help
Wandelen langs oude waterwerken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2015
Zoet water is een levensvoorwaarde. Dus doen mensen al heel lang hun best om zoet water te krijgen op plaatsen waar van nature niet genoeg is. Inspanningen van eeuwen zijn terug te vinden in het landschap in de vorm van indrukwekkende monumenten. Waa ...
help
Archeologische inventarisatie van veldversterkingen van de Atlantikwall in Meijendel en Berkheide : een nieuw perspectief op het duinlandschap \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Warmerdam, N. \ Kok, R. \ 2015
Wie regelmatig door de duinen van Berkheide en Meijendel loopt, zal zich misschien niet altijd realiseren dat hier meer dan 70 jaar geleden werd begonnen met de aanleg van een van de grootste verdedigingslinies uit de westerse geschiedenis, de Atlant ...
help
Archeologische verwachtingskaart Uiterwaarden rivierengebied [Boek]
Cohen, K.M. \ Arnoldussen, S. \ Erkens, G. \ Popta, Y.T. van \ Taal, L.J. \ 2014
Het rapport biedt een overzicht van in de uiterwaarden van het Nederlandse riviergebied te verwachten archeologie. Bij werkzaamheden in en langs de grote rivieren Heeft Rijkswaterstaat namelijk behoefte aan informatie over de mogelijk aan te treffen ...
help
In de ban van de archeologie \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Jager, S.W. \ 2014
Het boek ‘De archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld’ gaat over het sprankelende verleden van deze regio, aan de hand van de vele oudheidkundige vondsten die er zijn gedaan. Het is geschreven voor een breed publiek en is mede mogelijk gemaa ...
help
Evaluatie archeologie [Boek]
Vereniging Natuurmonumenten \ 2014
Beleidsnotitie ten aanzien van de relatie tussen natuurbehoud en cultuurbehoud.
help
Ergernis over archeologisch onderzoek is helemaal niet nodig \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2014
Burgers, bedrijven en overheden ervaren de verplichtingen voor archeologisch onderzoek regelmatig als onnodig, te duur en tijdrovend. In de praktijk valt dit volgens Peter Schut echter wel mee. Zeker wanneer gemeenten een eigen (regio)archeoloog aans ...
help
Slagveldarcheologie in Nederland \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Schriek, J. van der \ Schriek, M. van der \ 2013
Slagveldarcheologie heeft zich met name in landen als Engeland, Frankrijk, België en Duitsland ruimschoots bewezen, maar Nederland heeft nog een inhaalslag te maken. Archeologen en historici in ons land tonen sowieso weinig belangstelling voor battle ...
help
Archeologie en ruimtelijke ordening: een eenzijdig huwelijk? \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Teters, J. \ 2013
Archeologie is de laatste jaren een grotere rol gaan spelen in de ruimtelijke ordening. Zo is ardcheologisch onderzoek bij ruimtelijke projecten een normaal verschijnsel geworden. De sterkere positie van archeologie heeft geleid tot een betere besche ...
help
In situ behoud van archeologie: naar een beter keuzemodel \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Janssen, L.J.T. \ Velthuis, I.M.J. \ Vorenhout, M. \ 2013
In de archeologische wereld bestaat grote discussie over welke mate van degradatie van archeologische resten acceptabel is als deze resten in de bodem blijven zitten. Mede hierdoor blijkt in situ behoud van archeologische resten lastig te bewerkstell ...
help
Dieren uit de prehistorie in het Tjongerdal \ Twirre : driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en beleid in Friesland : uitgave van de werkgroep "Twirre" [Artikel]
Prummel, W. \ 2013
'Natuur' vormt geen statisch begrip. Flora, fauna en landschapstypen die wij nu kenmerkend vinden voor Fryslân waren dat in het - verre dan wel nabije - verleden niet: onze provincie is door de eeuwen heen diverse malen sterk van aanzien veranderd. O ...
