kinderen natuur kunt laten beleven aan de hand van zintuigen. Auteur Jeanette Boogmans heeft jarenlange ervaring met het organiseren van buitenactiviteiten en schrijft met passie over de natuu ...
help
Groen in de zorg : blooming cities #3 [Boek]
2016
Expertmeeting over de voordelen van meer groen in de zorg. Werk mee aan een actieagenda! De positieve effecten van bloemen en planten in de zorgomgeving worden steeds duidelijker. Toch zien we de toepassing van groen in de zorg slechts mondjesmaat va ...
help
Van Groen Naar Gezond: mechanismen achter de relatie groen-welbevinden : stand van zaken en kennisagenda [Boek]
Vries, Sjerp de \ 2016
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur betreffende de relatie tussen groen en contact met groen enerzijds, en gezondheid en welzijn anderzijds. Daarbij is in belangrijke mate ingezoomd op ...
help
Groendaken in Tiel : een onderzoek naar de betekenis van groendaken op Ziekenhuis Rivierenland Tiel en R.K. basisschool De Achtbaan in Tiel [Boek]
Smit, A. \ Vries, B. de \ Lammertsma, D. \ Boer, T. de \ Ottburg, F. \ 2015
In opdracht van de gemeente Tiel is een monitoring verricht aan biodiversiteit en beleving op twee groendaken en is een quickscan naar de effecten op energieverbruik gedaan. Het dak van het Ziekenhuis Rivierenland biedt meer mogelijkheden voor insect ...
help
Colourful green : immigrants’ and non-immigrants’ recreational use of greenspace and their perceptions of nature [Proefschrift]
Kloek, M.E. \ 2015
Natuurorganisaties, waaronder Staatsbosbeheer, hebben sterke vermoedens dat allochtone Nederlanders minder in de natuur komen dan autochtone Nederlanders. Ook bij natuurorganisaties in andere westerse landen, zoals in Duitsland en het Verenigd Konink ...
help
Groen en gebruik ADHD-medicatie door kinderen : de relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en de prevalentie van AD(H)D-medicatiegebruik bij 5- tot 12-jarigen [Boek]
Vries, Sjerp de \ Verheij, Robert \ Smeets, Hugo \ 2015
In deze studie is gekeken naar de relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en het gebruik van ADHD-medicatie door kinderen. De gegevens over het medicijngebruik zijn afkomstig uit de Achmea Health Database. Uit deze database zijn kinder ...
help
Groen voor gezondheid: wat hebben gezondheidsprofessionals nodig? : achtergronddcument [Boek]
Hermans, Tia \ Lemmens, Lidwien \ Postma, Annette \ 2015
Natuur werkt positief op gezondheid en welbevinden van mensen. De werkingsmechanismen achter deze positieve relatie zijn bekend: stress vermindert, lichamelijke activiteit neemt toe, de sociale cohesie in de buurt verbetert. Toch wordt natuur nauweli ...
help
Draagvlak voor natuur moet kleurrijker \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2015
Etnische afkomst speelt een rol bij de beleving van natuur. Natuurorganisaties moeten daar meer rekening mee houden als ze het draagvlak voor hun werk willen vergroten. Dat concludeert Marjolein Kloek in haar proefschrift Colourful green, waarin ze v ...
help
Buiten beter : beter buiten : leaflet [Brochure]
2015
Folder van de uitgever van het boek: Buiten beter : beter buiten, geschreven door Martin Knol.
help
Buiten beter : beter buiten [Boek]
Knol, M. \ 2015
Dit boek gaat over het maatschappelijk rendement van tuinen en openbare groenvoorzieningen. Het legt uit wat er in ons hoofd gebeurt als we ons buiten begeven. Met behulp van 6 ontwerpsleutels kunnen we zelf vormgeven aan de woonomgeving, werkomgevin ...
help
Exploring how school gardens are integrated into secondary schools [Studentenverslag]
Pelt, B. van \ 2015
School gardens are sprouting up everywhere, yet little is known about the phenomena of gardens as a teaching tool in secondary schools. This research seeks to examine how school gardens are integrated into secondary schools in the United States and t ...
