help
Jobs and growth generated by industrial biotechnology in Europe [Boek]
Debergh, Pieterjan \ Bilsen \ Van de Velde, Els \ 2016
This study quantifies the different economic effects associated with the activities of the industrial biotechnology (IB) sector in Europe. The results show that total employment in the IB value chain amounts to about 486.000 full-time equivalents (FT ...
help
Omdat mensen meer kosten : Husqvarna introduceert managementvolgsysteem Fleet Services voor handgedragen machines \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Vreemann, G. \ 2015
Een flinke bosmaaier, bladblazer of motorkettingzaag uitrusten met een volgsysteem lijkt overdreven, omdat die machines in vergelijking met onze zware machines weinig kosten. Toch zet Husqvarna een dergelijk systeem in de markt. De reden: uw mensen i ...
help
Colland: veel personeelsverloop in bollenteelt \ BloembollenVisie [Artikel]
Bouwmeester, R. \ 2015
Colland Arbeidsmarkt heeft onderzoek laten doen naar trends op de agrarische arbeidsmarkt. Daaruit blijkt onder meer dat de in- en uitstroom van personeel in de bloembollenteelt bovengemiddeld groot is. Ook zit de sector met relatief veel moeilijk ve ...
help
Arbeidsmarkt Colland 2014 [Boek]
Donker van Heel, P. \ Hoevenagel, R. \ 2015
Het bestuur van Colland Arbeidsmarkt heeft het initiatief genomen om via onderzoek actuele arbeidsmarktgegevens te verzamelen ter ondersteuning van beleidsvorming door sociale partners in de agrarische en groene sectoren. De uitkomsten van dit onderz ...
help
Hokdieren \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Dijkstra, B. \ Born, T. van den \ 2014
Pluimvee- en varkenshouderij zijn intensieve veehouderijsectoren die bijvoorbeeld vanwege de gewenste verduurzaming regelmatig in het nieuws zijn. Beide sectoren zitten vooral in het zuidoosten.
help
Kansen op de arbeidsmarkt? \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
2014
Dat starters op de arbeidsmarkt – de verse alumni – iets minder makkelijk een baan vinden is oud nieuws. Die trend is onlangs ingezet en er zijn geen signalen dat dit snel verandert. De pensioenleeftijd blijft omhooggaan, waardoor minder functies vri ...
help
Sectorplan Hoveniers en groenvoorziening geslaagd : ‘3,5 miljoen in het potje’ \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
Batenburg, J. \ 2014
In het sociaal akkoord heeft het kabinet met de sociale partners afgesproken dat ze hun verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt verder oppakken om werkgelegenheid te behouden, werkloosheid te voorkomen en gevolgen van de crisis te bestrijden. Daart ...
help
Alarmerende signalen : baanperspectief voor groene mbo'ers \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2014
De werkloosheid onder mbo’ers anderhalf jaar na diplomering is flink gegroeid, constateert KBA Nijmegen. In groen mbo is de werkloosheid hoger en ook sterker gestegen dan in het totale mbo. Dat geldt met name voor dieropleidingen. Het zijn alarmerend ...
help
Open teelt \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Dijkstra, B. \ Born, T. van den \ 2013
De kans op werk in de open teelt is goed. Maar de belangstelling voor deze topsector daalt.
help
Doelmatigheidsrapportage sector voedsel, natuur en leefomgeving [Boek]
2013
Deze rapportage heeft tot doel op een overzichtelijke manier een feitelijk beeld te geven van het aantal instellingen per instelling per kwalificatie binnen de sector en de spreiding van het onderwijsaanbod per kwalificatie over heel Nederland. Daarn ...
help
Eindbrochure ADLO Arbeid [Brochure]
De Sutter, R. \ Stevens, E. \ Schoonhoven, D. \ Decaesteker, E. \ 2013
Deze brochure kwam tot stand uit het Belgische ADLO-project ‘Arbeid Adelt, ook op melkveebedrijven’. Het was een demoproject betreffende arbeidsefficiëntie en economie in de melkveehouderij. Dit demonstratieproject, dat liep van 1 mei 2010 tot 30 apr ...
help
Dossier Seed Valley [Dossier]
2013
Tientallen bedrijven, gespecialiseerd in de veredeling, productie en verkoop van hoogwaardige zaden en plantaardig uitgangsmateriaal hebben hun krachtig gebundeld in de stichting Seed Valley. Alle informatie over het Seed Valley is bij elkaar gezet i ...
help
Vlaams landbouwinkomen 2013 stabiliseert op ondermaats niveau : omzetdaling in sierteelt- en boomkwekerijsector \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
2013
Volgens voorlopige cijfers zal het landbouwinkomen per voltijds tewerkgestelde arbeidskracht in 2013 globaal op nagenoeg hetzelfde niveau belanden als in 2012, namelijk op 23.304 euro. Daarmee stabiliseert het landbouwinkomen op een ondermaats niveau ...
help
Bloeien in de bollenstreek : loonwerkers verkennen kansen in een krimpende markt \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2013
Hoe zorg je ervoor dat je aantrekkelijk blijft voor een krimpende doelgroep en groeiers die de mechanisatie minder snel uit handen geven? Over die vraag boog zich een groepje loonwerkers in de Bollenstraak in Zuid-Holland. "Een gemiddelde rooimachine ...
help
Veterinaire dienstverlening \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Kroodsma, I. \ Born, . van den \ 2013
Elk jaar kiezen ruim 1800 leerlingen, merendeels meisjes, voor een mbo-4 opleiding Dierenartsassistent paraveterinair. Hoewel de crisis ook hier consequenties heeft, is er voldoende kans op werk.
help
Jouw toekomst [Boek]
2012
Bijlage bij De Telegraaf over studie- en beroepskeuze.
help
Regionale verschillen in werkgelegenheid en inkomen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Heijman, W. \ Kroes, R. \ 2012
De regionale groei van inkomen en werkgelegenheid wijkt sterk af van het landelijk gemiddelde. Het grootste deel van dit verschil kan worden verklaard door regionaal-specifieke omstandigheden.
help
De toekomstige arbeidsmarkt van de kaashandel [Boek]
Wilkens, M. \ Donker van Heel, P. \ 2012
Vergrijzing van de beroepsbevolking en ontwikkelingen in de kaashandel sector specifiek (automatisering, fusies) hebben er toe geleid dat er binnen de sector behoefte is ontstaan naar inzicht in de ontwikkeling van de toekomstige vraag naar arbeid bi ...
help
Gebrek aan geschoold personeel blijft ondernemers zorgen baren : ontwikkelingen arbeidsmarkt tuinbouw in tien jaar tijd \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Leth, P. van \ 2011
Aan het begin van de nieuwe eeuw vond nog eenderde van de bloemisterijtelers dat de krapte op de arbeidsmarkt hun bedrijfsvoering in de weg stond. Met het opengaan van de grenzen in 2004 is deze somberheid aanzienlijk afgenomen. Het tekort aan gescho ...
help
De arbeidsmarkt in 2016 : een verkenning door Aequor voor het domein voedsel, natuur & leefomgeving [Boek]
Aequor \ 2011
Een verkenning van de arbeidsmarktontwikkelingen in Nederland over vijf jaar voor de domeinen voedsel, natuur & leefomgeving, de knelpunten op de arbeidsmarkt en arbeidsmarktperspectieven per branche.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.