help
Blijven investeren in kennis en kunde binnen werkveld bos en natuur \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
2016
De sector bos- en natuur verandert permanent. De markt ontwikkelt steeds nieuwe technieken voor de uitvoering van bos- en natuurbeheer. Ook wet- en regelgeving veranderen regelmatig en opdrachtgevers stellen steeds hogere kwaliteitseisen. Daarnaast v ...
help
Aanvragen vergoeding opleidingen groene boa's in september \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Dijk, A. van \ 2016
Boa’s worden steeds vaker geconfronteerd met overtredingen die raken aan openbare orde en veiligheid. Daarom moeten dit soort (maatschappelijke) onderwerpen ook in hun opleiding aan de orde komen. Het Rijk heeft geld toegezegd voor de vergoeding van ...
help
‘Branche moet ETW-certificering actief stimuleren’ : chronisch tekort aan ETW-gecertificeerde boomverzorgers \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Sneppen, P. van der \ 2015
‘Te veel vakbekwame boomverzorgers zien nog af van de Europese ETW-certificering omwille van de kosten.’ Dat zegt Corik Geurts, projectleider mbo aan Helicon opleidingen in Eindhoven. ‘De branche van boomverzorgers professionaliseert snel, maar laat ...
help
Opleidingen worden steeds belangrijker in agribusiness : Top20 beste werkgevers volgens studenten \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
2014
Als het gaat om starters lijkt er een verschuiving te zijn in de eisen van werkgevers. Was voorheen ervaring een belangrijk criterium, tegenwoordig willen bedrijven mensen in dienst nemen met een goede opleiding en passende competenties voor hun bedr ...
help
Kwalificatiedossiers Dierverzorging en wettelijke beroepsvereisten [Presentatie]
Lunter, M. \ [2014]
Powerpointpresentatie over wettelijke beroepsvereisten voor dierverzorgers.
help
Meer innovatieve professionals [Boek]
Onderwijsraad \ 2014
In de samenleving neemt het belang van kennis en innoverend vermogen toe. Professionals in de beroepspraktijk worden geconfronteerd met nieuwe eisen. Dat heeft consequenties voor hogescholen, zowel voor hun curricula als voor hun rol naar bedrijven e ...
help
Het curriculum 'Sportvisserij en aquacultuur'; een 'Leven lang leren'-programma (LLL) : een moderne, Europese MBO-opleiding aquacultuur \ Aquacultuur [Artikel]
Rutters, T. \ Scheerboom, J. \ 2014
Gewezen wordt op het belang van MBO-opleidingen in de aquacultuur. Op AOC De Groene Welle te Zwolle begreep men dat leerstof rond aquacultuur bij voorkeur internationaal en bij voorkeur in Europees verband moet worden georganiseerd en samengesteld.
help
‘Opleiding tilt de organisatie naar een hoger plan’ : nieuwe SVO-opleiding Productieleider \ Food & nutrition : kwartaalblad voor de food- en nutritionsector in Zuid-Nederland [Artikel]
Gielen, P. \ 2013
Een goede productieleider is goud waard. Zeker als hij (of zij) de taal van de werkvloer spreekt en het bedrijf door en door kent. Met dat uitgangspunt in het achterhoofd start SVO vakopleiding Food in Best met een nieuwe mbo-opleiding productieleide ...
help
Centrum Innovatief Vakmanschap Agri & Food : businessplan 2013-2017 [Boek]
Mil, M. van \ Knook, K. \ Buijsse, R. \ 2013
Topsector Agro & Food geeft de voorkeur aan één centrum dat Agro sectoren en Food regio’s bundelt en een landelijke uitstraling geeft. Dit doet recht aan de nauwe samenwerking in de Agro & Food, die een kracht voor innovatie is. Dit is ook noodzakeli ...
help
Open teelt \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Dijkstra, B. \ Born, T. van den \ 2013
De kans op werk in de open teelt is goed. Maar de belangstelling voor deze topsector daalt.
