help
Gezocht: meewerkend voorman (m/v) \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2016
Met het groter en complexer worden van agrarische bedrijven nemen ook de eisen toe die aan medewerkers worden gesteld. De vacatures voor allround vakmensen zijn maar moeilijk in te vullen. „Er wordt zelfs al tegen elkaar opgeboden.”
help
De invloed op de werkvloer : werknemer met privéproblemen? \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Lamers, M.J. \ 2016
Elke werkgever krijgt vroeg of laat te maken met een werknemer met privéproblemen. In principe vallen die onder de privacy van de werknemer en staat een werkgever hier buiten. Als het werk er echter onder lijdt, is er aanleiding voor een gesprek. Wer ...
help
Nieuw ontslagrecht raakt ook werkgever \ BloembollenVisie [Artikel]
Hoogkamer, M.A. \ 2015
Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht in de Wet werk en zekerheid gewijzigd. Een van de belangrijke wijzigingen is de introductie van de zogenoemde transitievergoeding die een werkgever in veel gevallen verschuldigd zal zijn bij het einde van een arb ...
help
Basis goede verzuimaanpak \ BloembollenVisie [Artikel]
2015
Een dagje ziek zijn kost de werkgever vaak niet veel geld. Anders wordt het als een of meer werknemers langdurig ziek zijn. De kosten voor de werkgever lopen dan snel op. SAZAS zet in dit artikel uiteen wat die kosten zijn en hoe het risico daarop is ...
help
Monteur m/v gezocht : moeizame zoektocht naar personeel \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Horst, A. van der \ 2015
Landbouwmechanisatiebedrijven vinden het lastig om goede monteurs te vinden. Bijna de helft van de bedrijven geeft aan dat de moeizame zoektocht naar goed personeel de dienstverlening aan klanten schaadt en de ontwikkeling van het bedrijf frustreert.
help
Frequent kort verzuim \ BloembollenVisie [Artikel]
2015
Het komt soms voor dat een werknemer een dagje ziek is of zich met een griepje een paar dagen afmeldt voor het werk. Veel bedrijven ondernemen hierop geen actie. De werknemer is toch binnen enkele dagen weer terug op het werk. ‘Ziek maar lekker uit e ...
help
Referentiefuncties Open Teelten [Website]
[ca. 2015]
Gangbare beroepen en functies van werknemers op bedrijven met vollegrondsteelten buiten
help
Houd het simpel : schriftelijke informatie over beroepsrisico’s voor laaggeletterden \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Karreman, J. \ Norel, N. van \ Uiters, E. \ Beaujean, D. \ 2015
Mensen die problemen hebben met lezen en schrijven, ondervinden daar doorgaans veel hinder van. Ze kunnen bijvoorbeeld belangrijke informatie op hun werk over veiligheid en risico’s niet altijd goed begrijpen. We hebben verschillende varianten ontwor ...
help
Gezond, veilig en duurzaam werken : aan de slag met duurzame inzetbaarheid [Boek]
Stigas \ 2015
In de periode 2011-2012 is met het project Vandaag Werken aan Morgen in Bos en Natuur onderzoek gedaan naar de onderwerpen werkvermogen, werkbeleving, leefstijl en agressie en geweld. De uitkomsten hiervan vormen aanleiding dit boekje te ontwikkelen. ...
help
De "nieuwe" grensbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht in 2015 \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
2015
Overzicht van de bedragen die geldig zijn vanaf 1 januari 2015 wat betreft loonbeslag en loonoverdracht.
help
Bijzondere aandachtspunten tewerkstelling seizoenpersoneel \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2015
We krijgen soms verraste reacties van werkgevers wanneer ze een brief ontvangen van de RSZ dat tijdens controle van de sociale inspectie werd vastgesteld dat bepaalde zaken niet helemaal in orde zijn. De gevolgen kunnen soms zeer groot zijn. Dit is z ...
help
'Mobiliteit en vitaliteit zijn dé thema's' : strategisch personeelsbeleid : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2014
In 2020 staan medewerkers meer zelf aan het roer van hun loopbaan terwijl er dan ook een goede samenwerking is met onderwijsinstellingen en met andere overheidsorganisaties. Ontwikkelingen als vergrijzing en meer uitdagende watertechnische opgaven he ...
help
Proeftuin vernieuwende arbeidsrelaties : waterschap De Dommel : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Laak, D. van de \ 2014
Waterschappen staan voor de uitdaging hun organisatie zo in te richten dat zij zich sneller kunnen aanpassen aan externe ontwikkelingen en tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever blijven. Dit stelt nieuwe eisen aan de manier van werken en vraagt ...
help
'Het verschil moet de norm zijn' : verjongen en verkleuren : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Thomassen, R. \ 2014
Hoe zorg je als waterschap ervoor dat jonge mensen je leren kennen? Waterschap Hollandse Delta startte hiervoor in 2011 het traject Verjongen & Verkleuren. Een vervolgtraject is voorjaar 2014 in gang gezet.
help
Zelfvertrouwen en positieve energie : talentmanagement : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vliet, J. van \ 2014
De P&O adviseurs van Waterschap Aa en Maas zijn het met elkaar eens: "Aan competenties moet je voldoen; aan je kwaliteiten en talenten blijf je voordurend werken." Aa en Maas doet dat volgens een succesvolle methode.
help
Internetspiegel en vensters : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Guijt, A. \ 2014
De waterschappen hanteren 2 instrumenten waarmee medewerkers zich kunnen uitspreken over de kwaliteit van hun werk: Internetspiegel en Vensters voor bedrijfsvoering. Beide instrumenten worden in toenemende mate gebruikt.
help
Meer dan rookworst! : e-learning : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hoving, R. \ 2014
Waterschap Reest en Wieden vindt de inzetbaarheid van medewerkers erg belangrijk. Daarbij hoort ook de mogelijkheid tot ontwikkeling. Daarom is gestart met e-learning via de Hema-academie. Via een online leerportaal biedt dit waterschap zijn medewerk ...
help
De handen ineen : waterkracht : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jansen, B. \ 2014
Shared Services is niet alleen diensten leveren vanuit de gedachte dat het samen efficiënter kan. "Het betekent ook dat we veel meer gebruik gaan maken van elkaars deskundigheid", zegt coördinator Jan Tukkers van het werkgebied personele zaken van he ...
help
Tips and tricks voor een beter personeelsbeleid \ Management&techniek [Artikel]
Jolling, L. \ 2014
Soms heb je het gevoel geen ‘echte’ fruitteler meer te zijn. Je voelt je voor alles verantwoordelijk, loopt van hot naar her, bent voortdurend aan het telefoneren … Dan hebben we het nog niet gehad over de administratie die erbij komt kijken en het p ...
help
Investeren in arbeid loont \ Management&techniek [Artikel]
Jolling, L. \ 2014
Het staat als een paal boven water dat een goede arbeidsorganisatie de basis vormt voor een rendabel fruitbedrijf. Daarom besteed je best veel aandacht aan je werknemers. In een lerend netwerk leer je de betrokkenheid van je werknemers te verhogen, v ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.