help
Bioketels voor warmte in de toekomst : een verkenning van de rol van bioketels in de energietransitie [Boek]
2019
Een grootschalige overstap van aardgas als energiebron in de gebouwde omgeving naar duurzame warmtebronnen is onmisbaar om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen. Deze studie zoomt in op de mogelijke bijdrage van bioketels aan deze warmtetrans ...
help
Potential for Bio-ethanol (from Sugar Beet) to Bio-ethylene : Hummingbird Ethanol-to-Ethylene Technology [Presentatie]
Simpson, A. \ 2019
Powerpoint presentation about the Hummingbird Ethanol-to-Ethylene Technology.
help
Technical, Economic and Environmental Assessment of Biorefinery Concepts : Developing a practical approach for characterisation [Boek]
Lindorfer, J. \ Lettner, M. \ Fazeni, K. \ Rosenfield, D. \ Annevelink, B. \ Mandl, M. \ 2019
In order to promote the implementation of biorefineries, IEA Bioenergy Task 42 presents a basis of classifying biorefinery concepts and provides an overview of available concepts along with their basic environmental performance and economic feasibili ...
help
Nieuwe energielandschappen : Zeewaterbatterijen en mosselplatforms in het Zeeuwse estuarium : themanummer klimaatopgave, energietransitie en landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Meeus, J.H.A. \ 2019
Het verduurzamen van de energiehuishouding is niet alleen een technisch maar ook een ruimtelijk vraagstuk. Nieuwe energielandschappen produceren duurzame energie. Naast land en water zijn ook zon en wind meervoudig inzetbaar, zoals blijkt uit inzendi ...
help
Ruimtelijke opgaven door klimaatbeleid : een verkenning van de implicaties van het Klimaatakkoord : themanummer klimaatopgave, energietransitie en landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Londo, H.M. \ Kramer, G.J. \ 2019
In het Klimaatakkoord worden diverse plannen gepresenteerd voor de verdere groei van hernieuwbare energie en voor andere manieren van broeikasgasemissiereductie. Een aantal daarvan heeft significante ruimtelijke impact. Dat leidt tot nieuwe vragen di ...
help
Masterplan energielandgoed Wells Meer [Boek]
2019
Voor u ligt het masterplan voor Energielandgoed Wells Meer: een gebied van 400 hectare waar op grote schaal duurzame energie opgewekt gaat worden. Een plek waar innovatie, educatie en recreatie samenkomen. Het Energielandgoed levert een belangrijke b ...
help
Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2016 : National Inventory Report 2018 [Boek]
Coenen, P.W.H.G. \ Zanten, M.C. van \ Zijlema, P.J. \ Arets, E.J.M.M. \ Baas, K. \ Berghe, A.C.W.M. van den \ Huis, E.P. van \ Geilenkirchen, G. \ Hoen, M. 't \ Hoogsteen, M. \ Molder, R. te \ Dröge, R. \ Montfoort, J.A. \ Peek, C.J. \ Vonk, J. \ Dellaert, S. \ Koch, W.W.R. \ 2018
help
Analyse regeerakkoord Rutte-III : effecten op klimaat en energie [Boek]
Koelemeijer, Robert \ Daniëls, Bert \ Boot, Pieter \ Koutstaal, Paul \ Kruitwagen, Sonja \ Geilenkirchen, Gerben \ Menkveld, Marijke \ Ros, Jan \ Born, Gert Jan van den \ Lensink, sander \ Hout, Marit van \ 2017
Deze notitie geeft een indicatie van de effecten van het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III op de emissies van broeikasgassen, het aandeel hernieuwbare energie en het finaal energiegebruik. Het geeft daarmee invulling aan de motie Klaver die op ...