help
Effectief organiseren van LLL [Presentatie]
Boer, K. \ Nieuwenhuis, L. \ Gielen, P. \ [ca. 2013]
Levenslang leren zorgt ervoor dat leren en leerloopbaan centraal staan. Hoe kunnen belanghebbenden (onderwijs, werkgevers) samenwerken, wat zijn de uitdagingen. In dit verslag wordt levenslang leren in de groene sector samengevat.
help
Profielschets potentiele professional : in het proces van regionale voedselvoorziening [Boek]
[2013]
De vraag naar regionaal geproduceerd duurzaam voedsel, voortkomend uit betrouwbare voedselketens, neemt toe. Deze vraag wordt onderstreept door de boodschap uit de nota Agro&Food; werk aan een duurzamer en maatschappelijk gewaardeerd voedselproductie ...
help
Post-­‐initieel leren in de groene sector : hoeveel, hoe lang, wat en hoe lost de sector dat op? [Boek]
Jong, F. de \ Huijgevoort, M. van \ 2013
In 2010-2011 is er een onderzoek verricht hoe GKC programma’s inspelen op de post-Initieel leerbehoeften. Diverse dillema’s kwamen daar in naar voren zoals het vermogen om flexibel in te spelen op leerbehoeften en de competentie van docenten zich te ...
help
Arbeidsmarkt en student hebben te weinig oog voor elkaar \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2013
Wat vraagt de arbeidsmarkt eigenlijk van de student van vandaag oftewel de medewerker van morgen? ‘Te weinig’, vindt Frank Lenssinck, directeur/innovatiemanager bij Veenweiden Innovatie Centrum. En weten de opleidingsinstituten hun studenten de juist ...
help
'Uiteindelijk weet je het nooit': leven lang leren als bedrijfsfilosofie \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Barnier, L. \ 2013
Green organics uit Dronten groeide in dertien jaar uit tot een internationaal opererende teelt- verwerkings- en handelsonderneming. Een professionaliseringsslag op alle lagen.
help
Middenkader gebaat met opleiding assistent-bedrijfsleider : ook instroom personeel uit andere branches \ Onder glas [Artikel]
Rodenburg, J. \ 2013
Een brede tuinbouwopleiding voor praktijkmensen. Zo typeren de eerste afgestudeerde deelnemers de opleiding assistent bedrijfsleider glastuinbouw van Lentiz cursus & consult. Een studie die aankomende teamleiders en bedrijfsleiders zonder officiële p ...
help
Lust of last? : de stagiair kost het cumelabedrijf geld, maar levert meestal ook wat op \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Woerkom, M. van \ 2012
Een stagiair wordt nog vaak gezien als een last. Het kost tijd een leerling te begeleiden en tijd is geld. Toch kunnen stagiairs ook in het voordeel werken van een bedrijf. Ze draaien mee in de productie of doen onderzoek waarvoor vaste medewerkers g ...
help
Ontwikkelscan [Website]
[ca. 2012]
De ontwikkelscan biedt medewerkers én ondernemers de mogelijkheid om op een praktische manier aan de slag te gaan met doorstroom, groei en ontwikkeling. Van de belangrijkste functies uit de CAO is in kaart gebracht wat de medewerker moet kennen en ku ...
help
KIGO/WURKS project Internationale competenties [Presentatie]
Leereveld, G. \ [ca. 2012]
Presentatie over de vraag: Welke internationale competenties dient een MBO leerling te beheersen na afronding studie?
help
‘De waarde van technici wordt onderschat’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geldof, G. \ 2012
Op vrijdagochtend zit H2O in mijn brievenbus. De afstand van de brievenbus tot aan onze voordeur is ongeveer 65 meter en niet zelden heb ik tijdens deze wandeling al een eerste artikel gescand. En dat was zeker het geval bij nummer 23 van 2012. Op de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.