help
Global soil biodiversity atlas [Boek]
Orgiazzi, A. \ Bardgett, R. D. \ Barrios, E. \ Behan-Pelletier, V. \ Briones, M. J. I. (Maria) \ Chotte, J-L \ De Deyn, G. B. \ Eggleton, P. \ Fraser, T. \ Hedlund, K. \ Jeffery, S. \ Johnson, N. C. \ Jones, A. \ Kandeler, E. \ Kaneko, N. \ Lavell, P. \ Lemanceau, P. \ Miko, L. \ Montanarella, L. \ Moreira, F. M. S. \ Ramirez, K. S. \ Scheu, S. \ Singh, K. \ Six, J. \ Van der Putten, W. H. \ Griffiths, R. I. \ 2016
help
Bodem in beweging : BIS Nederland informeert \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Knotters, M. \ Okx, J. \ Hack, M. \ Vries, F. de \ 2015
Bodemkundig InformatieSysteem informeert over actuele toestand èn dynamiek. De bodem die we kennen vanaf het eerste moment dat we een bodemkaart zagen, lijkt onveranderlijk. Maar kijken we wat beter naar de bodem zelf, zoals bodemkundigen dat doen, d ...
help
The economic value of detailed soil survey in a drinking water collection area in the Netherlands \ Geoderma regional [Artikel]
Knotters, M. \ Vroon, H.R.J. \ 2015
In large parts of the Netherlands crop growth depends on the water table. If groundwater is withdrawn the water table is lowered and agricultural crop production may be reduced. Farmers in drinking water collection areas are legally compensated for t ...
help
Actualisatie bodemkaart veengebieden : deelgebied 1 en 2 in Noord Nederland [Boek]
Vries, F. de \ Brus, D.J. \ Kempen, B. \ Brouwer, F. \ Heidema, A.H. \ 2014
De bodemkaart onderscheidt allerlei bodemtypen met veenlagen ondiep in het profiel. Door oxidatie en klink neemt de veendikte geleidelijk af. Hierdoor treedt er een verschuiving op in bodemtypen; moerige gronden veranderen in minerale gronden en veen ...
help
Ervaringen met de Veris bodemscanner op duin- en zeezandgronden \ BloembollenVisie [Artikel]
Braam, G. \ 2014
Bloembollen bemesten en het bijbehorende advies is gebaseerd op meting van de bodemvoorraad. De hoeveelheid beschikbare voedingsstoffen verschilt per grondsoort, per perceel en ook binnen een perceel. Daarom is voor een grondmonster dertig tot veerti ...
help
Ervaringen met plaatsspecifiek organische stof toedienen \ BloembollenVisie [Artikel]
Braam, G. \ 2014
Organische stof speelt een belangrijke rol bij de bodemkwaliteit van duin- en zeezandgronden. Naast zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) brengt de Veris MSP3 bodemscanner al rijdend ook het organischestofgehalte binnen een perceel in kaart. Dit bied ...
help
Precies wat boomkwekers willen [Boek]
Baltissen, T. \ Pijpers, H. \ [2014]
Powerpointpresentatie met beeldmateriaal over bodemscanners. Er zijn drie vrschillende scanners die metingen verrichten, om meer te weten te komen over bijvoorbeeld de weerbaarheid van de bodem, organische stof, pH en textuur.
help
Zijn Mars- en maanbodem geschikt voor plantenteelt? [thema kleinschalige innovaties groenblauwe ruimte] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Wamelink, G.W.W. \ Frissel, J.Y. \ Krijnen, W.H.J. \ Verwoert, M. \ Goedhart, P.W. \ 2014
Als ruimtereizigers in de toekomst langere tijd op de maan en op Mars willen verblijven, dan zullen ze daar voedsel moeten gaan verbouwen. Maar kan dat wel? Is plantengroei mogelijk op bodems van die hemellichamen? Om dat te onderzoeken hebben we een ...
help
Inleiding bodem - Leertekst deel 2 [Collegedictaat]
Berg, M. van den \ Keizer, M. \ 2014
Bevat de hoofdstukken: 1. Bodemfuncties; 2. Geologie in relatie tot bodem en landschap; 3. Wat is een bodem; 4. Water, warmte en gassen in de bodem; 5. Gedrag van stoffen in de bodem; 6. Bodemonderzoektechnieken; 7. Bodemkwaliteit; 8. Landevaluatie; ...
