help
Vergelijk je bedrijfsresultaten ook 'gesloten' \ Management&techniek [Artikel]
Vets, H. \ 2016
Traditioneel worden de resultaten op ‘gesloten’ varkensbedrijven in bedrijfseconomische boekhoudingen gesplitst in gescheiden resultaten voor de zeugen- en vleesvarkenshouderij. Toch staan de financiële resultaten van zeugen en vleesvarkens natuurlij ...
help
Marten Nico Bierman: natuurwezens in de jaarrekening? \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Bierman, M.N. \ 2016
‘Natuurwezens in de jaarrekening? Kijk maar uit, straks moeten we nog loonbelasting voor ze gaan betalen’, zei iemand tegen me tijdens de winterconferentie in 2015. Die uitspraak inspireerde me om vooral op dit onderwerp door te gaan.
help
Terugblik op 25 jaar Kastiel \ Management&techniek [Artikel]
Vets, H. \ 2016
Bedrijfsleiderskringen (BLK) kennen een lange traditie bij Boerenbond. Deelname aan de Tiber-boekhouding vormt hiervan de basis. Hoewel niet iedereen ervoor open staat om zijn bedrijfscijfers te delen met collega’s, is het toch nog steeds een succesf ...
help
Cashflowbarometer voor de intensieve veehouderij \ Management&techniek [Artikel]
Leyten, J. \ 2016
Om de rentabiliteit in de intensieve veehouderij in Vlaanderen in kaart te brengen is de cashflowbarometer een geschikt instrument. We maken een analyse voor het vierde kwartaal van 2015 en blikken terug op de rentabiliteit voor het jaar 2015 in het ...
help
Zonder kasplan geen cent krediet : zwaar jaar leert ondernemers snel werken aan liquiditeitsmanagement \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2015
Aan het begin van het jaar een prognose maken van inkomsten en uitgaven is in de melkveehouder nog geen gemeengoed. Ondernemers die werken met een liquiditeitsbegroting, willen dit financieel overzicht echter niet meer missen. Het helpt hen verstandi ...
help
Sample of Dutch FADN 2013 : design principles and quality of the sample of agricultural and horticultural holdings [Boek]
Ge, L. \ Veen, H.B. van der \ Meer, R.W. van der \ Vrolijk, H.C.J. \ 2015
Het Europese Bedrijveninformatienet (RICA) vereist dat Nederland jaarlijks de boekhoudkundige gegevens van 1.500 boerderijen naar Brussel stuurt. Deze taak wordt uitgevoerd door het LEI en CEI. Dit rapport geeft een toelichting op de steekproef voor ...
help
Cashflowbarometer intensieve veehouderij \ Management&techniek [Artikel]
Leyten, J. \ 2015
Om een goed zicht te krijgen op de evolutie en de actuele rentabiliteit in de diverse sectoren van de intensieve veehouderij in Vlaanderen is de cashflowbarometer een goed instrument. We maken een analyse voor de eerste 3 kwartalen van dit jaar en bl ...
help
Dossier Rantsoenkosten bewaken op het melkveebedrijf \ Management&techniek [Artikel]
Schoonhoven, D. \ Decaesteker, E. \ Vaes, R. \ Vandaele, L. \ 2015
De twee artikelen binnen dit dossier gaan over de kostprijs in de melkveehouderij. Hoewel de kostprijs van melk in 2014 niet verder doorsteeg, bleef hij wel op het niveau van 2013. De kostprijs is zeer hoog vergeleken met die van vóór 2007. Het stree ...
help
Ratio-analyse in de varkenshouderij \ Management&techniek [Artikel]
Swennen, J. \ 2015
De voorlichting in de landbouwsector is al jaren vertrouwd met financiële en bedrijfseconomische begrippen die berekend worden in bedrijfseconomische boekhoudingen. Toch zijn er steeds meer vennootschappen in de sector die geen bedrijfseconomische bo ...
