help
'Commitment stemt me optimistisch' : Emmo Meijer, boegbeeld Source B. \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Joppen, L. \ 2015
De biobased economy krijgt langzamerhand meer vaart in de primaire sector. Wel zijn concrete ketentrajecten dun gezaaid. De weg naar een (nieuwe) markt is lang en de vooruitzichten niet kristalhelder. 'Klopt, maar het toenemend commitment, zeker onde ...
help
Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen : advies van de AuditCommissie over de resultaten van het monitoringsjaar 2014 [Boek]
Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee \ 2015
De Auditcommissie toetst jaarlijks of de gaswinning binnen de toegestane grenzen van het Rijksprojectbesluit5 en van de Natuurbeschermingswetvergunningen zijn gebleven. De rap-portages van de NAM concluderen dat in 2014: 1) de bodemdalingsnelheden bi ...
help
Technical evaluation of Twente water injection wells ROW3, ROW4, ROW7, ROW9, TUB7 and TUB10, 3 years after start of injection [Boek]
Nederlandse Aardolie Maatschappij \ 2015
Sinds 2011 injecteert NAM productiewater, afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek, in lege gasvelden in Twente. In dat jaar hervatte NAM de olieproductie in Schoonebeek, waar sinds medio jaren ’90 geen olie meer werd geproduceerd. Voor deze activ ...
help
Mijn mening : alle waterschappen moeten zich schaliegasvrij verklaren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vries, M. de \ 2014
De discussie over de winning van schaliegas duurt voort. Hoe groot zijn de risico's en wat vinden we aanvaardbaar? Marlies de Vries van Hoogheemraadschap Rijnland vindt dat waterschappen een heldere keuze moeten maken. Sterker nog: Rijnland heeft als ...
help
Aardbevingen in Groningen, wat weten we en wat nog niet? \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Schroot, B. \ Dost, B. \ 2014
Nadat het Groninger gasveld in 1959 ontdekt werd via een boring bij Slochteren, bleek dit het grootste gasveld ter wereld te zijn. Met een volume van ca. 2800 miljard kubieke meter. Sinds 1963 is er 2056 bcm aan aardgas geproduceerd. Wat er nu nog re ...
help
Magnesium, struviet, ontwatering van slib en mest : verkenning toepassing en effectiviteit diverse Mg-zouten [Boek]
Eekert, M. van \ Weijma, J. \ Schuman, E. \ 2013
Nedmag produceert verschillende magnesiumzouten. Deze zouten kunnen onder andere hun toepassing vinden in de vorming van struviet uit (water)stromen, die vrijkomen op een RWZI. Dosering van magnesium leidt tot vorming van struviet. Dit proces kan lei ...
help
Sjeiks terug in Schoonebeek : oliewinning bezorgt boeren weer extra geld \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Brummelaar, T. \ 2011
De NAM boort weer naar olie in Schoonebeek. Daar worden de boeren financieel niet slechter van, al ging de ontwikkeling niet helemaal van een leien dakje.
help
Gevolgen open mijnbouw en energie productie voor grondwater in Roemenië \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ek, R. van \ Smidt, E. \ Vliegenthart, F. \ Manders, T. \ Honders, T. \ 2011
Een consortium van Nederlandse en Roemeense partijen heeft in 2009-2010 een verkenning uitgevoerd naar de gevolgen van bruinkoolwinning via open mijnbouw en energieproductie op het bodem- en grondwatersysteem in het zuidwesten van Roemenië. Bruinkool ...
help
Drinkwaterbedrijven bezorgd over boringen naar schaliegas \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bezem, J. \ 2011
Schaliegas wordt door sommigen gezien als dé oplossing voor het opraken van de gasbel in Slochteren. In ieder geval totdat we volledig kunnen overschakelen op meer duurzame alternatieven. De techniek voor de winning van dat diepgelegen gas is echter ...
help
Oil and gas in the Netherlands : is there a future? \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Herber, R. \ Jager, J. de \ 2010
The impact of oil and, in particular, gas fields discovered in the Dutch subsurface has been very significant. However, 50 years after the discovery of the giant Groningen gas field the Netherlands has become very mature for exploration of oil and ga ...
