help
Advanced biofuels: what holds them back? [Boek]
2019
This study from the International Renewable Energy Agency (IRENA) analyses current barriers to investment in advanced biofuels. Based primarily on a survey of industry executives and decision makers, the study aims to capture the perspective of proje ...
help
E20 Supply and Demand Study : Final Report [Boek]
2019
The objectives for this study are to: 1. Calculate the demand for ethanol in the European transport market in 2030 resulting from introduction of E20. 2. Present a scenario of how this demand could be supplied through different ethanol supply routes ...
help
Opschaling tot miljarden kubieke meters : ‘Waterstof belangrijk voor de chemie in Noord-Nederland’ \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gielen, P. \ 2019
Noord-Nederland wil miljarden kubieke meters waterstof gaan produceren. Maar dan wel CO2-neutraal. En liefst een beetje snel. Waterstof wordt namelijk gezien al cruciaal onderdeel van de groene industrie van de toekomst, als energiedrager én als gron ...
help
Werkboek energietransitie Waterschap Vallei en Veluwe [Boek]
2018
In het kader van het programma Young Innovators van het College van Rijksadviseurs heeft NOHNIK in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe onderzoek gedaan naar hoe het waterschap een bijdrage kan leveren aan de energietransitie. Daarbij is onderzoc ...
help
Country reports : The Netherlands - 2018 update [Boek]
2018
This report was prepared from the 2018 OECD/IEA World Energy Balances, combined with data and information provided by the IEA Bioenergy Executive Committee and Task members. Reference is also made to Eurostat. All individual country reports were revi ...
help
Country report : European Union - 2018 update [Boek]
2018
This report was prepared from the 2018 OECD/IEA World Energy Balances, combined with data and information provided by the IEA Bioenergy Executive Committee and Task members. Reference is also made to Eurostat. All individual country reports were revi ...
help
More with less : welcome to the precision economy [Boek]
Bruggink, Alle \ Hoeven, Diederik van der \ 2017
More and better results with less inputs.00Mankind is about to turn upside down economic self-evident truths, by the breakthrough of precision technologies like solar energy and precision agriculture, and by precision social arrangements like sharing ...
help
Biorefineries in Europe 2017 [Kaart]
2017
Map of biorefineries in Europe in 2017.
help
Energieakkoord : effecten van de energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid [Boek]
Koning, Martin \ Smit, Nicole \ Dril, Ton van \ 2016
Met de ondertekening van het Energieakkoord voor duurzame groei in 2013 hebben de energiesector, de bouw- en installatiesector en de Cle antech sector vastgelegd zich naast verduurzaming van Nederland ook in te zetten voor goede arbeidsverhoudingen, ...
help
Energietransitie vraagt om slimme warmtenetten \ Gawalo magazine [Artikel]
Roosmalen, K. van \ Weijer, H. \ 2016
De tijd dat warmtenetten alleen warmte leveren is voorbij. In de energietransitie wordt ook van warmtenetten ‘slimheid’ vereist. Zoals bij Warmtenet Hengelo dat ook ruimte biedt voor een living lab. En op het biowarmtenet in Ede zijn niet alleen woni ...
help
RVO onderzoek belemmeringen projecten TKI's Topsector Energie – voorstudie Hoge Temperatuurwarmte [Boek]
2016
n het kader van het RVO onderzoek met betrekking tot de institutionele belemmeringen in de uitrol van projecten en innovaties binnen TKI’s van de Topsector Energie heeft Loyens & Loeff zich gericht op de vierde functionaliteit zijnde de Hoge Temperat ...
help
Energie-innovaties van de Topsector: Institutionele belemmeringen en oplossingsrichtingen : een eerste verkenning van (in-)formele institutionele barrières, knelpunten, drempels en oplossingen bij innovatieve projecten ten behoeve van de energietransitie [Boek]
2016
Er ligt een grote klimaatopgave op mondiale schaal om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Voor Nederland betekent dit dat er ambitieuze doelstellingen zijn opgesteld voor de transitie van een fossiele naar een duurzame energievoorziening.De ener ...
help
Voorstudie naar Institutionele Belemmeringen Topsector Energie [Boek]
Kerkhof, M. van \ Kok, M. \ Zante, A. van \ 2016
Sinds 2011 proberen het kabinet en het Nederlandse bedrijfsleven de kenniseconomie te stimuleren, wat vorm heeft gekregen in het Topsectorenbeleid. Naast de Topsector Energie zijn acht andere topsectoren benoemd. Doelstelling van de Topsector Energie ...
help
Van volume naar waarde : handelingsperspectief voor een waardevol en schoon : Zuid-Hollands energielandschap in 2050 [Boek]
[2016]
Als we goed kijken naar ons huidige energiesysteem, zien we dat we het overgrote deel van onze aandacht richten op het elektriciteitsgebruik in huishoudens. Dit is minder dan 1% van het energieverbruik in Zuid-Holland. Is het dan zinloos om huishoude ...
help
Aan energie geen schaarste : daling van energieprijs ligt voor de hand \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2016
De energieprijzen zijn historisch laag in Nederland. Veehouders die de afgelopen jaren niet van energiemaatschappij zijn gewisseld, doen er slim aan om aanbiedingen van andere partijen eens kritisch te vergelijken. Een bedrijf met honderd melkkoeien bespaar ...
help
Energieakkoord voor duurzame groei : voortgangsrapportage 2015 [Boek]
2015
De ondertekening van het Energieakkoord voor duurzame groei door 47 organisaties, op 6 september 2013, markeert de start van een groot aantal initiatieven die de energietransitie in ons land bevorderen. In deze tweede Voortgangsrapportage legt de SER ...
help
Power to products : over de resultaten, conclusies en vervolgstappen [Boek]
Berenschot Groep \ ISPT \ CE Delft \ 2015
Bedrijven uit de procesindustrie, energieleveranciers, netwerkbeheerders en technologiepartijen hebben het project, bekend onder de naam ‘Power to Products’, uitgevoerd. De vraagstelling in het project is op welke wijze (technisch, operationeel en or ...
help
‘Aandacht voor NAM is ook een kans’ \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2015
In 1959 werd een groot gasveld ontdekt in de Groninger bodem. Nederland was blij met deze energievoorraad in eigen land en de productie werd snel opgestart. Nu, bijna zestig jaar later, staat gaswinning in een ander daglicht en wordt Groningen vooral ...
help
Energiekosten verlagen door flexibiliteit \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2014
Sinds een tweetal jaar richt het Nederlandse Powerhouse zich ook op de Belgische markt. We hadden een gesprek met sales director André Dippell. Dat leverde een interessante kijk op ontwikkelingen binnen de energiemarkt waarmee in onze sector vooral w ...
help
Welke duurzame energie win(d)t : een doorkijk naar de ontwikkelingen in Nederland tot 2020 [Brochure]
Boom, H. van den \ 2014
Deze thema-update Duurzame Energie van Rabobank Cijfers & Trends geeft een compact overzicht van de omvang, ontwikkeling en aandachtspunten per duurzame energievorm.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.