help
Kentekens en hogere snelheid : kabinet wil kentekens voor (land)bouwvoertuigen \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Meer, S. van der \ 2015
De ministerraad heeft ingestemd met de invoering van kentekens voor landbouwtrekkers, mobiele machines en hun aanhangwagens die op de openbare weg rijden. Tegelijkertijd wordt de maximum snelheid voor (land)bouwvoertuigen verhoogd van 25 naar 40 km/u ...
help
Betreft Grondontsmettingsmiddel metam-natrium [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2014
Antwoord op kamervragen met het verzoek aan de de regering samen met de sector de verschillende alternatieven voor het gebruik van metamnatrium in beeld te brengen en beleidsmatige belemmeringen voor het gebruik van deze alternatieven te inventariser ...
help
Goede communicatie boomkwekerij en openbare besturen nodig \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Geest, W. \ 2014
BVBA Green Supply uit Gistel liet een bevraging uitvoeren over de communicatie tussen boomkwekerijen en openbare besturen. Hieruit blijkt dat beide partijen belang hebben bij een goede communicatie. De bedrijven willen een helder beeld van wat gevraa ...
help
Integriteit in het Deltaprogramma: verkenning van knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen [Boek]
Biesbroek, R. \ Termeer, K. \ Dewulf, A. \ Keessen, A. \ Groothuijse, F. \ 2014
De doelen van dit verkennende onderzoek zijn er twee. Het identificeren van knelpunten voor het integraal uitvoeren van het Deltaprogramma en toekomstige beslissingen daarin. Het verkennen van innovatieve oplossingsrichtingen om met die knelpunten om ...
help
Framing scales and scaling frames : the politics of scale and its implications for the governance of the Dutch intensive agriculture [Proefschrift]
Lieshout, M. van \ 2014
In dit proefschrift onderzoek ik het gebruik van schaalargumenten, zogenaamde schaal frames (kaders), in verschillende beleidsinteracties over de toekomst van de Nederlandse intensieve veehouderij. Het doel van mijn onderzoek is het schaal framen (ka ...
help
Handreikingen om deel te nemen aan openbare inschrijvingen : succesvol inschrijven \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Leij, J. van der \ 2014
Waarom zou je inschrijven op een openbaar bestek. De meest voorkomende reden is werk (in concurrentie) binnenhalen. Soms wil je je met een inschrijving echter ook profileren bij een opdrachtgever waarvan je met regelmaat onderhands werk krijgt. En me ...
help
Van de ondergrond naar de onderbuik, sociaal bevingsgevaar in Groningen [essay] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Herngreen, A. \ 2014
Vanuit het perspectectief van de risicomaatschappij bekeken voldoet de huidige (institutionele) aanpak van de gaswinning en aardbevingen in Groningen totaal niet. Wie de vraag naar rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid niet stelt, kan wachten op e ...
help
Bestuur in samenhang : de bestuurlijke organisatie in Nederland [Boek]
2013
Sinds Thorbecke in 1848 als voorzitter van de Grondwetscommissie de nieuwe Grondwet schreef, is het ‘Huis van Thorbecke’ een gebouw van drie etages: het eerste bestuur vormen de gemeenten, het middenbestuur de provincies, en het bovenste bestuur het ...
help
De ongehoorzame overheid : een verkenning van de discoursen van gemeentelijke overheden over burgerinitiatieven [Boek]
Coninx, I. \ Kruit, J. \ During, R. \ 2013
Kinderen uit de wijk Welten in Heerlen bouwden een boomhut op een diffuus stuk bos langs de autobaan. Een onbeduidend gebiedje tussen openbaar groen en het verkeerstalud. De politie maande hen echter aan de hut af te breken, wegens het ontbreken van ...