help
Bodemgeschiktheidsbeoordeling Westelijke Langstraat [Boek]
Vries, F. de \ 2013
Voor een aantal terreinen in de Westelijke Langstraat is een bodemgeschiktheidsbeoordeling uitgevoerd voor de teelt van tarwe, rietzwenkgras, grasklaver en luzerne.
help
De ontwikkeling van bodems in het gematigde klimaat [Boek]
Hendriks, R. \ 2013
Een boer of tuinder werkt op een vertrouwd stuk grond dat in de loop der jaren meestal maar weinig verandert. Het is goed om te weten in welk stadium van ontwikkeling de bodem is waarop je teelt. Dit geeft zicht op de manier van bewerken die past bij ...
help
Millenium Golf (B): content met EMS en rood materieel : vinger aan de pols bij onderhoud en watergebruik \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Boer, B. de \ 2013
Millennium Golf is de laatste complete golfbaan die in België werd aangelegd. Dit jaar viert de baan –hoe kan het anders met zo’n naam – alweer haar twaalfenhalfjarig bestaan. Toch staan in België de ontwikkelingen absoluut niet stil. De Vlaamse over ...
help
Wageningse ecoloog gaat buitenaards boeren \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2013
Alterra heeft een database die per plantensoort voor een groot aantal abiotische randvoorwaarden aangeeft of een soort kan voorkomen of niet. Die twee dingen combineert Wieger Wamelink in dit experiment. In een kas in het Binnenveld begint hij een ex ...
help
Voorjaarskuilen op löss ‘t best : finalisten Topkuil 2013 boeren op drie grondsoorten \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2013
De tweede editie van Topkuil verloopt succesvol. Ondanks de moeilijke omstandigheden tijdens het voorjaar van 2013 is het aantal melkveehouders dat meedoet flink gestegen. De jury wees half september 2013 drie finalisten aan, van wie er één op lössgr ...
help
In situ behoud van archeologie: naar een beter keuzemodel \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Janssen, L.J.T. \ Velthuis, I.M.J. \ Vorenhout, M. \ 2013
In de archeologische wereld bestaat grote discussie over welke mate van degradatie van archeologische resten acceptabel is als deze resten in de bodem blijven zitten. Mede hierdoor blijkt in situ behoud van archeologische resten lastig te bewerkstell ...
help
The dynamics of inland drift sand areas : a case study for the Wekeromse Zand [Studentenverslag]
Hendriks, C.M.J. \ 2013
Inland active drift sand areas contain unique ecosystems and the landscapes are of great historical and cultural value. It is inconsistent among researchers when drift sand areas developed and which factors caused drift sand activation in Northwest E ...
help
Terra preta - wereldbodem in de schijnwerpers [bodem in profiel] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Mantel, S. \ 2012
Het tijdschrift Bodem presenteert vanaf nu in elk nummer een profiel van een bijzondere bodem. Uit de collectie wereldbodems van het ISRIC. In deze eerste aflevering aandacht voor de bodem die momenteel inspiratie biedt aan vele bodemkundigen die nad ...
help
Toetsing waterkeringen ondanks beperkt grondarchief \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Leskens, A. \ Lodiers, S. \ 2012
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft bij het toetsen van regionale waterkeringen een 'hybride' aanpak gevolgd. Het heeft de beperkt aanwezige bodemgegevens, door boringen en sonderingen, aangevuld met informatie uit geologisch onderzoek dat ...
help
Bodemonderzoek 8 percelen Landgoed Oldenaller [Boek]
Delft, B. van \ 2012
Een aantal percelen binnen Landgoed Oldenaller en in de invloedsfeer van de Veldbeek zijn bij Waterschap Veluwe in beeld voor waterretentie. Alvorens hierover besloten kan worden wil Natuurmonumenten meer inzicht hebben in de potentie van de percelen ...
help
Vergraven gronden : inventarisatie van 'diepe' grondbewerkingen, ophogingen en afgravingen [Boek]
Brouwer, F. \ Werff, M.M. van der \ 2012
In dit rapport wordt een inventarisatie beschreven naar “diepe” grondbewerkingen, ophogingen en afgravingen die de profielopbouw sinds de veldopname van de Bodemkaart van Nederland 1 : 50.000 wezenlijk hebben veranderd. De resultaten van deze inventa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.