help
Wallen op de Veluwe : gemeenten Epe, Apeldoorn, Rheden, Rozendaal en Ede : inventariserend archeologisch onderzoek (grondboringen en proefsleuven) [Boek]
Zielman, G. \ 2012
Het onderzoek is specifiek bedoeld om inzicht te krijgen in de opbouw van de wallen en greppels (stratigrafie en geometrie) en de mogelijkheden te onderzoeken die archeologische veldtechnieken bieden voor verdiepend onderzoek naar de biografie van de ...
help
Levenswerk amateurarcheologie veilig in Leiden \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Dubbeldam, R. \ Bomhof, P.J. \ 2012
Om de bijzondere archeologische collectie van amateurarcheoloog Eduard Zuurdeeg te zien, moet je naar Leiden. In het Rijksmuseum van Oudheden ligt zijn resultaat van zestig jaar graven en zoeken in de Veluwse bodem. Sigarendoosjes vol pijlpunten en s ...
help
Locatie ongeschikt! : archeologisch en historisch onderzoek naar het klooster Maria ter Horst, de Sint Anthoniskapel en de Molendijk in het dal van de Dortherbeek in Epse-Noord [Boek]
Vermeulen, B. \ Mittendorff, E. \ Wal, M. van der \ 2012
help
Grondige aandacht voor Oerse akkers [boekbespreking] \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Theunissen, M.J.J. \ 2012
De archeologie van de Brabantse akkers, toegelicht aan de hand van het onderzoek van Universiteit van Amsterdam in Veldhoven
help
Busjop zonder bos: prehistorisch grafveld herrezen \ Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [Artikel]
Theunissen, L. \ Rooijen, C. van \ 2012
Jarenlang lag het prehistorische grafveld de Busjop verscholen in de Limburgse bossen. Een ondoordringbare barrière van braamstruiken en varens had het langzaam maar zeker overgroeid. Nu zijn de grafheuvels weer zichtbaar gemaakt, zeventien in totaal ...
help
Historische ondergrondse mijnbouw in het Valkenburgse erfgoedbeleid \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Felder, W. \ Orbons, J. \ 2012
De onderaardse mergelwinning in Valkenburg en omgeving vindt zijn oorsprong in de middeleeuwen. We vinden er meer dan 400 onderaardse mergelgroeven. De mijnwerkers lieten er gedurende de afgelopen eeuwen allerlei (archeologische) sporen achter. Ook h ...
help
Het dominante hoornloze rund \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Lauwerier, R. \ 2011
Een hernieuwde inventarisatie bevestigt het beeld dat het hoornloze rund voornamelijk een verschijnsel van de Romeinse tijd is. In de enkele nederzettingen waarvan zowel de aantallen schedels met als zonder hoornpitten geteld zijn, blijkt 20 tot 40 p ...
help
Richtlijnen voor archeologievriendelijk bouwen : een Gouds praktijkvoorbeeld \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Groenendijk, M.J. \ 2011
In Gouda zijn lokale richtlijnen opgesteld voor archeologievriendelijk bouwen. Op basis van lokale kennis en ervaring. Hoewel Gouda ongetwijfeld een voordeel heeft door specifieke eigenschappen van de ondergrond en de ervaring met eerdere projecten, ...
help
Een business case bouwen met archeologie : het verhaal van het Castellumpark in Leidssche Rijn \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Keulen, J. van \ Pelders, E.H.A.M. \ Koopmans, M. \ 2011
Initiatiefnemers van ruimtelijke ambities staan zelden te juichen als er archeologische vondsten in hun gebied blijken te liggen. Opgravingen kosten immers tijd en geld. Gelukkig kan het ook anders. Het verhaal van het Castellumpark laat zien hoe arc ...
help
Van planten en slakken : bundel aangeboden aan Wim Kuijper als dank voor veertig jaar lesgeven en determineren = Of plants and snails : a collection of papers presented to Wim Kuijper in gratitude for forty years of teaching and identifying [Boek]
Bakels, C.C. \ Kuijper, W.J. \ cop. 2011
Van Planten en Slakken bevat vierentwintig wetenschappelijke, korte en kleurrijk geïllustreerde artikelen over planten en mollusken, geschreven door achtendertig collega’s en oudleerlingen van Wim Kuijper, botanisch analist van de Universiteit Leiden ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.