Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 44

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==212-B-3
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Living wage \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
2015
Workers’ pay on Kenyan flower farms needs to double or even triple to attain the level of a living wage. But besides benefitting workers, is higher pay also better for the businesses? Partly yes, research suggests. But higher costs are unavoidable. S ...
help
Growing closer together : the effect of the EU Regional Policy Funds on convergence of the EU Regions [Studentenverslag]
Bakker, Christopher Remmelt \ 2015
The European Union (EU) tries to reduce the disparities in income between the EU regions. This is called convergence. The Regional Policy Funds are the instrument used to reach convergence. This thesis researches whether the EU succeeds in reaching c ...
help
Inkomens praktijkdierenartsen: goudmijn of armoede? \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Vries, F. de \ 2012
Als we een aantal forums op internet mogen geloven, wordt de dierenarts door velen als een zakkenvuller gezien. Met een grote 4wd terreinwagen volgepakt met medicijnen trekt hij langs de boeren. Daar laat hij een spoor van hoge nota’s achter en na ee ...
help
De inkomensverdeling van toekomstige ouderen in Nederland \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Knoef, M.G. \ Alessie, R.J.M. \ Kalwij, A.S. \ 2010
De toekomstige ouderen kunnen een verlaging van de pensioenhoogte goed opvangen. Vooral vrouwen zullen door toegenomen arbeidsparticipatie over hogere inkomens beschikken dan de huidige ouderen
help
Inkomenskloof tussen economisch zelfstandige vrouwen en mannen gelijk gebleven \ CBS webmagazine [Artikel]
Brakel, M. van den \ 2010
Steeds meer vrouwen zijn economisch zelfstandig. Verdiende in 2000 nog 39 procent van de vrouwen met werken ten minste het bijstandsniveau van een alleenstaande, in 2008 was dat 46 procent. Het verschil in het gemiddelde inkomensniveau met mannen ble ...
help
Armoede en inkomensongelijkheid in de Europese Unie \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Huynen, B. \ 2009
In dit artikel wordt aan de hand van verschillende indicatoren de armoede en inkomensongelijkheid in de EU-staten vergeleken. Hierbij wordt vooral ingezoomd op de verschillen tussen de vijftien oude lidstaten van de Europese Unie (EU-15) en de tien i ...
help
Knelpunten signaleren ; omgaan met lage inkomsten is maatwerk \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2009
Sterk wisselende inkomsten zijn voor de akkerbouw niet nieuw. De beste manier om slechte jaren door te komen, is in goede jaren buffers opbouwen
help
Inkomenskloof tussen mannen en vrouwen is de afgelopen jaren niet kleiner geworden \ CBS webmagazine [Artikel]
Brakel, M. van den \ Bos, W. \ 2009
Het eigen inkomen van vrouwen is aanzienlijk lager dan dat van mannen. In 2007 ontvingen vrouwen 56 procent van wat mannen kregen. Dat is evenveel als in 2003. De inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen zijn de afgelopen jaren niet kleiner gewor ...
help
Inkomens snel bergafwaarts : terugval was nooit eerder zo sterk, aldus LEI \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Dokter, H. \ Horst, M. ter \ 2009
Het landbouw-economisch bericht constateert dat de boereninkomens naar beneden zijn geknald in 2008. Alleen de varkenshouderij kreeg een stijgende lijn te pakken
help
De parade van Pen en de inkomensverdeling in Nederland \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Moonen, L. \ 2009
In de parade van Pen komt de Nederlandse bevolking voorbij in oplopende volgorde van hun inkomen. Als eerste komen mensen uit de armste gezinnen, achteraan lopen personen uit huishoudens met een topinkomen. In het begin trekken vooral jongeren, stude ...
help
"Nooit lekker geld uitgeven" : leven met fluctuerende opbrengstprijzen \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Kamphuis, E. \ Welink, M. \ 2008
Varkenshouders verdienen al tijden niets, melkveehouders zien hun hoge prijzen alweer verdampen. Leven met sterk wisselende inkomsten, hoe is dat?
help
Verdeling inkomens in beeld \ CBS webmagazine [Artikel]
2008
De ruim 7 miljoen Nederlandse huishoudens hadden in 2007 gemiddeld 31 500 euro te besteden. Huishoudens met inkomen uit arbeid of eigen onderneming en meerpersoonshuishoudens zijn sterk vertegenwoordigd in de hogere inkomensklassen. Vanaf vandaag pre ...
help
Meeste Nederlanders willen kleinere inkomensverschillen \ CBS webmagazine [Artikel]
Brakel, M. van den \ Otten, F. \ Schmeets, H. \ 2007
In de periode 2001–2005 is de inkomensongelijkheid in Nederland gelijk gebleven. De meeste burgers geven echter aan kleinere inkomensverschillen te willen. Vooral vrouwen, ouderen en lager opgeleiden tonen zich vaak voorstander van meer nivellering
help
Tijdje in het rood mag best : inkomen stukken minder stabiel dan ze waren \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Esselink, W. \ 2007
Veel kosten in het voorjaar en tegelijk minder melkgeld drukken het banksaldo. Gevolg is een tekort op de lopende rekening in de zomer. De melkpremie maakt het pas in december goed. In toekomstvisies over de melkveehouderij wordt rekening gehouden me ...
help
Merendeel vrouwen verdient minder dan partner \ CBS webmagazine [Artikel]
Hagoort, K. \ Hersevoort, M. \ 2007
In 2004 telde ons land 2,7 miljoen vrouwen (25-54 jaar) in paren. De vrouwen met inkomsten verdienden gemiddeld de helft van wat hun partners verdienden. Slechts een vijfde van deze vrouwen verdiende meer dan haar partner
help
Lage opleiding zet veel allochtonen op inkomensachterstand \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Lautenbach, H. \ Otten, F. \ 2007
De centrale onderzoeksvraag in dit artikel is welk deel van de inkomensverschillen tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen toe te schrijven is aan verschillen in opleidingsniveau. Omdat het inkomen tussen mannen en vrouwen erg uiteenloopt en ...
help
De ongelijkheid van inkomens in Nederland \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Brakel-Hofmans, M. van den \ 2007
In 2005 waren de inkomensverschillen onder de Nederlandse bevolking groter dan in 1977. Vooral in de tweede helft van de jaren tachtig steeg de ongelijkheid. Dat is vrijwel geheel toe te schrijven aan stijgende lonen, stagnerende uitkeringen en meer ...
help
Steden verkleinen inkomensachterstand \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Bruggink, J.W. \ 2007
Dit artikel heeft ten doel een actueel beeld van de inkomenssituaties van stadsgewesten te verschaffen. Daartoe wordt de inkomensverdeling in stadsgewesten in 2004 beschreven en wordt onderzocht in hoeverre de inkomensverdeling in de stadsgewesten tu ...
help
Private sector ontwikkeling en armoedebestrijding [Boek]
Adviesraad Internationale Vraagstukken \ 2006
help
Welvaartsdeling over de levensloop \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Rele, H.J.M. ter \ 2005
Het doel van dit artikel is om te laten zien dat jaarmetingen van de inkomens- of welvaartsverdeling een misleidend beeld geven van de verdeling over het gehele leven en daardoor beleidsmakers een wankele basis bieden om te bepalen of de herverdelend ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.