help
Circulaire Atlas Gelderland : rapportage [Boek]
Jutte, J.B. \ Euler-van Hulst, K. \ Roos, S. \ 2019
Het coalitieakkoord 2019-2023 ’Samen voor Gelderland’ zet via verschillende gebundelde sporen in op de circulaire economie. Bijvoorbeeld als onderdeel van de landbouw- en voedseltransitie (kringlooplandbouw). Maar ook in haar rol als vergunningverlen ...
help
Warmtebronnen in de Regionale Energie Strategie (RES) [Brochure]
2019
In de Regionale Energie Strategie wordt de regionale warmtevraag en beschikbaarheid van (duurzame) bronnen in kaart gebracht. Ook wordt inzicht gegeven in de huidige en gewenste toekomstige infrastructuur. Transitievisie Warmte die elke gemeente voor ...
help
Klimaatmonitor waterschappen : verslagjaar 2018 [Boek]
Goorts, Cindy \ Kolkhuis Tanke, Rens \ 2019
De Klimaatmonitor waterschappen verslagjaar 2018 onderzoekt de voortgang van de ambities van de waterschappen voor klimaat en duurzaamheid, zowel binnen het individuele waterschap als van de gehele waterschapssector. Daarnaast is de monitor ook een g ...
help
Brabant beweegt in kringlopen : op weg naar een circulaire economie [Boek]
Swart, B. de \ 2018
Willen we in 2050 volledig circulair zijn, dan moeten we in 2030 al minstens de helft minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Een flinke uitdaging voor Brabant; hier draait de economie vooral om landbouw, agrofood, chemie, metaa ...
help
Noord-Nederland Circulair: Routekaart naar een circulair Noord-Nederland [Boek]
Roemers, G. \ Veele, W. \ Blok, M. \ Jurgens, S. \ Kamminga, C. \ 2018
Het Grondstofstromenonderzoek dat voor u ligt geeft een basis voor verder handelen. Het onderzoek laat zien dat op de onderzochte domeinen bouw-, chemie, landbouw- en afvalverwerkende sector er kansen liggen voor bedrijven, overheden, kennisinstellin ...
help
Noord-Holland Noord : Biomassa : Fase 1: Grondstofstromen [Brochure]
[ca. 2018]
Deze biomassa scan richt zich op de bronnen van organisch materiaal die door de betrokken gemeenten waren aangewezen voor deze analyse. Deze bronnen zijn de landbouw, waarbij de veeteelt apart wordt behandeld, huishoudens, weg- en waterbouw, groen- e ...
help
Op weg naar een biobased tuinbouw [Boek]
2017
Welke mogelijkheden biedt de biobased economie voor de tuinbouw? Met die vraag startte in 2012 het programma ‘Bio Base Westland’. Vijf jaar later heeft Bio Base Westland - inmiddels Biobased Greenport Westland-Oostland - zijn bestaansrecht meer dan b ...
help
Randstad wil netwerk voor grootschalig hergebruik van kooldioxide : CO2 smart grid: van afval naar grondstof \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Ent, L. van der \ 2017
Er bestaat al een netwerk dat afgevangen CO2 uit de Rotterdamse haven naar de Westlandse kassen vervoert. Maar de ambities van West-Nederland reiken verder: uitbreiding van dit OCAP-netwerk tot een CO2 Smart Grid voor de hele Randstad en grootschalig ...
help
Topregio in circulaire agrifood : AgriFood Capital \ Food & nutrition : kwartaalblad voor de food- en nutritionsector in Zuid-Nederland [Artikel]
Joppen, L. \ 2017
AgriFood Capital wil dat Noordoost-Brabant zich ontwikkelt als een ‘regionale proeftuin’ voor de circulaire economie op gebied van agrifood. ‘Deze sector is een belangrijke economische pijler voor de regio. Deze staat echter onder druk: economisch, e ...
help
Focus op MKB : Biobased Delta \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
2017
In de Biobased Delta werken overheden uit Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland samen met het mkb, multinationals en kennisinstellingen aan de versnelling van een biobased economy. De programma’s en activiteiten richten zich zeker niet alleen op gro ...
