Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 88

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==222-C
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid [Boek]
2019
Op 26 april 2019 heeft het kabinet een brief aan de Tweede Kamer gezonden over het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. In de brief zijn voor vier maatschappelijke thema’s missies benoemd en kernachtig omschreven. In het voorliggende docum ...
help
Totstandkoming van de transitieagenda's uit het grondstoffenakkoord [Brief]
Wiebes, E. \ 2018
In het regeerakkoord is afgesproken dat het Kabinet de afspraken uit het Rijksbrede Programma circulaire economie en de transitieagenda’s uit het Grondstoffenakkoord als onderdeel van de klimaatopgave zal uitvoeren om de transitie naar een circulaire ...
help
Groen en Gemeenteraadsverkiezingen : aandacht voor groen in de partijprogramma´s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 [Boek]
Visschedijk, P.A.M. \ 2018
help
Toekomstvisies op de circulaire economie [Boek]
Hessels, L.K. \ Alphen, H.J. van \ Frijns, J. \ Schalkwijk, Bart \ 2018
Uit onderzoek onder acht sleutelspelers in de circulaire economie blijkt overeenstemming over het beeld van de circulaire economie, maar verschil van inzicht over de weg ernaartoe. Bestudering van visiedocumenten en gesprekken met betrokken professio ...
help
Opiniestuk sustainable development goals : transities realiseren met duurzaam bodem - en landgebruik [Boek]
Mol, G. \ Cleen, M. de \ Molenaar, C. \ Keesstra, S. \ Visser, S. \ Okx, J. \ 2017
In 2015 hebben de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen – beter bekend als de Sustainable Development Goals of kortweg SDGs – aangenomen als de weg waarlangs ze de meest urgente problemen op het gebied van armoede, honger, maar ook onderwi ...
help
Basisgids omgevingswet [Boek]
[ca. 2017]
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bouwt aan bewustwording en kennisoverdracht rond de Omgevingswet. Daarbij hoort ook het beschikbaar stellen van materiaal voor trainingen en presentaties. Wilt u zelf een training of presentatie geven? Pa ...
help
BioSTEP : Promoting stakeholder engagement and public awareness for a participative governance of the European bioeconomy : Good practice guidelines for stakeholder and citizen participation in bioeconomy strategies [Boek]
Davies, S. \ Ribeiro, B. \ Overbeek, G. \ 2017
This document has been developed as part of Work Package 3 of the BioSTEP project, which has examined current participatory practices, involving both stakeholders and citizens, in bioeconomy strategies in six case studies, namely: Two case studies at ...
help
Doe het zelf : burgerinitiatieven in de natuur \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Nijland, R. \ 2015
Samen met Irini Salverda en Roel During schreef Van Dam het boek Burgers en hun Landschap. Dat biedt een overzicht van tien jaar onderzoek naar burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief. Wat bezielt deze bevlogen burgers, welke drijfveren hebb ...
help
Stappen in buurt- en Dorpskracht : initiatieven in samenwerking op de voet gevolgd [Boek]
2015
In 2012 startte Movisie met het volgen van 25 initiatieven in buurt- of dorpskracht: burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken. In dit E-boek is verslag gedaan van de be ...
help
Het wordt tijd voor een Green Deal burgerparticipatie : grootste uitdaging lijkt niet falende regelgeving, maar onwennigheid bij de betrokken overheden \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2015
Het is nog steeds relatief klein, maar de laatste jaren zagen we een sterk groeiend aantal innovatieve contracten waarvan burgerparticipatie of burgerinitiatieven een onderdeel uitmaken. Vakblad Stad + Groen nodigde een aantal CEO’s van grote groenvo ...
help
Gene drives : beleidssignalering [Boek]
Westra, J. \ Vlugt, C. J. B. van der \ Roesink, C. H.. \ Hogervorst, P. A. M.. \ Glandorf, D. C. M.. \ 2015
Gene drives zijn genetische eigenschappen die zodanig in het DNA van een organisme zijn ingebouwd dat ze aan alle nakomelingen worden doorgegeven, in plaats van aan een deel. Dit werkt ook door in de volgende generaties. Vooral als organismen zich sn ...
