help
Testing the Meuse terrace chronology in northern Limburg using optically stimulated luminescence dating [Studentenverslag]
Harder, Wiebe \ 2016
The main objective of this research is to establish an improved terrace chronology for the Late Glacial Meuse terraces in northern Limburg by an independent dating method: Optically Stimulated Luminescence (OSL). Independency of the new chronology co ...
help
Oorsprong van het Nederlandse kustlandschap \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Vos, P. \ 2015
Peter Vos (Deltares) verzorgde in 2011 met anderen de publieksuitgave "Atlas van Nederland in het Holoceen". Op basis daarvan was er de beoheofte om de beschreven kaartreconstructies nader te beschrijven. De sturende mechanismen die verantwoordelijk ...
help
Opmerkelijke Luiks-Limburgse Krijtfossielen : Deel 25. Geroofd en verstoft - maar teruggevonden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Jagt, J.W.M. \ 2015
Het is algemeen bekend dat in de herfst en winter van 1794/1795 de Franse revolutionaire troepen, met de geoloog Barthélemy Faujas de Saint Fond (1741-1819) en de 'vertegenwoordiger van het volk' Augustin-Lucie de Frécine (1751-1804) in de gelederen, ...
help
Ontwikkeling van eilandstaarten : geomorfologie, waterhuishouding en vegetatie [Boek]
Groot, A.V. de \ Oost, A.P. \ Veeneklaas, R.M. \ Lammerts, E.J. \ Duin, W.E. van \ Wesenbeeck, B.K. van \ Dijkman, E.M. \ Koppenaal, E.C. \ 2015
In deze rapportage worden de oostelijke, buitendijkse delen van de Nederlandse Waddeneilanden behandeld, de zgn. eilandstaarten. Wanneer deze volledig ontwikkeld zijn bestaat ze uit wadplaten, kwelders en duinen. Dit rapport behandelt de geomorfologi ...
help
Handboek geomorfologisch beekherstel : leidraad voor een stapsgewijze en integrale ontwerpaanpak [Boek]
Makaske, B. \ Maas, G. \ 2015
Om de verschillende aspecten van beekherstel te belichten staat in dit deel de geologische en morfologische processen van beken centraal. Aanleiding voor dit boek is dat in veel beekherstelprojecten de beekbedding een nieuwe vorm krijgt. In de prakti ...
help
Origin of the Dutch coastal landscape : long-term landscape evolution of the Netherlands during the Holocene, described and visualized in national, regional and local palaeogeographical map series [Proefschrift]
Vos, P. \ 2015
Dit proefschrift “Origin of the Dutch coastal landscape” beschrijft de paleogeografische ontwikkeling van het Nederlandse kustlandschap in het Holoceen. De landschapsontwikkeling wordt in beeld gebracht door middel van een serie paleogeografische kaa ...
help
De deken ontlpooit zich : het aardkundig landschap op de kaart \ Landschapsbiografie van de Drentsche Aa [Hoofdstuk uit boek]
Maas, G. \ Makaske, B. \ Meijles, E. \ 2015
Het Drentsche Aa gebied kent een grote variëteit aan aardkundige landschappen. Tussen de ruggen kronkelt het beekdal in smeltwatergebieden. Het westelijk deel ligt op een keileemplateau. Bij dit boek zit een losse kaart waarop de aardkundige landscha ...
help
Hydromorfologische toetsing bij Aa en Maas \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Brugmans, B. \ Santen, P. van \ Herpen, F. van \ 2014
Waterschap Aa en Maas heeft in de zomer van 2013 een gebiedsdekkende beoordeling van de hydromorfologische parameters voor alle KRW-waterlichamen uitgevoerd. Hierbij is gebruikgemaakt van veldonderzoek, geodata en hydrologische data. De biologische t ...
help
De Limes in West-Nederland : Romeinse militaire constructies en het landschap \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Dinter, M. van \ 2014
Marieke van Dinter heeft een prijs ontvangen, namelijk voor het beste artikel (over twee jaar) verschenen in Netherlands journal of geosciences. Het betreft het historisch geografisch landschap van de Limes tijd. De hoofdlijnen worden hier nederlands ...
help
Geoparken in Nederland : een quickscan van beleidsmatige mogelijkheden en beperkingen [Boek]
Paulissen, M.P.C.P. \ Nieuwenhuizen, W. \ Kistenkas, F.H. \ 2014
Geoparken zijn gebieden waar (internationaal) bijzondere aardkundige waarden voorkomen. Deze waarden worden ingezet voor de versterking van de regionale economie en identiteit. Alterra heeft voor de overheid een quickscan uitgevoerd naar de mogelijke ...