help
Economische crisis dwingt waterschappen tot de stofkam \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2013
De waterschappen voelen dagelijks de druk van de economische crisis. En dan komen er vragen als: waar kan bespaard worden, welke taken horen eigenlijk bij een ander en moeten de tarieven toch niet omhoog? Hoe gaan ze met deze druk om? Welke inventivi ...
help
Gedragseconomie in natuur- en milieubeleid \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Antonides, G. \ Handgraaf, M.J.J. \ 2013
Gedragseconomisch beleid kan op velerlei terreinen worden ingezet. In het bijzonder voor natuur- en milieubeleid is het relevant omdat milieubeleid samenhangt met abstracte menselijke waarden. Het maakt dat besluitvorming op het gebied van milieu gev ...
help
Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse [Boek]
Romijn, G. \ Renes, G. \ 2013
De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een belangrijk hulpmiddel bij de exante onderbouwing van beleidskeuzes. De MKBA is een informatie-instrument dat de besluitvorming over een beleidsmaatregel of beleidsalternatief ondersteunt, zodat be ...
help
De zekerheid van onzekerheid van evacuatie bij dreigende overstroming \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Kolen, B. \ 2013
Wat is de beste evacuatiestrategie bij overstromingen? Dat was de centrale onderzoeksvraag van het proefschrift Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven responses aan de Radboud Universiteit. Het onderzoek is afgesloten met een reflec ...
help
Gezonde groei, duurzame oogst : tweede nota duurzame gewasbescherming periode 2013 tot 2023 [Boek]
2013
In deze nota is het gewasbeschermingsbeleid voor de periode 2013–2023 beschreven. Deze nota vormt een vervolg op de Nota duurzame gewasbescherming, waarin het gewasbeschermingsbeleid voor de periode 2004-2010 was vastgelegd.
help
MASPNOSE, preparatory action on Maritime Spatial Planning in the North Sea : inventory and analysis of monitoring and evaluation tools [Boek]
Vos, B. de \ Duijn, A. van \ Stuiver, M. \ Goldsborough, D. \ Pastoors, M. \ Bolman, B. \ Hommes, S. \ Maes, F. \ Sørensen, T.K. \ Stelzenmüller, V. \ Tatenhove, J. van \ 2012
This document deals with monitoring and evaluation aspects in Maritime Spatial Planning (MSP) processes. Effective monitoring and evaluation is widely recognised as a fundamental component of maritime spatial management and needs to concentrate on th ...
help
Rem op investeringen decentrale overheden : aanhoudende strijd tegen Wet Hof en verplicht schatkistbankieren \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2012
De decentrale overheden maken zich grote zorgen over de gevolgen van het wetsontwerp Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) en het voornemen tot verplicht schatkistbankieren van die overheden bij het Rijk. Dit leidt tot grote problemen voor deze overh ...
help
Samen heffen goedkoper en fijner voor burger : belastingsamenwerking \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2012
Als gemeenten en waterschappen beter samenwerken bij het heffen van belastingen, kan dat een totale bezuiniging van ruim zestig miljoen euro opleveren. Een beperkt aantal grote regionale belastingkantoren voor de lokale heffingen lijkt op termijn het ...
help
Dag van de dijk: schilders aan de slag met waterveiligheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Loonstra, P. \ 2012
Hoe kun je mensen op een creatieve manier interesseren voor het thema water en veiligheid? Het Waterschap Noorderzijlvest greep de Dag van de Dijk aan om een schilderworkshop en –wedstrijd te organiseren aan de Groninger Waddenzeedijk. Het resultaat: ...
help
Effectief beleid voor complexe problemen \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Opdam, P. \ 2012
Bij problemen op het gebied van natuur en milieu, duurzaamheid en voedselketens liggen oorzaken en gevolgen per definitie op verschillende schaalniveaus, van lokaal tot de wereld, van korte tot lange termijn. Binnen het thema Scaling and Governance w ...
help
Jaarverslag... / Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren [Jaarverslag, serie]
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren \ [1984]-
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.