help
Landlieden en hoogheemraden : de bestuurlijke ontwikkeling van het waterbeheer en de participatiecultuur in Delfland in de zestiende eeuw [Proefschrift]
Wilt, C. de \ Dam, P. van \ 2015
In Delfland nam in de zestiende eeuw de wateroverlast flink toe als gevolg van landschappelijke veranderingen en zware stormen. De regionale bestuurders, de hoogheemraden, meenden dat bestuurlijke centralisatie een belangrijke bijdrage zou kunnen lev ...
help
Buitenplaatsen in Noordgouwe : hofsteden, lusthoven en landhuizen [Boek]
Broeke, M. van den \ Haan, S. den \ [2014]
Noordgouwe, midden op Schouwen-Duiveland, is al eeuwenlang een geliefde plaats voor stedelingen om zich te vermaken: al vier eeuwen geleden openden enkele herbergen daar hun deuren en niet veel later vestigden welgestelde inwoners van Zierikzee zich ...
help
Water als weermiddel : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Duurland, T. \ 2014
In het verleden waren de belangen van de waterschappen en de landsverdediging vaak tegenstrijdig. Wanneer een vijandelijke aanval dreigde werden delen van ons land onder water gezet. Weinig staan we stil bij de drastische gevolgen van de inundaties, ...
help
40 jaar cultuur en folklore van het Sprauwenjagersgilde \ Fructus : periodiek van de Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur [Artikel]
2014
In vroeger tijden werden spreeuwen in de hoogstamboomgaarden in de Betuwe verdreven door sprauwejagers. Door het massaal rooien de hoogstamboomgaarden, is dit beroep praktisch uitgestorven. Het sprauwejagersgilde houdt dit in stand als een stukje typ ...
help
Hoogstamboomgaarden, vergane glorie? \ Fructus : periodiek van de Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur [Artikel]
Giesen, B. \ 2014
In dit artikel staat eerst een stuk over de geschiedenis van de fruitteelt in hoogstamboomgaarden in de Achterhoek en het zuidoostelijk deel van de Liemers. Daarna volgt een beknopte standplaatsbeschrijving van enkele grotere hoogstamboomgaarden die ...
help
Venster op km² Dreischor [Boek]
Schaminée, J. \ Stortelder, A. \ Parramore, J. \ Ende, W. van der \ [2014]
Het project Venster op deWereld, waarin wetenschappers een vierkante kilometer bij Dreischor van alle kanten belichten, is inmiddels een eind op streek. Het leidt tot boek, documentaire en kunst. Hydrologen, landbouweconomen, ornithologen, meteorolog ...
help
Poldermodel hielp niet bij inpolderen \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2014
Zeeland werd in de late Middeleeuwen voortdurend geteisterd door overstromingen, omdat de toenmalige landeigenaren niet investeerden in dijken. Pas toen welvarende handelaren uit de stad in de 17de eeuw gingen investeren in de aanleg van polders en d ...
help
LandbouwMechanisatie een halve eeuw terug in de tijd : november 1963 \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Hoenderken, J. \ 2013
Het novembernummer 1963 staat in het teken van zorg voor de bodem. Zowel het schonen van sloten en watergangen als profielverbetering door diepploegen krijgen extra aandacht. Om de kosten van inruiltrekkers te beperken, gaan handelaren trekkers verhu ...
help
Waterbeheerhistorie in boekvorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2013
2 lijvige boekwerken completeren een trilogie over de roerige geschiedenis van het Zeeuws-Vlaamse waterbeheer vanaf de middeleeuwen. Het 1e deel 'Polders en waterschappen in het Hulster Ambacht in Oost-Zeeuws Vlaanderen' verscheen in 2000. Dit boek i ...
help
Het Vrije van Sluis : polders en waterschappen in West-Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 [Boek]
Vleesschauwer, M. de \ [2013]
Vanaf de zeventiende eeuw ontstond het West-Zeeuws-Vlaamse polderlandschap zoals we dat nu kennen. Schorren werden bedijkt door rijke kooplieden en zo ontstonden de vrije polders die zelfstandig hun eigen beleid voerden. In de loop van de achttiende ...