help
De verleiding weerstaan : grenzen aan beïnvloeding van gedrag door de overheid [Boek]
2014
Diverse maatschappelijke vraagstukken hangen samen met het gedrag van burgers. Denk aan obesitas, energieverbruik en schuldenproblematiek. Vanuit wetenschappelijke disciplines als psychologie en gedragseconomie is steeds meer kennis over gedragsbeïnv ...
help
'Ga vroegtijdig de dialoog aan' "controverses niet met de mantel der wetenschap bedekken \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Ent, L. van der \ 2014
Ondergrondse CO2-opslag en schaliegaswinning zijn voorbeelden van maatschappelijke kwesties die veel weerstand oproepen. Het Rathenau Instituut analyseerde zes van dergelijke controverses in de beleidsarena waarbij wetenschap als onderbouwing moest d ...
help
Dossier burgerparticipatie en burgerinitiatieven [Dossier]
[ca. 2014]
In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden en resultaten van onderzoek naar burgerinitiatieven en burgerparticipatie. Bij burgerparticipatie vragen overheden en grote natuur- en landschapsorganisaties groepen burgers om mee te denken of mee te doen ...
help
Wetenschap als strijdtoneel : publieke controversen rond wetenschap en beleid [Boek]
Blankesteijn, M. \ Munnichs, G. \ Drooge, L. van \ Dorren, G. \ 2014
In deze studie gaan we aan de hand van zes controversen in op vragen als: op wat voor wijze doen beleidsmakers een beroep op wetenschappelijke expertise? Hoe reageren andere partijen (omwonenden, gemeenten, maatschappelijke organisaties) daarop? Is h ...
help
Gentechnologie - ruimte voor dialoog tussen horenden : advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken [Boek]
Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving \ 2014
Vaak wordt gesteld dat toepassing van gentechnologie bij gewassen kansen biedt om een bijdrage te leveren aan duurzame landbouw. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het verbeteren van de resistentie van de plant tegen ziekten en plagen, waardoor het geb ...
help
Met de voeten op de grond : Jeanne Hesen-Slots, raadslid Lokaal Peel en Maas \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Woerkom, M. van \ 2014
Jeanne Hesen-Slots vult de derde afl evering in van onze serie over de rol van de cumelasector in de politiek. Naast haar administratieve werkzaamheden bij het loonbedrijf van haar man, Maas BV in Kessel, zet ze zich als raadslid voor Lokaal Peel en ...
help
'Alles draait om communicatie' : Jaap Melse, wethouder in de gemeente Veere \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Woerkom, M. van \ 2014
De vierde aflevering van deze serie over de rol van de cumelasector in de politiek staat in het teken van de wethouder. Jaap Melse is wethouder in de gemeente Veere en heeft onder andere ruimtelijke ordening en economische zaken in zijn portefeuille. ...
help
Veranderende rollen van burgers, overheid en bedrijfsleven \ Werkplaats voor de leefomgeving : periodieke uitgave van KNHM met derden [Artikel]
2013
Naast de relatie tussen burgers en overheid, verandert ook de rol van het bedrijfsleven. Deze Werkplaats laat zien waar de verschuivingen tussen deze partijen vandaan komen. En dat er veel mooie nieuwe vormen van samenwerking mogelijk zijn.
help
De energieke overheid : visies op netwerkend samenwerken voor een groene en veerkrachtige economie [Boek]
Overbeek, G. \ Salverda, I. \ 2013
Voor u ligt een verzameling van ervaringen, kennis en ideeën over een nieuwe rol van de overheid bij het verduurzamen van de economie. Dat het verduurzamen van de economie noodzakelijk is, wordt breed gedeeld, maar hoe deze verduurzaming te realisere ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.