help
Het Markermeer en IJmeer in beeld : de ontwikkeling van een archeologische kaartenset voor de waterbodem [Boek]
Houkes, M.C. \ Lil, R. van \ Brenk, S. van den \ Manders, M. \ Hennebert, S. \ [2014]
In 2012 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, mede naar aanleiding van de evaluatie archeologiewetgeving, besloten om voor een aantal pilot-gebieden in Nederland historisch geomorfologische kaartensets samen te gaan stellen specifiek voor ...
help
Internationale meetcampagne rondom de Zandmotor \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Juijn, P. \ 2014
Zes weken lang is de Zandmotor, het kunstmatige schiereiland voor de Zuid-Hollandse kust, het decor van een grote, internationale meetcampagne. In september en oktober 2014 verzamelden onderzoekers uit binnen- en buitenland en vanuit verschillende va ...
help
Simplifying modeling of nanoparticle aggregation-sedimentation behavior in environmental systems : a theoretical analysis \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Quik, J.T.K. \ Meent, D. van de \ Koelmans, A.A. \ 2014
Parameters and simplified model approaches for describing the fate of engineered nanoparticles (ENPs) are crucial to advance the risk assessment of these materials. Sedimentation behavior of ENPs in natural waters has been shown to follow apparent fi ...
help
Coastal state indicators to assess the morphological development of the Holland coast due to natural and anthropogenic pressure factors \ Ocean & coastal management [Artikel]
Giardino, A. \ Santinelli, G. \ Vuik, V. \ 2014
The description of the state and possible changes of a physical system, through an objective, simple and standard methodology is becoming a daily requirement for coastal managers. The implementation of national and international regulations is in fac ...
help
Fotograferen met een vlieger : drones over de duinen (2) \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Loth, P. \ 2014
In de vorige aflevering berichtten we over het voorgenomen gebruik van drones om de dynamiek van stuivende duinen te kunnen volgen. Hier volgt een korte rapportage over de eerste ervaringen met het vliegeren boven de duinen.
help
Overview of satellite data for long-term monitoring in the Wadden Sea, WaLTER [Boek]
Davaasuren, N. \ Stapel, J. \ Dankers, N. \ 2013
One of the aims of the WaLTER project (Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research) is to define an integrated monitoring plan for environmental and managerial issues that are relevant to the Wadden Sea area, in relation to issues such as sea-level rise, ...
help
Opmerkelijke Luiks-Limburgse Krijtfossielen. Dl. 18. Een kans van één op de miljoen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Jagt, J.W.M. van der \ Nieuwenhuis, E. \ 2013
Hoewel er in de loop der jaren al ettelijke honderdduizenden exemplaren zijn verzameld heeft de grote zee-egel die zo kenmerkend is voor het 'Maastrichtse turfkrijt', Hemipneustes striatoradiatus, helemaal niets aan belangstelling ingeboet. Integende ...
help
Overstromingsgrind in het dal van de Grensmaas : ontstaan en betekenis vanuit een landschapsecologisch perspectief \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Paulussen, R. \ 2013
In het hele Limburgse Maasdal voltrok zich op 22 december 1993 als gevolg van aanhoudende regenval een waterramp. Toen eenmaal het waterpeil van de Maas weer daalde, bleek op de Belgische oever van de Maas, ter hoogte van de meanderbocht van Meers, t ...
help
Geomorfologische en ecologische effecten van zandsuppleties op duinen \ De levende natuur [Artikel]
Arens, S.M. \ Everts, F.H. \ Kooijman, A.M. \ Lammerts, E.J. \ Leek, S.T. \ Nijssen, M.E. \ Valk, B. van der \ Vries, N.P.J. de \ 2013
Zandsuppleties op de kust leiden tot het tegengaan van erosie en tot stabilisatie van de kustlijn. Wat heeft deze wijze van kustbeheer voor gevolgen voor de op Europees niveau beschermde duinnatuur? Omdat deze vraag zowel de kustveiligheid als natuur ...
help
Variation of flow separation over large bedforms during a tidal cycle \ Marine and river dune dynamics, MARID IV, 15 & 16 April 2013, Bruges, Belgium [Hoofdstuk uit boek]
Lefebvre, A. \ Ferret, Y. \ Paarlberg, A.J. \ Ernstsen, V.B. \ Winter, C. \ 2013
This study characterizes the shape of the flow separation zone over natural compound bedforms during a tidal cycle and investigates how the flow separation zone depends on changing flow conditions, water levels and bathymetry. Field data collected du ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.