help
Effecten bruinkoolwinning blijft omstreden zaak \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2010
In de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, niet ver van de Nederlandse grens, wordt op enorme schaal bruinkool gewonnen. Hele dorpen moeten hiervoor wijken, maar ook gaat de bruinkoolwinning gepaard met gigantische grondwateronttrekkingen. In Limbur ...
help
Gevolgen bodemdaling : gas- en zoutwinning \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haje, A. \ 2010
De bodem daalt in Noord-Nederland. In de provinvie Groningen is de verwachting dat die in 2050 zelfs met 42 centimeter is gedaald ten opzichte van 1963, het jaar, waarin met gaswinning in Slochteren werd begonnen. Alarmerend? Nee, zeggen de waterscha ...
help
De puurwaterfabriek in Emmen: rioolwater gezuiverd tot ultrapuur water [thema Puurwaterfabriek] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berends, T. \ 2010
NieuWater BV, een samenwerkingsverband van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en waterschap Velt en Vecht, ontwikkelde de afgelopen jaren de puurwaterfabriek in Emmen. De fabriek werkt gezuiverd rioolwater op tot ultrapuur water. De bronkeuze, de ...
help
Van afvalwater naar ultrapuur water [thema Puurwaterfabriek] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bos, R. \ Schuiling, R. \ 2010
De productie van ultrapuur water in Emmen is tot stand gekomen op basis van maatwerk. De bron (rwzi-effluent), de hoge eisen met betrekking tot de waterkwaliteit, de lozing van het concentraat en de leveringszekerheid hebben geleid tot een uniek wate ...
help
Puurwaterfabriek: projectmatige uitdagingen [thema Puurwaterfabriek] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schouten, P. \ Teunis, P. \ Kools, R. \ 2010
De realisatie van de puurwaterfabriek te Emmen van NieuWater BV vormde een grote uitdaging op verschillende terreinen. De gekozen techniek is nooit eerder op deze schaal in deze combinatie toegepast. De tijdsperiode vanaf het ondertekenen van het con ...
help
Ultrapuur water cruciaal voor nieuwe oliewinning [thema Puurwaterfabriek] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Donnellan, P. \ 2010
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) produceerde van 1947 tot 1996 met behulp van ja-knikkers 250 miljoen vaten olie uit het olieveld Schoonebeek. Eind 2007 besloot de NAM om de komende 25 jaar opnieuw zo'n 120 miljoen vaten olie te winnen. Met ...
help
De mineralen van Les Montmins: klein maar fijn; oude wolframmijn in noordwestelijk Massif Central (F) \ Gea : driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Geologische Aktiviteiten voor Belangstellenden in de Geologie en Mineralogie [Artikel]
Mestrom, P. \ 2009
De auteur beschrijft meerdere mineralen die hij en anderen gevonden hebben in het mijntje van Les Montmins ongeveer 3 km ten noordoosten van Echassières, in het departement Allier, Auvergne, Frankrijk
help
Afdaling naar de bron van het kwaliteitsmineraal kalium \ Aardappelwereld [Artikel]
Delleman, J. \ 2009
Jaap Brink, areamanager in Nederland voor K+S Benelux daalde samen met meegereisde mensen van ABN-AMRO-bank en fritesindustrie Lamb Weston Meijer (LWM) in het Duitse dropje Merkers af naar de mijn waar al meer dan honderd jaar in de diepe lagen van d ...
help
Het monitoren van bodemdaling veroorzaakt door gaswinning \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Ketelaar, G. \ 2009
Gini Ketelaar is september 2008 gepromoveerd op een nieuwe manier om bodemdaling in Groningen te meten. Met een oorspronkelijke gasvoorraad van 2700 miljard m3 behoort het tot de grootste gasvelden ter wereld. De kern van het promotieonderzoek was de ...
help
Olie winnen met stoom in Schoonebeek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2009
De Nederlandse Aardolie Maatschappij, NAM, is opnieuw begonnen met de exploitatie van olie uit het Schoonebekerveld in Drenthe, dat volgens deskundigen het grootste reservoir op het vaste land van Noordwest-Europa is. Hier ligt nog een voorraad van 7 ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.