help
Greenhouse gas mitigation scenarios for major emitting countries : analysis of current climate policies and mitigation commitments: 2017 update [Boek]
Kuramochi, Takeshi \ Fekete, Hanna \ Hans, Frederic \ Luna, Lisa \ Gonzales-Zuñiga, Sofia \ Sterl, Sebastian \ Hagemann, Markus \ Höhne, Niklas \ Soest, Heleen van \ Elzen, Michel den \ Esmeijer, Kendall \ Roelfsema, Mark \ Forsell, Niklas \ Turkovska, Olga \ 2017
This report provides an overview of projected greenhouse gas (GHG) emissions in 25 emitting countries/regions (Argentina, Australia, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Democratic Republic of the Congo (DRC), Ethiopia, the European Union, India, ...
help
The Emissions Gap Report 2017 : a UN Environment Synthesis report [Boek]
2017
This report, which is the eighth Emissions Gap Report produced by UN Environment, focuses on the “gap” between the emissions reductions necessary to achieve these agreed targets at lowest cost and the likely emissions reductions from full implementat ...
help
Renewable jet fuel in the European Union : scenarios and preconditions for renewable jet fuel deployment towards 203 [Boek]
Jong, Sierk de \ Hoefnagels, Ric \ Stralen, Joost van \ Londo, Marc \ Slade, Raphael \ Faaij \ Junginger, Martin \ 2017
This report quantifies the required emission reductions of the EU aviation sector to achieve carbonneutral growth up to 2030. It explores the role of renewable jet fuels (RJF) in reducing aviation CO2 emissions and available feedstock and technology ...
help
Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018) : nota naar aanleiding van het verslag [Boek]
2017
Nota naar aanleiding van het verslag wijziging wet opslag duurzame energie
help
Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016 : in opdracht van het ministerie van Economische Zaken [Boek]
2017
Jaarlijks brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) de ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek’ uit. Deze Monitor laat zien hoeveel geld er in 2016 vanuit de Rijksoverhe ...
help
Voorhang ontwerp : besluit energie vervoer [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2017
Kamerbrief met het ontwerpbesluit energie vervoer, ter nadere implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 (ILUC-richtlijn) en operationalisering van Richtlijn (EU) 2015/652) (Uitvoeringsrichtlijn FQD).
help
Kamerbrief bij “Analyse effecten Regeerakkoord Rutte III voor klimaat en energie” [Brief]
Wiebes, E. \ 2017
Brief over aanbieding rapport van PBL over “Analyse effecten Regeerakkoord Rutte III voor klim aat en energie”
help
Beantwoording kamervragen van het lid Dijkstra (VVD) over de luchtkwaliteit en onderzoekscijfers voor emissies van TNO. [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2017
Vragen over de luchtkwaliteit en onderzoekscijfers voor emissies van TNO
help
Vragen van de leden Kröger, Van Tongeren en Van der Lee (allen GroenLinks) en Beckerman (SP) over overheidssteun voor de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2017
help
De energiesector als lichtend of verblindend voorbeeld? \ H2O online [Artikel]
Giezen, M. \ Brouwer, S. \ Roest, K. \ Vliet, B. van \ 2017
De energiesector wordt in de watersector veelvuldig genoemd als voorbeeld voor de transitie richting een circulaire economie. In hoeverre werkt dit verhelderend of juist verblindend? In deze literatuurstudie laten de auteurs hun licht schijnen op de ...
help
Environmental baseline study for the development of renewable energy sources, energy storages and a meshed electricity grid in the Irish and North Seas : WP3 final baseline environmental report [Boek]
2017
The initial output of the study included the preparation of a Regional Concept Report with the objective of developing a detailed plan of the combined energy and grid infrastructure in the Irish and North Seas. Three capacity scenarios have been deve ...
help
Inventarisatie (markt-)doorbraak technologieën voor een energie-neutrale gebouwde omgeving [Boek]
Boer, Bart de \ Koene, Frans \ Borsboom, Wouter \ Spiekman, Marleen \ Kalkman, Arie \ Hendriksen, Leo \ 2017
Doel van deze studie is in beeld te brengen welke doorbraak technologieën kunnen worden geïdentificeerd ten behoeve van de realisatie van een energie-neutrale gebouwde omgeving op de korte en lange termijn en welke daarvan zijn interessant voor dooro ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.