help
Kansen voor bioraffinaderij in Delfzijl : hotspot voor houtsnippers \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Ent, L. van der \ 2017
AkzoNobel, Avantium, Chemport Europe, RWE en Staatsbosbeheer bundelen hun krachten om de haalbaarheid van een bioraffinaderij in Delfzijl te onderzoeken. Avantium’s Zambezi-proces vormt de technologische basis. Dit proces zet houtsnippers om in zuive ...
help
Groningen voorop bij vergroening chemie \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
2017
Onder de naam Chemport Europe intensiveren Chemie Park Delfzijl en Emmtec Industry & Business Park in Emmen hun samenwerking. Chemport Europe komt voort uit het werk van de Commissie Willems, die in vergroening de kans ziet voor het overleven van de ...
help
Push voor vergroening Drentse chemie \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Joppen, L. \ 2016
‘Een vergroening van de chemie, ook in Zuidoost-Drenthe, is van groot belang. De noodzaak tot een reductie van de ecologische footprint wordt groter en groter. Maar vergroening van de chemie biedt daarnaast ook economische kansen. Deze ontwikkeling w ...
help
Uitvoeringsagenda ruimtelijke visie greenport Aalsmeer : uitvoeringsstrategie- en agenda voor de periode 2015-2025 op basis van de ruimtelijke visie van de Greenport Aalsmeer [Boek]
2016
Het doel van de agenda is om tot uitvoering van de vastgestelde Ruimtelijke Visie te komen. De agenda moet vanaf dag één de diverse partijen in en rond de Greenport uitdagen en het gebied in beweging zetten. Daarvoor zijn 7 Greenport brede acties ben ...
help
Decarbonization pathways for the industrial cluster of the Port of Rotterdam : final report [Boek] - Revised version
Samadi, Sascha \ Lechtenböhmer, Stefan \ Schneider, Clemens \ Arnold, Karin \ Fischedick, Manfred \ Schüwer, Dietmar \ Pastowski, Andreas \ 2016
In 2007, the Port Authority set an ambitious goal of reducing the emissions of the port and its industrial complex by 50% by 2025 and by 60% by 2030, compared to 1990 levels as part of the Rotterdam Climate Initiative (Port of Rotterdam Authority 201 ...
help
Biomassa Alliantie [Website]
[ca. 2016]
Oost-Nederland heeft sinds 6 november 2013 een Biomassa Alliantie bestaande uit diverse terreinbeheerders, decentrale overheden en kennisinstituten. De tien alliantiepartijen werken formeel samen om biomassa dat vrijkomt door terreinbeheer – door maa ...
help
Case studies of regional bioeconomy strategies across Europe [Boek]
Charles, David \ Davies, Sarah \ Miller, Stephen \ Clement, Keith \ Overbeek, Greet \ Hoes, Anne-Charlotte \ Hasenheit, Marius \ Kiresiewa, Zoritza \ Kah, Stefan \ Bianchini, Chiara \ 2016
This report provides a summary of issues raised in the four regional case studies: Scotland, South-West Netherlands, Saxony-Anhalt and Veneto. It examines the ways in which the bioeconomy has been defined in regional strategies and the ways in which ...
help
'Onder de streep gaat het om werkgelegenheid' : Willem-Alexander en Maxima bezoeken Biobased Delta \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gastel, E. van \ 2016
Het Koningspaar liet zich op 16 februari 2016 informeren over de economische veerkracht van een regio die onder druk staat en ging aan tafel met de stakeholders in Biobased Delta.
help
Ambitieus in witte biotech : biobased in Oost- en West-Vlaanderen \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Populiere, K. van de \ 2016
Vlaanderen is bijzonder ambitieus wat de biogebaseerde economie betreft. Dat is niet verwonderlijk: de combinatie van diep water, uitstekende chemische bedrijven en de agrarische omgeving biedt veel kansen. Wat zijn de ambities van Oost- en West Vlaa ...
help
Drenthe-Groningen Europees schoolvoorbeeld \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Guiking, A. \ 2016
De provincies Groningen en Drenthe willen meer handen en voeten geven aan de ontwikkeling van de biobased economy. Extra stimulans hierin is dat de Europese Commissie het bovenstaand gebied heeft bestempeld als voorbeeldregio voor verduurzaming en ve ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.