Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 40

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==403-B-1
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Biomassa - hoe zit het? : kamerbrief [Brief]
Wiebes, E. \ 2019
Op 12 september jl. heeft uw Kamer verzocht om een reactie op een opiniestuk van een aantal leden van de European Academies Science Advisory Council (EASAC) over het gebruik van houtige biomassa voor energietoepassingen (kenmerk 2019Z17105). Op 3 okt ...
help
Wie maakt Nederland? : Jaar van de Ruimte 2015 [Boek]
Heesen, W. \ Riet, W. van de \ Platform31 \ Ministerie van Infrastructuur en Milieu \ 2014
Het motto voor het Jaar van de Ruimte 2015 is Wie maakt Nederland. Dan staan we uitgebreid stil bij hoe onze leefomgeving tot stand is gekomen en hoe we de gebruikers van de ruimte meer kunnen betrekken bij de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. ...
help
Nederland in 2040 : een land van regio's : Ruimtelijke Verkenning 2011 [Boek]
Hilbers, H. \ Schuur, J. \ Manting, D. \ 2011
Nederland staat aan de vooravond van andere tijden: de jarenlange groei van bevolking, mobiliteit en werkgelegenheid gaat afvlakken. Dat betekent dat in de toekomst, met name na 2020, in een groot deel van ons land krimp even goed denkbaar is als gro ...
help
Wat vinden we veilig? : risicobeheersing voor dummies [: thema: Drie vragen aan de politiek over waterveiligheid] \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
Jager, J. \ 2010
Dit is het 3e artikel met de 3e vraag aan de politiek: wat vinden we eigenlijk veilig? De tijd dat waterveiligheid het exclusieve domein was van ingenieurs, ligt ver achter ons. En maar goed ook, want waterveiligheid maakt inmiddels een integraal ond ...
help
Verkenning van een landschapsimpact analyse : een uitwerking voor drie deelgebieden in het Groene Hart [Boek]
Breman, B.C. \ Weijschedé, T.J. \ Bont, C.H.M. de \ 2009
Voor Nationale Landschappen geldt de beleidsstrategie ‘Behoud door Ontwikkeling’ ten aanzien van de landschappelijke kwaliteiten. Dit vereist een concretisering van de (waardevolle) landschappelijke karakteristieken en inzicht in de verwachtte impact ...
help
Commotie rond Natura 2000 \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Hendriks, M. \ 2008
Bij de bepaling van Natura 2000-gebieden mogen provincies eerst een beheerplan uitwerken, voordat ze overgaan tot een formeel aanwijzingsbesluit. Dat heeft minister Verburg van LNV besloten tijdens een vergadering van de vaste Kamercommissie op 13 fe ...
help
De staat van de ruimte 2007 : Nederland zien veranderen [Boek]
Derksen, W. \ Langeweg, S. \ 2007
Het Ruimtelijk Planbureau komt met een ruimtelijk overzicht van Nederland. Nederland verandert snel. Velen klagen over de verrommeling van het landschap. Het kabinet wil Nederland mooier maken. Dat zal alleen lukken als we bereid zijn om na te denken ...
help
De mythe van het Groene Hart [Boek]
Hoogendoorn, H. \ 2006
help
Monitor nota ruimte : de opgave in beeld [Boek]
Snellen, D. \ Ronden, H. \ 2006
Een eerste rapportage in het kader van de Nota Ruimte. Op verzoek van VROM brengen het Ruimtelijk Planbureau en het Milieu- en Natuurplanbureau de ontwikkelingen in beeld van doelstellingen en beoogde resultaten van: stedelijke netwerken, natuur, wat ...
help
Wat willen landeigenaren in Nationale Landschappen? \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Overbeek, M.M.M. \ 2006
Het rijk heeft een verantwoordelijkheid voor behoud en versterking van (inter)nationaal waardevolle landschappen. In de Nota Ruimte heeft zij hiervoor 20 Nationale Landschappen aangewezen. Het aanwijzen van gebieden als Nationale Landschappen is het ...
help
Ontwikkelingsgericht financiering zoeken : achtergronden bij de ontwikkeling van een stappenplan voor de financiering van projecten in nationale landschappen [Boek]
Leneman, H. \ Bavel, M.A.H.J. van \ Bogaardt, M.J. \ Goddijn, S.T. \ Vogelzang, T.A. \ 2006
Het rijk wil de totstandkoming van Nationale Landschappen financieel faciliteren en gaat er daarbij van uit dat ook anderen financieel gaan bijdragen. Dit rapport schetst, aan de hand van de analyses van een aantal cases (cultuurhistorie Krimpernerwa ...
help
Ruimte voor sport in Nederland tot 2020 : cijfers en kansen [Boek]
Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum \ Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte \ 2005
help
'Buiten gebeurt het!' : perspectieven van jongeren en immigranten op openbare ruimtes in Nederland [Boek]
Lieshout, M. van \ Aarts, N. \ 2005
Dit is het verslag van een onderzoek naar perspectieven en praktijken van jongeren en immigranten met betrekking tot de inrichting en het gebruik van openbare ruimtes in Nederland. In deze kwalitatieve, explorerende studie onderzoeken de auteurs hoe ...
help
De inrichting van Nederland [Boek]
Idsinga, T. \ Rooy, M. van \ 2005
Nederland geniet nog altijd wereldfaam als het gaat om het inrichten van het eigen land. Inpolderingen en de aanleg van zee- en rivierdijken, sluizen, afwateringen en waterwegen hebben grote delen van ons land tot een typisch cultuurlandschap gemaakt ...
help
Kansen en bedreigingen voor 20 Nationale Landschappen \ Platteland : magazine voor vrienden van het platteland [Artikel]
Kruider, M. \ 2005
Onlangs werden twintig gebieden aangewezen als Nationaal Landschap. Het zijn gebieden met bijzondere kenmerken, waar landbouw en natuur samengaan. Verschillende functies, zoals: werken en recreëeren komen er samen. Ook moeten verschillende partijen ( ...
help
Overzicht en waardering noodbrugpontonplan, object Arnhem [Boek]
SB4, Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen \ 2005
Betreft onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van een technisch hoogstand waterstaatskundig onderdeel, de drijvende stuw en bijbehorend complex, van de IJssellinie uit de tijd van de Koude Oorlog (1950-1963).
help
Waterberging in de stad : een opgave met kansen voor gemeenten, projectontwikkelaars en waterschap [Boek]
DHV \ Waterschap Vallei & Eem \ BasText \ 2004
Deze brochure gaat in op het samenwerken aan waterberging in de stad, om in de toekomst wateroverlast te voorkomen. In stedelijk gebied is het soms een probleem voldoende ruimte te vinden voor het bergen van water. Het is van belang dat het waterscha ...
help
Geordend landschap : 3000 jaar ruimtelijke ordening in Nederland [Boek]
Heeringen, R.M. van \ 2004
In het jaar van het landschap (2003) heeft de Stichting Archeologie en Historie een symposium georganiseerd over archeologie, cultuurhistorie en ruimtelijke ordening. Aan de hand uiteenlopende voorbeelden uit diverse perioden uit het verleden, wordt ...
help
Raumentwicklungsszenarien aus Nachbarstaaten [Boek]
Strubelt, W. \ Gatzweiler, H.P. \ Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung \ 2004
help
Boundaries of space : verslag atelier, 21 oktober 2004 [Boek]
Neuvel, J. \ Aarts, N. \ [ca. 2004]
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.