help
Van water tot land : polders en waterschappen in midden Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 [Boek]
Vleesschauwer, M. de \ [2013]
Drie grote inundaties hebben het landschap van Midden-Zeeuws-Vlaanderen op ingrijpende manier gewijzigd. De eerste werd veroorzaakt door een stormvloed in 1375-1376 en zorgde voor het ontstaan van De Braakman. De twee overige waren het gevolg van mil ...
help
De Zuiderzeedijk die poldergrens werd : "Wat is een dijk nog in dit land?" \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Buuren, M. van \ Schaafsma-Tilstra, M. \ Bos, M. \ 2013
Een dijk met twee gezichten. Dat is de voormalige Zuiderzeedijk, nu dijk tussen het 'oude land' van Overijssel en het 'nieuwe land' van de Noord-Oostpolder. Aan de oostkant overheersen het steile talud, de oude boerderijen en de schilderachtige lands ...
help
Juni 1963 : LandbouwMechanisatie een halve eeuw terug in de tijd \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Hoenderken, J. \ 2013
De akkerbouw koos na 1950 voor een spoorbreedte van 132 cm voor trekkers en werktuigen. In 1963 staan veel zware oogstmachines en wagens op 150 cm spoorbreedte. De redactie ziet die breedte als nieuwe norm en waarschuwt voor de aanschaf van machines ...
help
'Bij vertrouwen gaat het niet om schaal, maar om de effecten van de modernisering' : gesprek met dr. Anton Schuurman, historicus (Wageningen UR, Rural History Group), 15 mei 2012, Wageningen [Boek]
Fonk, G. \ Schuurman, A. \ 2012
Gesprek met dr. Anton Schuurman, historicus Wageningen UR, Rural History Group.
help
De aarde zal weer vruchtbaar zijn : verhalen van landbouwpioniers [Boek]
Winkel, E. \ 2012
Dit boek brengt levensverhalen van een tiental gedreven pioniers in beeld. Zij bouwen aan een gezonde landbouw in een gezonde economie, vanuit de visie dat alles wat leeft deel is van een groter geheel. Ondanks veel tegenslagen blijven zij hun hart v ...
help
75 jaar BD in tien verhalen : 'Je gaat de BD-beweging veel beter begrijpen als je weet hoe zij is ontstaan' \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Ambagts, L. \ 2012
Ter gelegenheid van 75 jaar biologisch-dynamische landbouw heeft tekstschrijver en journalist Ellen Winkel de geschiedenis ervan te boek gesteld. Het boek ‘De aarde zal weer vruchtbaar zijn’ heeft een literaire vorm. De geschiedenis wordt gepresentee ...
help
Vroeger op de boerderij 1920 tot 1960 [Video]
2012
Deze film duurt 55 minuten en is een uitgave van het ministerie van landbouw. De film laat mooie beelden zien van hoe het er vroeger aan toe ging op de boerderij.
help
'Ik wil weten hoe het zit' : de passie van Maarten Timmer \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2012
Als je iets wilt weten over de historie van het bollenvak, kun je in de boeken duiken, op internet gaan zoeken of… je belt even met Maarten Timmer (70). Stak hij zijn energie tijdens zijn loopbaan in bloembollenonderzoek, voorlichting en beleid, tege ...
help
Het nieuwe land : het verhaal van een polder die perfect moest zijn [Boek]
Vriend, E. \ cop. 2012
Aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis onderneemt Eva Vriend een zoektocht naar het ontstaan van een nieuwe provincie: Flevoland. Midden vorige eeuw dromen tienduizenden Nederlanders van een bestaan als boer in de net drooggelegde polders. Ee ...
help
'De grote, groene erfenis' : een eeuw Luntersche Buurtbosch (1912-2012) [Boek]
Crebolder, G. \ 2012
De invloed van de aanleg van het Luntersche Buurtbosch op de ontwikkeling van het dorp Lunteren is van grote betekenis geweest. Van een slaperig plattelandsdorpje veranderde het al in de eerste helft van de 20e eeuw in een drukbezocht kuur- vakantie- ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.