help
Strategische Agenda Onderzoeksfaciliteiten TO2-instellingen [Brief]
Kamp, H.G.J. \ 2017
Minister Kamp gaat in deze brief in op de stand van zaken en mogelijke aanpak rondom investeringen in grootschalige onderzoeksfaciliteiten bij de instellingen voor Toegepast Onderzoek (TO2). Deze TO2-faciliteiten zijn gericht op een breed scala aan m ...
help
Minister met de lach en de vlag : Melanie Schultz van Haegen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2015
Niet teveel regels en wetgeving. Wel met passie Nederland in het buitenland verkopen. Sinds vijf jaar is Melanie Schultz van Haegen bijna geruisloos minister van Infrastructuur en Milieu. Een vraaggesprek met de minister in deze vijftiende aflevering ...
help
Natuur in de provincie : één jaar Natuurpact in uitvoering [Boek]
2015
Natuurbeleid en natuurontwikkeling richten zich niet alleen op duurzame instandhouding van internationale natuurwaarden (biodiversiteit), maar moeten ook deel uitmaken van de belevingswereld van mensen. En bijdragen aan geluk, gezondheid en economisc ...
help
Ilvo vraagt erkenning door milieu- en energietechnologie innovatie platform \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Geest, W. \ 2014
Oproep van het ILVO aan de Vlaamse Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, om erkenning door het MIP
help
Wie doet wat? : provincie versus gemeente \ Vitale groene stad : inspiratiebron voor infra, bouw, groen [Artikel]
Meier-Boschaart, M. \ 2014
Provincie én gemeente krijgen steeds meer verantwoordelijkheden als het gaat om natuur en landschap. Het Rijk delegeert aan de provincie, de provincie aan de gemeente. Maar wie gaat nu wat doen? Op het provinciehuis in Assen gaan gedeputeerde Rein Mu ...
help
Eerder aankloppen bij de Nationale Ombudsman \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2014
Agrarische ondernemers en adviseurs, die bij de overheid tegen een muur oplopen, kloppen zelden aan bij de Nationale Ombudsman. De Ombudsman lijkt tamelijk onbekend te zijn bij de agrarische beroepsgroepen. “Maar ook voor deze ondernemers kunnen wij ...
help
Milieubescherming bij incidenten kosteneffectiever organiseren : impressie van de VVM-workshop ‘Milieubescherming tijdens een brand’ op 26 september 2013 te Den Bosch [Brochure]
Veldscholten, S. \ Vliet, V. van \ [2013]
Het bluswater dat is gebruikt bij de grote brand bij Chemie-Pack heeft voor tientallen miljoenen euro’s milieuschade veroorzaakt, een veelvoud van de uiteindelijke opstalschade. Dit gebeurt vaker. Het is daarom aan te raden om beter rekening te houde ...
help
How the European Union works : your guide to the EU institutions [Boek]
2012
help
Doel intensivering contacten en samenwerking bereikt : landbouwafdeling Praag 1998-2012 \ Berichten buitenland : voor de Nederlandse agribusiness [Artikel]
Vrugt, E. van de \ 2012
De landbouwafdeling Praag, verantwoordelijk voor Tsjechië en Slowakije, heeft op 31 oktober 2012 definitief het licht uitgedaan op de zolder van de Nederlandse ambassade waar de afdeling was gehuisvest. Gedurende 14 jaar was de afdeling het bedrijfsl ...
help
Veranderend getij : Rijkswaterstaat in crisis: 'log, te duur, te ondoorzichtig', de nieuwe man, een nieuwe koers, de 'generaal', de Heren Zeventien, de coup, de leegloop, het verzet : het verhaal van binnenuit [Boek]
Metze, M. \ Franssen, F. \ cop. 2010
Waterstaat kromp fors in, duizenden medewerkers veranderden van baan, honderden leidinggevenden kregen les in modern managementjargon, de ingenieurscultuur moest wijken voor een 'publieksgerichte’ stijl. In Veranderend getij beschrijft onderzoeksjour ...
help
Brussel is dichterbij dan u denkt \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Mens, R. \ 2009
Besluiten die door de Europese Unie worden genomen, zijn vaak direct van invloed op ondernemers en hun agrarische bedrijfsvoering. De Boomkwekerij zet voor u op een rij wie er betrokken zijn bij de besluitvorming binnen de EU, wat zij doen en hoe de ...
help
'Bij oude bekenden durven we voor een lage prijs te gaan' [serie: aanbesteden/onderlinge concurrentie] \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Wijchman, G. \ 2008
Gemeenten kiezen bij Europese aanbestedingen vaak voor dezelfde, oude getrouwe groenleveranciers. Ze vertrouwen erop dat het met de kwaliteit wel goed komt. De prijs is hierbij doorslaggevend, maar zeker niet het enige criterium, menen de betrokken a ...
help
Aanbesteden door overheden : 13 x vraag & antwoord \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Leij, J. Van Der \ 2008
help
Samenwerking : sectoraal of over de grenzen heen? [Thema samenwerking] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2007
In de wereld van het waterbeheer wordt steeds meer samengewerkt. Ook de waterschappen doen mee in de efficiencyslag. Niet alleen drukken ze hiermee de kosten, ook de service wordt verbeterd. Maar kies je voor sectorale samenwerking met de buren of ga ...
help
'Voor specialistisch werk zal er altijd een PD blijven' \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Sleegers, J. \ 2007
De Plantenziektenkundige Dienst bewaakt de gezondheid van de Nederlandse gewassen. De overheid is aardig op dreef om haar inspectiediensten in te krimpen. Toch zal er altijd een fytosanitaire dienst blijven bestaan, zegt Rob van Lint, sinds enkele da ...
help
Eén loket, maar dan? ; omgevingsvergunning legt hokjesgeest aan banden \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Brand, P. v.d. \ 2007
Bij de omgevingsvergunning krijgen gemeenten een centrale positie toebedeeld. De rol van provincie en waterschap moet echter niet worden vergeten. Met de komst van de nieuwe integrale vergunning gaan de bevoegdheden van de drie overheidslagen danig o ...
help
LNV met 48 miljoen klaar voor stormloop op energiesubsidies \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Scheer, T. v.d. \ 2007
Zowel de regeling die voor energie-investeringen moet zorgen in energie-extensieve glasteelten als de regeling voor (semi-)gesloten kassen, gaan dit voorjaar open. In totaal is er dit jaar 48 miljoen euro beschikbaar. De verwachting is dat het dringe ...
help
Wet voorkeursrecht gemeenten \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Jong, K. de \ 2006
Sinds de inwerkingtreding op 1 januari 1985 is de Wet voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) meerdere malen aangepast. Door uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van de Wvg kunnen particuliere grondeigenaren steeds vaker worden geconfronteerd met de ve ...
help
Eric Kleissen is wet- en veehouder : 'vier jaar mijn stinkende best doen' \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Dijkema, W. \ 2006
Eric Kleissen uit het Overijsselse Rossum is naast veehouder ook wethouder. Hij heeft als wethouder een uitgebreide portefeuille: o.a. beheer en kwaliteit openbare ruimte, wegen, verkeer en vervoer, Nationaal Landschap (inclusief Investeringsagenda L ...
help
Verslag inzake grondverwerving Meerstad, Groningen [Boek]
Jonge, H. de \ Schaap, C.D. \ [ca. 2006]
Toen het in 1999/2000 werd steeds duidelijker dat uitbreiding van de stad Groningen oostwaarts zou gaan plaatsvinden, gingen diverse marktpartijen gronden aan te kopen. In 2001 werd besloten tot de oprichting van een gezamenlijke grondbank, teneinde ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.