help
Schommelende melkprijzen: wat nu? \ De boerin [Artikel]
Booij, A. \ 2015
Van ruim 40 naar krap 30 cent. De daling die de melkprijs het afgelopen jaar doormaakte, is een voorbode voor de vrijemarktsituatie vanaf 1 april 2015. Esther Weernink van accountantskantoor Countus en Jacoline Hamming van Accon avm geven tips voor b ...
help
Bedrijfseconomische resultaten Vlaamse land- en tuinbouw : dieren en gewassen 2009-2013 op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk [Boek]
Vrints, Goedele \ Deuninck, Joeri \ Tacquenier, Boris \ DʹHooghe, Joost \ Van der Straeten, Bart \ 2015
Vanuit het beleid en de verschillende stakeholders in de land- en tuinbouw is er een groeiende vraag naar cijfers over en inzicht in de economische situatie van de verschillende sectoren. Het bedrijfseconomisch thema is daarnaast prominent aanwezig i ...
help
Verrassende eindstanden bij rendement ranking \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Versteeg, A. \ 2015
Stel je eens voor: alle belangrijke kengetallen op jouw bedrijf zitten precies op de norm, of zijn zelfs beter, hoeveel méér kun je dan theoretisch verdienen? De nieuwe module van UNIFORM-Agri, verborgen rendement, beantwoordt deze vraag. Het initiat ...
help
Ruwvoer op waarde zetten \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
2014
In het nieuwe ubk-systeem (Uniforme BedrijfsKengetallen) worden de kosten en opbrengsten van krachtvoer en zuivel automatisch ingelezen. De kosten, die een geitenhouder maakt als hij zijn dieren ruwvoer en bijproducten voert, kunnen niet automatisch ...
help
Voerbon als controlemiddel \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Ginneken, R. van \ 2014
Nutriënten, additieven en grondstoffen: het staat allemaal op de voerbon. Die lijkt in beginsel slechts een document dat het voer begeleidt. Niettemin bevat de bon ook informatie die voor een varkenshouder van praktisch nut kan zijn, zeker in het gev ...
help
KWIN nu ook als app \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2014
KWIN, Kwantitatieve Informatie Veehouderij, verscheen de afgelopen 25 jaar als lijvig handboek, zowel op papier als digitaal. Dit najaar is daar een serie apps bij gekomen, waarmee adviseurs en veehouders zelf saldo- en kostprijsberekeningen kunnen m ...
help
KWIN Veehouderij bestaat 25 jaar \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
2013
De eerste versie dateert van 1989-1990 en in augustus 2013 zal de nieuwste editie verschijnen. De KWIN (Kwantitatieve Informatie) Veehouderij bestaat daarmee 25 jaar. Met projectleider Izak Vermeij, onderzoeker bij Livestock Research van Wageningen U ...
help
Face-IT rapportage : rapportage LMM 2011 [Boek]
2013
Face-IT rapportage bevat de boekhouding van het voorbeeldbedrijf Wietse en Marjolein de Vries van het jaar 2011.
help
Blij van strakke boekhouding \ De boerin [Artikel]
Capellen, J. van \ 2013
De vele rekeningen, belastingbrieven en andere post die dagelijks in de brievenbus of e-mailbox binnenkomen, doen je duizelen. Al snel belandt alles op de toch al hoge stapel ‘onbehandeld’. Melkveehoudster Fenna Kroeze is niet van het halve werk en d ...
help
Je bedrijf in cijfers \ De boerin [Artikel]
Capellen, J. van \ 2013
Een boekhoudrapport alleen zegt niets, vinden accountant Jacoline Hamming van Accon avm en Diane Schoonhoven, melkveeconsulent van Boerenbond. ‘Belangrijk is dat je zelf tevreden bent over de cijfers. Is dit waar je heen wilt?’ Beiden bekijken de cij ...
help
Streven naar afkalven op 24 maanden meest economisch : de bedrijfseconomische boekhouding (5) \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Eyckens, S. \ 2013
In de bedrijfseconomische boekhouding wordt de kostprijs van een vaars berekend tot ze de eerste keer kalft. In dit artikel van deze artikelenreeks gaan we in op hoe deze kostprijs wordt berekend en wat de voornaamste invloedsfactoren zijn.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.