help
Nieuwe verdienmodellen voor de Innovatie en Demonstratie Centra [Boek]
Ruijs, M.N.A. \ 2016
In het project Kennis en Innovatie IDC Westland-Oostland is door Wageningen UR Glastuinbouw nagegaan welke alternatieve verdienmodellen er zijn voor de Innovatie en Demonstratie Centra (IDC) om minder afhankelijk te kunnen zijn van overheidssteun. Er ...
help
Learning and teaching in the regional learning environment : enabling students and teachers to cross boundaries in multi-stakeholder practices [Proefschrift]
Oonk, Carla \ 2016
help
Learning and corporate social responsibility : a study on the role of the learning organization, individual competencies, goal orientation and the learning climate in the CSR adaptation process [Proefschrift]
Osagie, Eghe Rice \ 2016
help
Verwevenheid van onderzoek en hoger onderwijs : eenheid in verscheidenheid [Boek]
Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie \ 2015
De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) geeft in dit advies antwoord op de vraag: Hoe kan het beleid stimuleren dat de verwevenheid tussen hoger onderwijs en onderzoek sterk(er) bijdraagt aan onderwijskwaliteit, onderzoekskwali ...
help
Landbouwonderzoek aan de Gentse universiteit : dossier \ Management&techniek [Artikel]
Van Outryve, J. \ 2015
Dossier landbouwonderzoek aan de Gentse universiteit bevat de volgen artikelen: Vijf onderzoeksgebieden voor het voetlicht. Van kapitaal belang. Duurzaam maar intensief. Voedselveiligheid is nooit af. Groene chemie in opmars. Milieutechnologie maakt ...
help
Chemistry & physics: fundamental for our future [Boek]
[ca. 2014]
The vision document describes the ambitions for physics and chemistry for the next ten years and is illustrated with the dreams of several young researchers. The Dutch chemistry and physics communities have described their scientific ambitions for 20 ...
help
Spel van vrijheid en verplichtingen : de ontwikkeling van intrinsieke motivatie \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Teutelink, R. \ 2013
Eenmaal zelf aan het roer tonen leerlingen meer plezier en eigenaarschap en verrassen ze jou als docent met hetgeen ze willen leren. Docent Ruud Teutelink over zijn onderzoek.
help
Kracht van beoordelen \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Benthum, N. van \ 2013
Beoordelen doe je niet aan het einde maar juist tijdens het leerproces. Niek van Bentum van Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool bericht over zijn onderzoek naar veranderende opvattingen en de praktijk van docenten.
help
Ecologisch leren doe je niet alleen : OnderwijsResearchDagen in Wageningen \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2012
De jaarlijkse OnderwijsResearchDagen werden dit jaar voor het eerst in Wageningen georganiseerd. Thema: ecologisch leren. Het ging over de opbrengsten van onderwijsonderzoek, de rol van de docent en over indringers.
help
Succes van instelling of deelnemer \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2012
Met veel enthousiasme zijn de resultaten van de benchmark over studiesucces verwelkomd. Er is immers een stijgende lijn te zien. Die lijn zit wat gecompliceerder in elkaar dan een snelle blik doet vermoeden.
help
Duurzaam doen! : leren in vitale coalities : monitoring en evaluatie van de programma's Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Natuur- en Milieueducatie [Boek]
Remmerswaal, A. \ Willems, M. \ Vader, J. \ Wals, A. \ Schouten, A. \ Weterings, R. \ 2012
Monitoring en evaluatie van de programma's "leren voor duurzame ontwikkeling" en "natuur- en milieueducatie". Binnen het programma NME heeft het instrument 'arrangementenmodel' een centrale plaats ingenomen. Binnen de arrangementen zijn nieuwe samenw ...
help
Intredeposities van mbo'ers-groen in 2011 : onderzoek naar de positie op de arbeidsmarkt en in vervolgonderwijs anderhalf jaar na diplomering [Boek]
Keppels, E. \ Jager, A. \ Hövels, B. \ 2012
Dit rapport is een eerste stap om de intredeposities van mbo groen gediplomeerden uit diverse afstudeercohorten anderhalf jaar na afstuderen met elkaar te vergelijken en ontwikkelingen te traceren. Dit rapport vergelijkt in het eerste deel de intrede ...
help
Leren via internet en proefinstallaties : hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen doceert waterstoftechnologie \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Groote, Y. de \ 2012
Acht technische hogeronderwijsinstellingen in Zuid-Nederland en Vlaanderen zijn in september vanuit het WaterstofNetprogramma gestart met meer onderwijs over de verschillende facetten van waterstof als energiedrager. Internet speelt met de ontwikkeli ...
help
Lövsta: Zweeds dierenonderzoek op één locatie \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2012
De Zweedse landbouwuniversiteit opende in 2012 haar proefboerderij Lövsta. Het nieuwe praktijkcentrum combineert op één locatie onderzoek en onderwijs op het gebied van melkkoeien, pluimvee en varkens.
help
Wetenschap in school : tien jaar Educatie- en competentstudies \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Barnier, L. \ 2011
Het was de bedoeling om klein te blijven, maar in tien jaar tijd groeide de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies van 2 fte naar zo’n veertig medewerkers en achttien promovendi. Ze verbindt wetenschap met onderwijs, en niet zonder succes. Na ...
help
Gemengd leren : etnische diversiteit en leerprestaties in het basis- en voortgezet onderwijs [Boek]
Herweijer, L. \ Brink, Y. van den \ 2011
Zwarte scholen zijn al enkele decennia een vertrouwd verschijnsel in de grotere steden van ons land. In een aantal gemeenten wordt geprobeerd de scheiding tussen leerlingen met een niet-westerse achtergrond en autochtoon Nederlandse leerlingen tegen ...
help
Naar een kern voor leerlijnen natuur- en milieueducatie : analyse van bestaande leerlijnen en synthese van een kern-leerlijn NME [Boek]
Verheijen, S. \ Koppen, C.S.A. van \ 2010
Op dit moment zijn er veel leerlijnen voor NME in omloop, en nog veel meer onderwijsmaterialen. Dit onderzoek wil bijdragen aan een betere opbouw en een grotere samenhang van leermethoden en -materialen op het gebied van NME. Dit wordt gedaan door ke ...
help
Onderzoek NME en schooltuinen regio Amstelland en de Meerlanden 2009 [Boek]
[ca. 2010]
Het regionale NME samenwerkingsverband Amstelland‐Meerlanden bestaat uit de volgende gemeenten: Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder‐Amstel, Uithoorn en Haarlemmermeer. Dit orgaan nam het initiatief om meningen t.a.v. natuur– en milieueducatieve activ ...
help
Naar een dreigend dierenartsentekort? : nieuwe generatie rundveedierenartsen zet aan tot nadenken over de organisatie van Vlaamse en Nederlandse dierenartspraktijken \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Debergh, A. \ 2010
Lagere interesse van diergeneeskundestudenten in het specialisme herkauwers zorgt de afgelopen jaren voor een terugval in afstuderende rundveedierenartsen, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Vormt het dreigende tekort straks ook een bedreiging voo ...
help
Dreigt er een tekort aan rundveedierenartsen?: nieuwe generatie rundveedierenartsen zet aan tot nadenken over de organisatie van Vlaamse en Nederlandse dierenartsenpraktijken \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Debergh, A. \ 2010
Minder interesse van diergeneeskundestudenten in het specialisme herkauwers zorgt de afgelopen jaren voor een terugval in het aantal afstuderende rundveedierenartsen, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Vormt het mogelijke tekort straks ook een bed ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.