help
How the hunter became the hunted : a discourse analysis on how hunters cope with the emerged resistance against hunting practices in the Netherlands [Studentenverslag]
Heijgen, E.J. van \ 2015
The word ‘hunting’ is a value-laden expression in the Netherlands nowadays. It triggers emotion with different groups in society. A diverse set of hunting discourses emerged in which normative expressions of hunting are constituted. Increasingly thes ...
help
Beleef de natuur : natuurbeleving voor mensen met een ernstige meervoudige beperking [Studentenverslag]
Stroop, M. \ 2014
Momenteel zijn er nog geen natuurbelevingsprogramma’s voor mensen met een ernstige meervoudige beperking ontwikkeld. Toch is natuurbeleving ook voor hen belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat natuur een positieve gedragsveranderi ...
help
‘Survival Skills’ : programma voor avontuurlijke natuurbeleving voor het Voortgezet onderwijs [Studentenverslag]
Hietink-van Beuningen, H. \ 2014
Dit rapport beschrijft de wijze waarop voor de stichting in2nature een lesprogramma ontwikkeld is voor het VO. In2nature streeft een duurzame relatie na tussen natuur en mens en gaat daarbij uit van de systeemgedachte dat mens en natuur niet zonder e ...
help
Jane Jacobs revisited : een herwaardering en beoordeling van het werk van Jane Jacobs in de hedendaagse, Nederlandse context aan de hand van de relatie tussen het succes van stadsparken en de diversiteit van hun omgeving [Studentenverslag]
Maljaars, H. \ 2014
Een park heeft genoeg intrinsieke kwaliteit om bezoekers aan te trekken. Jacobs bestrijdt deze basisaanname vanuit haar visie op de werking van steden. In haar visie staat diversiteit centraal; ze houdt een sterk pleidooi voor buurten met gecombineer ...
help
Murmur of limits: evoking the sensuous encounter between ecological phenomena and humans [Studentenverslag]
Valcarlos, N. \ cop. 2014
The purpose of this research is to describe the realm of human experience in the milieu of nature, in order to make available aesthetic knowledge for future ecological restoration projects. The research makes use of a case study, the southern coast o ...
help
The use of narrative sustainable energy landscapes, a case study [Studentenverslag]
Berg, K. van den \ 2014
Door andere vormen van energieopwekking verandert het landschap tegelijkertijd. Mogelijk heeft dit ook effect op de verhalen van mensen. Landschapsarchitecten gebruiken narritieven in hun ontwerp. Deze studie wil het menselijk verhaal meenemen bij an ...
help
Al die emoties, waar komen die vandaan? Natuurgerelateerde sociale praktijken en hun invloed op de omgang met grote hoefdieren in het Nederlandse landschap [Studentenverslag]
l'Ami, M. \ 2014
Controverses rondom de omgang met dieren zijn terug te vinden in discussies over natuurbeheer in Nederland. Bij natuurbeheerorganisaties bestaat de behoefte om effectiever aansluiting te vinden bij de emoties van burgers in deze discussies. Deze beho ...
help
Leren met groen : een onderzoek naar de mogelijke waarde van groene elementen op het basisschoolplein voor het spontane ervaringsgerichte leren van het kind [Studentenverslag]
As, B. van \ 2014
Dit onderzoek gaat over het ervaringsgerichte leren van kinderen op het groene basisschoolplein. Een groen schoolplein kan voorzien in verschillende functies. De indeling van deze functies kan worden afgeleidt uit de volgende definitie, deze is hier ...
help
Natuurmonumenten in beweging : een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor Natuurmonumenten om actief bij te dragen aan 'bewegen op doktersadvies' [Studentenverslag]
Vissers, A. \ 2013
Een van de ambities van Natuurmonumenten is met behulp van haar natuurgebieden bij te dragen aan het lichamelijke en geestelijke welzijn van miljoenen Nederlanders. Bewegen heeft een positief effect op de gezondheid, zowel op de korte als de lange te ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.